Články  |  Doporučení  |  Diskuze
Cestování  |  Pohyb a zdraví
Psychologie
Relax a odpočinek
Saunování  |  Lázně
Styl a vzhled
Gurmán  |  Ostatní
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně  |  TV Freak

Zbavte se svého strachu z mezilidských vztahů

29.6.2006, Martina Augustinská, článek
Nejčastějším problém při navazování nových vztahů, ať už přátelských nebo na pracovišti, je nepříjemný svazující strach spojený s obavami. Strach ze sociálních kontaktů je v současnosti hodně rozšířený a trápí často i lidi, do kterých bychom to nikdy neřekli – inteligentní, sympatické, vzdělané, dobře vypadající...

Strach z neznáma


Vše souvisí i s pocitem méněcennosti, podceňováním vlastní hodnoty, obavami jak budeme na druhé působit, jestli se jim dokážeme našimi kvalitami alespoň trochu přiblížit a vyrovnat.


Zkroťte svou nejistotu


V předešlých článcích jsme psali o emocionální inteligenci a jejím rozvíjení. Řekli jsme si, že vyznat se ve svých pocitech a zvládnout je ovlivnit, představuje jednu z těchto schopností. To se týče i zvládnutí svého strachu a obav, které - když se objevují v nadměrné míře - nás blokují a brzdí.


Nebojte se projevit


Jak na druhé asi působím? Je na mně vidět, že jsem nervózní? O čem mám začít mluvit, když (on/ona) dohovoří? Jsem vhodně oblečený a upravený?“ Toto vše často běží hlavou nejistému a ostýchavému člověku. Sice by rád navázal přiměřený kontakt třeba s novými kolegy nebo novým sousedem, ale je tu „něco“, co mu v tom brání.


Nemyslete na své nedostatky, ale na klady


Množství obav a nejistoty - jestli působím na druhé skutečně dobře, jestli si nevšimnou mých nedostatků dřív než se pokusím s nimi navázat kontakt a podobně. Dá se říci, že si takovým smýšlením stojíme sami v cestě za úspěchem. A přitom vlastní nedostatky či chyby, jsou obyčejně neopodstatněné a často je vidíme jen my.Ale z tohoto pohledu se člověku všichni jeví jako schopnější, hezčí, s větším nárokem na úspěch, na lepší práci, lepšího partnera… Znáte i vy tento pocit nebo znáte někoho, kdo věci takto prožívá? Dozvíte se, proč tomu tak je…


Za všechno mohou geny


Neřekneme nic nového, jestliže přisoudíme biologické podstatě jistou roli při vzniku strachu. Stejně jako nás naše genetická výbava předurčuje k náchylnosti na jistá onemocnění, staví také základ pro fungování naší psychiky.Zděděný citlivější nervový systém zareaguje i na menší podněty (nejčastěji nové situace) a prudčeji, než by bylo přiměřené. Nastoupí reakce strachu s jeho projevy, jako je zvýšený krevní tlak, rychlejší tep, červenání a pocení.


Jak to obvykle začíná…


Člověk se začne cítit nepříjemně a nejistě . Když k těmto nepříjemným pocitům dochází ve stále stejných situacích, například při setkávání se s novými lidmi, snaze navázat kontakt se sympatickým člověkem, vystupování před publikem, začne se jim člověk podvědomě vyhýbat. Tenhle způsob reakce ho však ještě víc vzdaluje od možnosti svůj strach zvládnout a přemoci.


Kultura má na chování lidí také obrovský vliv


Všimněme si, jak moc se od sebe liší jednotlivé kultury svým sociálním chováním. Nejspíš by nám nikdo nenamluvil, že Japonci jsou skromní, tiší a ostýchaví prostě proto, že se na jejich území rodí víc takových lidí. Jejich charaktery jsou důsledkem japonské kultury a způsobu výchovy dětí.


Správnou výchovou k sebevědomí dětí


Rozvinout nadměrný strach a obavy může tedy i špatná výchova, při níž rodič dítě podceňuje, shazuje, neuznává jeho kvality, neustále ho porovnává s ostatními, kteří jsou vždy lepší nebo dává někoho neustále za vzor. Docela ale stačí, když se dítěti v dětství nedostane hřejivého pocitu pochvaly, ocenění, podpory, pocitu jistoty a bezpečí – tepla domova.


Čeho se bojíme


U člověka, jež má obavy, je neustále přítomný strach před odmítnutím, izolací, společenským neúspěchem a ztrapněním. Emoce jsou příliš silné a ovládnou naše uvažování. Každá nová situace může potvrdit vlastní nedostatky a chyby, a proto je člověk ve střehu, v napětí.


Nevzdávejte se


Zároveň se však chce přiblížit druhým, bavit se stejně uvolněně jako ostatní, navázat přátelství či partnerský vztah. Každý náznak odmítnutí nebo neúspěchu u druhých ještě posiluje jeho představy o nemožnosti vyrovnat se ostatním, kruh se uzavírá a jediný způsob, jak z něho ven, je přeseknout ho. A je možné začít kdykoliv.

V zítřejším článku na vás čeká postup, jak zvládnout stresové situace pramenící z kontaktu s lidmi.

Foto: Dreamstime.com