Články  |  Doporučení  |  Diskuze
Cestování  |  Pohyb a zdraví
Psychologie
Relax a odpočinek
Saunování  |  Lázně
Styl a vzhled
Gurmán  |  Ostatní
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně  |  TV Freak

Úspěšný přijímací pohovor krok za krokem

9.4.2008, Zuzana Chromá, článek
S přijímacím pohovorem se setká každý z nás - každý bude minimálně jednou v životě v pozici uchazeče o zaměstnání. Jelikož výsledek tohoto pohovoru může ovlivnit celý náš budoucí profesní život, přinášíme vám rady, jak se na přijímací pohovor důkladně připravit.

Příprava na přijímací pohovor


Jste-li pozváni k přijímacímu pohovoru (výběrovému či konkursnímu řízení), znamená to, že jste „postoupili z kvalifikace“, nebo chcete-li, že jste prošli prvním sítem. Zde je pár rad, které platí nejen pro přijímací pohovor, ale i pro většinu jednání.
  • Přijďte včas, raději o nějakou minutu dříve, než později,
  • přijďte upravení, oblékněte se do dobře padnoucího oblečení, přiměřeně místu, o které se ucházíte, spíš lépe než nedbale, rozhodně ne příliš nápadně,
  • dejte si pozor, ať vám nepáchne z úst, nebo ať nepřiběhnete celí zpocení,
  • ruku nepodávejte první, tu vám musí podat zaměstnavatel, stiskněte ji pevně, ale ne jak lamželezo,
  • sedněte si, až k tomu budete vyzváni, pokud by vás nechali stát a sami seděli, zeptejte se, zda se můžete posadit (může to být chyták, aby poznali, zda nejste bojácní),
  • snažte se co nejvíce uvolnit,
  • chovejte se přiměřeně sebevědomě (nikoliv přehnaně suverénně), jako člověk, který zná svou cenu. Neuhýbejte očima, své odpovědi nešeptejte ani nehuhlejte a je-li to právě vhodné, usmějte se,
  • mluvte věcně, nesnažte se být moc vtipní nebo žoviální, ale dojem velkého „suchara“ také škodí,
  • dostanete-li otázku, na níž bude odpověď obtížná, nesnažte se honem něco vyhrknout. Svou odpověď protáhněte, mluvte pomalu, případně nějaké to slovo zopakujte, abyste získali čas. Někdy je lépe říci „nevím“, než koktat nesmysly, někdy lze z otázky šikovně utéci, případně ji obrátit v žert. Uvědomte si, že cílem zaměstnavatele není vás zdeptat.


Nejčastější otázky


Pohovor ve firmě může být veden různými způsoby. V jeho úvodu vám zástupce firmy pravděpodobně poděkuje za váš zájem o danou společnost a pozici, projeví potěšení se s vámi setkat. Může se vás třeba i zeptat, jakou jste měli cestu. Potom se většinou hovoří o vašich personálních údajích (bydlišti, rodině apod.). V další fázi dojde na vzdělání, praxi a budoucí kariéru.


Otázky, které mohou zaznít a na které byste měli být připraveni, naleznete v následujícím přehledu:


Dotazy ohledně vaší motivace


Co víte o naší firmě?
Odpovědí na tuto otázku dokážete svou motivaci, neboť bez důkladné přípravy zkouškou neprojdete. Měli byste znát základní údaje, jako třeba počet zaměstnanců, sídlo a pobočky, obrat nebo oblasti, v nichž společnost podniká, portfolio výrobků, případně informace o konkurenci. Podstatné informace najdete většinou na firemních stránkách společnosti na internetu, případně v tisku. Cílem odpovědi je ukázat, že stojíte právě o toto místo, právě v této firmě.

Proč máte zájem o vypsanou pozici? Proč jste se rozhodli zareagovat na náš inzerát?
Co myslíte, že nám můžete nabídnout?
Co očekáváte od práce, o kterou se ucházíte?


Dotazy ohledně posledního zaměstnání


Otázky týkající se životopisu kandidáta jsou základem většiny přijímacích pohovorů. Naučte se tedy svůj životopis nazpaměť, včetně jednotlivých dat, tedy odkdy-dokdy jste působil/a na které pozici. Negativně působí, budete-li jako pomůcku používat výtisk životopisu. Protože základní fakta má personalista, který pohovor vede, již před sebou, zkuste jednotlivé části trochu okomentovat. Nepouštějte se ale do žádného příliš květnatého vyprávění a udržujte oční kontakt, snadno poznáte, zda se váš protějšek nudí nebo netrpělivě poposedává. Dělejte pauzy pro případné otázky.

Proč odcházíte z předchozího zaměstnání?
Co vás v posledním zaměstnání nejvíce bavilo nebo naopak štvalo?
Jak vypadal typický den ve vašem posledním zaměstnání?
Za co jste byli kritizováni?
Jak jste na kritiku zareagovali?
Co bylo ve vašem posledním zaměstnání nejsložitější?
Co bylo nejjednodušší?


Dotazy ohledně nového zaměstnavatele


Jaké jsou vaše představy o výši platu?
Příliš suverénní odpověď na tuto otázky není vhodná. Měli byste znát svou hodnotu na trhu práce umět se realisticky ocenit. Zjistěte si předem průměrné platové ohodnocení připadající na váš region a vaši profesi. Mějte tedy připravené rozmezí svého platového ohodnocení při nástupu a mějte také představu o svém budoucím platu po zapracování. Nemá význam nechávat příliš velký prostor pro jednání, pak je velká pravděpodobnost, že skončíte na jeho spodní hranici. Pokud žádáte o nadstandardní ohodnocení, musíte jej umět patřičně opodstatnit - kvalifikací, jazykovými znalostmi, zkušenostmi ze zahraničí, vaším přínosem pro firmu apod.

Co víte o naší společnosti, našich produktech a službách?
Jaké vlastnosti by měl mít váš nadřízený?
Kdy k nám můžete nastoupit?


Dotazy ohledně Vašich znalostí a zkušeností


Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?
Nikdo ve skutečnosti nechce slyšet o vašich skutečných slabostech a přednostech, spíš jde o to zjistit, zda víte, jaké soft skills jsou dnes žádány. Můžete se např. zmínit o svých výborných komunikačních schopnostech anebo o tom, že vám týmová práce a týmové řešení problémů vyhovuje více než samostatný "boj".

Které dobré a špatné vlastnosti máte?
Upřednostňujete práci v týmu nebo samostatnou práci? Jste týmovým hráčem?
Jaký druh práce vás nejvíce uspokojuje?
Jak hodnotíte vaši schopnost delegovat úkoly?
Jste odolní vůči stresu?
Jakým způsobem si zvyšujete vaši profesní kvalifikaci?
Jaký byl váš nejoblíbenější předmět ve škole? Jaký byl naopak váš nejméně oblíbený?


Dotazy ohledně vaší budoucí kariéry


Jak si představujete vaši budoucí kariéru?
Nejprve si musíte ujasnit, jaké jsou vůbec ve vaší profesi šance na postup. Vyjádřete přání setrvat u jednoho zaměstnavatele i delší dobu, pokud vám nabídne přiměřené možnosti profesního rozvoje.

Popište, jak si představujete vaše ideální zaměstnání?
Kde se vidíte za dva roky?
Kde se vidíte za pět let?
Nemáte v úmyslu jít opět studovat (doktorandské studium, jinou vysokou školu,…)?
Jak dlouho byste chtěli pracovat pro naši společnost?
Jak ovlivňuje rodina vaši kariéru?
Čeho chcete v kariéře dosáhnout?


Na co mimo jiné nemusíte odpovídat


Chodíte pravidelně do kostela?
Jaká je vaše politická orientace?


Chcete se na něco zeptat?


Nastává změna rolí. Iniciativa je teď na vás. Ale i tady doporučujeme nejvyšší opatrnost. To, nač se zeptáte, ukáže, jak jste na pohovor připravení. Hloupé otázky, na něž jste si mohli najít odpověď třeba na firemních stránkách na internetu, nemají význam. Neptejte se také na nic, o čem už byla během pohovoru řeč.

Podle chytrých a připravených otázek se pozná motivovaný uchazeč. Vyhněte se otázkám, u nichž máte dojem, že nespadají do sféry kompetencí vašeho partnera. Je to také příležitost zeptat se, jaký bude další postup. Následuje další kolo pohovorů? Kdy bude rozhodnuto? Za jak dlouho můžete očekávat zprávu?


Na co se můžete také ptát


Požádejte o detailní popis pozice a s ní spojených úkolů (pokud se tak již nestalo v průběhu rozhovoru).

Je tato pozice nově vytvořená nebo existuje ve firmě již delší dobu?
Zeptejte se, kdo místo zastával dříve a proč se pozice uvolnila.
Zeptejte se, jací budou vaši budoucí kolegové a bezprostřední nadřízení (profese, oddělení).
Jaké možnosti dalšího rozvoje a vzdělávání společnost nabízí?
Budu mít na této pozici později šanci na profesní postup?

Pohovor je zpravidla zakončen diskusí o výši platu a výhodách, které firma poskytuje. Ještě před rozloučením čekejte informaci, kdy a jakou formou vám firma dá vědět, zda jste byli přijati.

Zdroj: www.tiscali.cz/jobs
Titulní foto: www.dreamstime.com