Články  |  Doporučení  |  Diskuze
Cestování  |  Pohyb a zdraví
Psychologie
Relax a odpočinek
Saunování  |  Lázně
Styl a vzhled
Gurmán  |  Ostatní
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně  |  TV Freak

Zelená perla roku padla z úst prezidentských

2.5.2006, Relaxuj -REL-, článek
Nejhorším ekologickým výrokem loňska se stala Klausova kritika občanské společnosti. Ovšem "zaperlili" i jiní...
Tisková zpráva

Zelenou perlu 2005 získal
1) Václav Klaus, prezident ČR (236 bodů)
„Občanská společnost je polemika se svobodnou společností! A je povinností každého demokrata ze všech svých sil, do konce svých věků proti ní bojovat!!!“
z článku Nešťastný debakl zeleného osamělce, Právo, 14. 7. 2005

Pořadí dalších kandidátů:
2) Jaroslav Míl, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR (226 bodů)
„Česká republika udělala chybu, když investovala do životního prostředí, protože z toho v podstatě nic nemá.“
z článku Lekce evropanství, Euro, 18. 4. 2005

3) Vladimír Jindra, myslivec z Horní Plané (165 bodů)
„Střílet, střílet, střílet. Nic jiného se s ním nedá dělat. Je to jako s kůrovcem, je potřeba včas zasáhnout a zničit ho.“
(rada, co má člověk dělat, když uvidí rysa ostrovida ve volné přírodě) - z článku U šumavských lovců lebek, Respekt, 17. 1. 2005

Pořadí zbývajících autorů výroků ankety Zelená perla 2005

4) Vlastimil Aubrecht, zmocněnec vlády ČR pro severozápadní Čechy a poslanec PS P ČR (ČSSD) (143 bodů)
„Ekologové jsou parchanti, jde jim jen o peníze, odněkud z Brna si tady dělají, co chtějí.“
z tiskové konference ze dne 21. 11. 2005 v Mostě o osudu územních ekologických limitů na Mostecku

5) Jean-Pierre Hottinger, předseda Francouzsko-české obchodní komory (137 bodů)
„Když se daří automobilům, daří se všem...“
název Úvodníku časopisu Francouzsko-české obchodní komory „Contact/Kontakt“, červen-srpen 2005

6) Jan Stráský, ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje (84 bodů)
„A proto jsme proti 30% (bezzásahovosti), ačkoli teď nevím přesně co to je.“
(vyjádření v diskusi k návrhu na zapracování výhledového cíle 30 % bezzásahovosti rozlohy NP Šumava do roku 2010 dle doporučení IUCN do strategického materiálu „Vize, Poslání a Strategie NP Šumava“)
jednání Rady Národního parku Šumava ve Vimperku, 13. 12. 2005

7) Václav Klaus, prezident ČR (83 bodů)
„Výčet „obnovitelných zdrojů“ je poplatný militantní ekologické propagandě. Vyhýbá se jaderné energii, ač pro to není žádný racionální argument.“
z odůvodnění, kterým prezident nepodepsal zákon ze dne 31. 3. 2005 o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
tisková zpráva „Prezident nepřipojil svůj podpis k zákonu o podpoře využívání obnovitelných zdrojů“, 27. 4. 2005

8) Jiří Schwarz, děkan Fakulty národohospodářské VŠE a prezident Liberálního institutu (80 bodů)
„Zrušením územně ekologických limitů se vytvoří podmínky pro ekologické podnikání, vznik nových pracovních příležitostí, růst poptávky po dodatečném zboží a službách nabízených podnikateli z regionu (poptávka po bytech, dopravních, hostinských službách apod.), růst příjmu obyvatel, a tím i jejich výdajů.“
z článku Pryč s územními limity
Hospodářské noviny, 23. 6. 2005

9) Martin Pecina, náměstek ministra průmyslu a obchodu (ČSSD) (61 bodů)
„To, že vyvážíme elektrickou energii, je pravda, ale když se podíváte na energetickou bilanci státu, tak samozřejmě daleko více, než vyvážíme elektřiny, tak dovážíme ropy a plynu. Čili to není tak, že bychom vyváželi životní prostředí, naopak ho dovážíme.“
z rozhovoru v článku Nejsem agent firmy ČEZ, ale profesionál
Hospodářské noviny, 22. 6. 2005

10) Jiří Hanzlíček, poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro ekologii (60 bodů)
„Ochrana v míře, jakou požaduje Natura 2000, silně zredukuje jakoukoliv investiční výstavbu v zemi a zabrzdí další rozvoj průmyslu.“
z článku Nepoučitelné ministerstvo průmyslu
Týden, 23. 5. 2005

11) Stanislav Komárek, biolog a filozof (58 bodů)
„Je dobrý důvod se domnívat, že osoby, které by za jiných okolností střehly čistotu rasy či jazyka, dnes bojují proti znečištění „naší“ přírody invazními druhy. Je to povolené, politicky korektní a lze se tam vyřádit podobně, jako si lze bez rizika zastřílet na bažanty a na lidi nikoliv. Semitského továrníka, prznícího árijské dělnice, nahradila křídlatka sachalinská, navždy špinící tvář naší krajiny“
z článku Invaze
Hospodářské noviny-Víkend, 9. 12. 2005

12) Martin Jahn, místopředseda vlády pro ekonomiku a předseda Rady vlády pro udržitelný rozvoj (51 bodů)
„Jsme v obtížné situaci, protože ekologická legislativa je v mnoha oblastech nastavena tak, že brání jakémukoliv ekonomickému rozvoji.“
z článku Zkřížené šavle nad ekologickým právem
Euro, 14. 3. 2005

13) Vlastimil Aubrecht, zmocněnec vlády ČR pro severozápadní Čechy a poslanec PS P ČR (ČSSD) (43 bodů)
„Pan Buřt by už měl raději odejít první. Jak unese odpovědnost, že tu lidé budou v celé zemi bez elektřiny a nebo že bude drahá?“
z tiskové konference ze dne 21. 11. 2005 v Mostě o osudu územních ekologických limitů na Mostecku

14) Jaroslav Kubera, primátor Teplic a senátor S P ČR (ODS) (34 bodů)
„Až se ekoteroristé oklepou, začnou možná znovu útočit. Myslím si ale, že už nebudou tolik zlobit.“
(vyjádření po zamítnutí návrhu na výstavbu dlouhého tunelu Kubačka na dálnici D8 v Českém středohoří zastupiteli Ústeckého kraje)
z článku Jaký bude další vývoj výstavby D8?
Deník Směr, 11. 3. 2005

15) Jaroslav Novák, předseda představenstva společnosti HYDROPOWER, a. s. Plzeň (19 bodů)
„Na druhou stranu říkám, že se musíme chovat odpovědně, aby naše děti měly ráno teplý čaj. Aby energie byla dostupná a za přijatelnou cenu.“
(vysvětlení plánu do osmi let zatopit a vybudovat dvě přečerpávací vodní nádrže v Rájeckém údolí u Stříbrné na Sokolovsku v Karlovarském kraji za 15 miliard Kč)
z článku Zlikvidujeme údolí? Je mi líto, říká šéf firmy Hydropower
Mladá fronta Dnes, 10.11. 2005

16) Daneš Burket, člen výboru České nukleární společnosti a pracovník JE Dukovany (18 bodů)
„Ať se to ekologickým aktivistům a odborníkům z MŽP líbí nebo ne, jaderná elektrárna Dukovany patří k nejlevnějším zdrojům výroby elektřiny v České republice.“
z článku Dohlédnout do Finska
Euro, 14. 11. 2005

17) Evžen Tošenovský, hejtman Moravskoslezského kraje (ODS) (14 bodů)
„Větrné elektrárny rovněž způsobují takřka okamžitý pád cen pozemků a nemovitostí, stojících na dohled od nich, tedy v okruhu 30 až 50 kilometrů.“
z článku Tošenovský: proč říkám ne větrným elektrárnám
Mladá fronta Dnes, 19. 9. 2005

18) Martin Pecina, náměstek ministra průmyslu a obchodu (ČSSD) (7 bodů)
„Nové jaderné elektrárny jsou technická nutnost. A kdy to veřejnost pochopí, to je jen otázka doby, kdy tu přestanou být placeny protijaderné aktivity.“
z rozhovoru v článku provokuji celkem rád, říká Pecina
Mladá fronta Dnes, 11. 8. 2005