www.relaxuj.cz
>
>

Velikonoce - svátky s tisíciletou tradicí

Velikonoce - svátky s tisíciletou tradicí
, , článek
Rádi je nazýváme svátky jara. Příroda se jakoby zázrakem probouzí, rodí se nový život. Je tedy co oslavovat. Jaká je však historie těchto svátků a proč je jejich symbolem právě beránek?
K oblíbeným

Pesah neboli židovské Velikonoce


Znalci Bible a bohaté historie lidu Izraele vědí, že židovské Velikonoce, zvané hebrejsky Pesah, úzce souvisí s připomínkou významné události, jakou bylo vyjití Izraele z egyptského otroctví. Čtyři sta let žil izraelský lid v otroctví. Tam s ním zacházeli velmi krutě a využívali jej jako lacinou pracovní sílu.


Beránek a vyjití z Egypta


Jednou ovšem nastal ten dlouho očekávaný okamžik. Ale nejdříve musel Hospodin seslat ještě jednu krutou ránu na Egypt. O půlnoci zemřelo vše prvorozené v celé zemi. Jen izraelské děti zůstaly nedotčeny. Na Boží pokyn byl v každé židovské rodině zabit beránek, upečen a sněden s hořkými bylinami a nekvašeným chlebem. Veřeje dveří byly poznačeny krví beránka, jako symbol záchrany. Farao v hrůze vstal ze svého lože a poslal pro Mojžíše a Árona a prosil je, aby rychle s lidem Izraele odešli z Egypta a ušetřili zemi od dalšího Božího trestu.

Tak se stalo, že Boží lid s radostí a bez otálení se svými stády bravu a skotu i se vším majetkem opustil Egypt. Tento den se stal znám jako Pesah. Židé si ho každoročně připomínají především v rodinném kruhu. Jedí pečeného beránka, nekvašený chléb, hořké byliny a pijí víno. Když si slavný příběh vysvobození znovu připomenou, je prvorozený syn vyzván, aby na svou záchranu nikdy nezapomněl a podal o ní svědectví i svým dětem.


Foto: Marilyn Barbone | Agency: Dreamstime.com"


Velikonoce křesťanské


V novozákonní době se Velikonoce slavily v Jeruzalémě. Zúčastňoval se jich i Ježíš. Známé je jeho předvelikonoční umývání nohou učedníkům, kterým dává příklad pokory a služby druhým. Ještě známější je večeře Páně. Ježíš jí se svými apoštoly velikonočního beránka a označuje Jidáše jako zrádce. Hlavně pak zjevuje apoštolům nejhlubší smysl svého pozemského života: Obětuje se na odpuštění hříchů a svou krví potvrzuje novou smlouvu mezi Bohem a člověkem.

Židovská slavnost Velikonoc tak dostává nový a plný smysl a při bohoslužbách večeře Páně je připomínkou Kristovy oběti a jeho vzkříšení a také podnětem k vyšší úrovni svatosti. Mistr Jan Hus v Postile píše: „Velká noc slove noc, v níž jest veliků věc učinil veliký Kristus, zmrtvých vstav.“

A právě z této staročeské spřežky "velika-noc", "velko-noc", vzniklo nynější pomnožné slovo "Velikonoce".

O jejich historii, tradicích i zvycích se můžete dočíst také v dalších článcích... Krásné Velikonoce!


Použitá literatura:
Bible, Ekumenický překlad
Úvod do Starého zákona, Raymond B. Dillard, Tremper Longman III.
Biblický slovník, Adolf Novotný
Nejnovější články
Vztahová koučka: jaké je seznamování v době koronaviru? Vztahová koučka: jaké je seznamování v době koronaviru?
Podle psychologů může být samota nebezpečná, ale to nám asi dochází všem. Člověk je vztahová bytost. Pandemie může naše vztahy ale paradoxně dokonce posílit a pomoci nám najít životního partnera.
13.4.2021, článek, Pavlína Uhrinová6 komentářů
Všeho s mírou: fitness trackery mohou negativně ovlivnit psychiku Všeho s mírou: fitness trackery mohou negativně ovlivnit psychiku
I mnoho dobrého škodí. To je všeobecně dobře známá věc a znovu ji potvrdila i studie od Digital Health Generation. Ta zjistila, že zejména mladiství jsou náchylní na obsedantní chování v důsledku používání fitness trackerů.
29.9.2020, článek, Milan Šurkala3 komentáře
Aerobním cvičením proti Alzheimerovi, potvrzují vědci Aerobním cvičením proti Alzheimerovi, potvrzují vědci
S vyšším věkem přichází i různé neduhy a člověk by se měl snažit proti nim bojovat. Jedním z problémů je zhoršující se výkon paměti a v horším případě i Alzheimerova nemoc. Dá se proti ní ale bojovat aerobním cvičením.
8.6.2020, článek, Milan Šurkala
Západní Austrálie: hraniční kontrola a první kilometry na opačné straně Západní Austrálie: hraniční kontrola a první kilometry na opačné straně
Po přesednutí v Dubaji konečně míříme na australský kontinent. Abychom to neměli tak jednoduché, čeká nás hraniční kontrola. Na zádrhely v ní se podíváme v dnešním díle, kdy si povíme i o prvních australských kilometrech na silnici.
1.6.2020, článek, Milan Šurkala
Západní Austrálie: s leteckou zastávkou v Dubaji Západní Austrálie: s leteckou zastávkou v Dubaji
Vydali jsme se na další velkou cestu, se kterou se s vámi podělíme a přidáváme ji jako tip i pro vaši dovolenou. Tentokrát to bude opomíjený západ Austrálie. Cesta tam je ale dlouhá, a tak si uděláme několikahodinovou leteckou přestávku v Dubaji.
7.8.2019, článek, Milan Šurkala
Unlock! Zahrajte si karetní únikovku i doma na stole Unlock! Zahrajte si karetní únikovku i doma na stole
Máte rádi únikovky a všechny ve vašem okolí jste už rozlouskli? Pak pro vás Space Cowboys mají únikovky v podobě deskové karetní hry Unlock! Dnešní recenze se podívá na to, zda se i na běžném stole dají hrát hry tohoto typu.
27.6.2019, recenze, Milan Šurkala1 komentář