Články  |  Doporučení  |  Diskuze
Cestování  |  Pohyb a zdraví
Psychologie
Relax a odpočinek
Saunování  |  Lázně
Styl a vzhled
Gurmán  |  Ostatní
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně  |  TV Freak

Výsledky ankety Ropák 2005

28.4.2006, Zuzana Kobíková, článek
Už víme, kdo se vloni nejvíce zasloužil o poškozování životního prostředí!
O vítězi 14. ročníku ankety "Ropák roku" vyhlašovanou pravidelně organizací Děti Země, je rozhodnuto! Za antiekologický čin, kterým může být prosazovaní nějakého škodlivého záměru, vydání závažného rozhodnutí nebo podíl na realizaci "antiekologické" stavby, bylo voleno z dvanácti kandidátů.


Srovnejme kvůli těžbě uhlí se zemí dvě obce. Že občané protestují?


Vítězem se stal Vlastimil Aubrecht, zmocněnec vlády ČR pro severozápadní Čechy a poslanec PS P ČR (ČSSD). A čím si vítězství zasloužil? Vyslovil se pro těžbu uhlí na Mostecku. Zpochybňoval ekologické limity chránící pokrušnohorskou přírodu a obce Horní Jiřetín a Černice na Mostecku před další povrchovou těžbou uhlí. Kdyby se mu prolomení limitů podařilo prosadit, další povrchová těžba uhlí by zde mohla pokračovat až do roku 2061, čímž by se vytěžilo dalších 255 miliónů tun uhlí a obě obce by byly srovnány se zemí, přestože se proti vyslovilo deset tisíc signatářů petice, kolem sto dvaceti obcí v kraji, třicet sedm občanských sdružení a v referendech také občané obou obcí.

Jiří Nezhyba z Ekologického právního servisu připomenul, že Aubrecht usiloval o novelu paragrafu, podle kterého se lidé mohou vyjadřovat k podobným velkým projektům, kácení stromů a dalším záměrům u svého domova, a tak by se mu podařilo vyloučit místní občany z vyjadřování k těžbě nerostných surovin v jejich okolí.


Nechcete svůj pozemek prodat? A co takhle vyvlastnění?


Stříbro v ropáčím klání vybojoval ministr průmyslu a obchodu, Milan Urban (ČSSD), za podporu další těžby uranu v Dolní Rožínce na Žďársku až do roku 2008 s odůvodněním, že jeho cena začala na světových trzích narůstat. K druhému místu mu dopomohla i vehemence, s jakou podpořil urychlené vybudování průmyslové zóny Nošovice u Frýdku-Místku a úvaha o vyvlastnění pozemků těch, kteří je nebudou chtít prodat, neboť zónu je nutné urychleně připravit pro společnost Hyundai Motor Company. Ta zde plánuje od roku 2009 vyrábět tři sta tisíc osobních automobilů za rok. Že se jedná o velmi kvalitní zemědělskou půdu v rovinatém území v blízkosti CHKO Beskydy nikoho ze zainteresovaných netrápí.


Likvidace vzácných biotopů


Na krásném třetím místě se umístil Libor Ambrozek, ministr životního prostředí a poslanec PS P ČR (KDU-ČSL). Jeho antipřínosem životnímu prostředí bylo ignorování ekologických rizik při povolení komerčního pěstování Bt-kukuřice pro společnost MONSANTO ČR, s. r. o., i když je tato plodina díky svým rizikům v řadě okolních státech zakázána. Krom toho se ministr významně podílel na přípravě výstavby plavebního stupně Přelouč v ekologicky cenné lokalitě Slavíkovy ostrovy s více než padesáti vzácnými druhy živočichů a s dosud ještě přežívající největší populací evropsky vymírajícího, a proto chráněného, druhu motýla modráska očkovaného.

Stavba kromě tohoto motýla zlikviduje také biotopy vzácných druhů brouků vázaných na dutiny starých stromů, neboť ministr vyřadil dotčené území z návrhu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR zařadit ji do evropské soustavy NATURA 2000, takže díky tomu Městský úřad v Přelouči vydal na podzim 2005 územní rozhodnutí; přitom samo ministerstvo netrvalo na splnění řady podmínek v povolené výjimce vydané pro tuto stavbu ze zákona o ochraně přírody a krajiny. List Ambrozkových antiekologických hříchů je ovšem posán hustěji...

Výsledky už tedy známe, ovšem slavnostně budou vyhlášeny až na soirée, které se koná dnes, 28. 4. v brněnském Divadle Bolka Polívky. Moderovat jej bude Ester Kočičková. Za účasti členů Komise, zástupců ekologické obce a pozvaných hostů všemi těmito odpůrci PŘÍROPY sněden tzv. ropákův dort. Zvláštností ankety je totiž to, že její vítěz ankety není na vyhlášení pozván. Proto aspoň na památku dostane pamětní plakát, na němž jsou jeho zásluhy za rozvoj oilsféry sepsány...