Články  |  Doporučení  |  Diskuze
Cestování  |  Pohyb a zdraví
Psychologie
Relax a odpočinek
Saunování  |  Lázně
Styl a vzhled
Gurmán  |  Ostatní
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně  |  TV Freak

Úspěšný přijímací pohovor krok za krokem II

11.4.2008, Zuzana Chromá, článek
V minulém článku jsme se zabývali přípravou přijímací pohovor a nejčastějšími otázkami, které zazní u pohovoru. Dnes se zaměříme na neverbální komunikaci, která může již v prvních vteřinách rozhodnout o výsledku našeho přijímacího pohovoru. Přinášíme vám také tipy, jak zvýšit úspěšnost u pohovoru.

Neverbální komunikace


Způsob neverbální komunikace může hrát při přijímacím pohovoru stejně důležitou roli jako znalosti nebo inteligence. Umění zvládnout vnější projev je důležitou součástí všeobecného vzdělání člověka, na což ovšem většina lidí zapomíná.

Neverbální komunikaci lze charakterizovat jako výměnu informací mezi lidmi pomocí gest, postojů, mimiky obličeje, doteků a pohledů. Podle různých výzkumů je podíl neverbální komunikace až šedesát sedm procent z celkového množství informací, které k nám přicházejí od našeho partnera. Tyto informace přijímáme podvědomě a stejně tak je vysíláme ven.


Pozor na první dojem


První dojem (partner si o nás utvoří poměrně stálý názor) vzniká v prvních pěti až deseti vteřinách. V tomto časovém úseku se stihneme maximálně pozdravit. O to více stoupá důležitost gest, postoje, výrazu obličeje, pohledu a podání ruky. Nelze opomenout ani oblečení a upravenost. Podvědomě utvořený názor na naši osobnost je možné změnit během prvních dvou, maximálně čtyř minut rozhovoru.


Cenná rada nad zlato


Při vstupu se snažíme o rovný a uvolněný postoj – nejsme ani shrbení, ani se nesnažíme o ramenatost. Je třeba uvolněně a pravidelně dýchat. Nutnost přejít ode dveří ke členům výběrové komise nám usnadňuje přirozený pohyb rukou. Mimickým výrazem se snažíme dát najevo radost (ne však přílišnou), to znamená, že se snažíme o mírný úsměv. Naše oči musejí sledovat oči a obličejovou část našich partnerů. Doba přímého pohledu by neměla přesáhnout dvě a půl vteřiny a zcela samozřejmě se nejprve snažíme o oční kontakt s nejdůležitější osobou.


Jak správně podat ruku?


Naše ruka by neměla být vlhká, protože nechceme dát najevo nervozitu. Před podáním si však ruku neotíráme o oblek či kostým, ale stejný účel splní i kapesník v kabelce či kapse u kalhot. Stisk byl měl být pevný, ne však drtící, rozhodně se však vyvarujte nevýrazného podání ruky stylem „leklá ryba“. Doba stisku by měla být pět až šest vteřin.

Ruku podává společensky významnější osoba v místnosti – čili náš budoucí zaměstnavatel či personalista.


Kam s rukama a nohama?


Používáme gesta otevřená – vyjadřují vstřícnost, náklonnost či sympatie (například rozevřené dlaně). Vyhýbáme se gestům uzavřeným – vyjadřují nesouhlas či nervozitu (například překřížené paže). Gestikulaci nijak nepřeháníme. Při pohovoru je třeba se rozhodně vyhnout určitým gestům. Například nikdy bychom neměli používat vztyčený ukazovák a „poučovat“ výběrovou komisi. Ani paže zkřížené na hrudi či ruce zaťaté v pěst.

Pokud probíhá pohovor u stolu, je dobré se vyvarovat rukou položených na stole, protože jde o nepřirozené a nevhodné projevy, které působí na partnery spíše rušivě. Ještě horší je, pokud zaujmeme následující pozici: v sedě se opřeme lokty o stůl, rukama utvoříme „stříšku“ nebo si podepřeme bradu. Takto budeme působit velmi sebevědomě a hlavně arogantně.


Vzdálenost mezi partnery


U přijímacího pohovoru by měla být stejná jako u obchodního jednání. Doporučuje se asi osmdesát až devadesát centimetrů. Pokud se k partnerovi přiblížíme více, mohl by to brát jako snahu jej ohrozit (porušujeme jeho intimní zónu). Uvedená vzdálenost se uvádí jako optimální, ale někdy se stane, že nemáme možnost tuto vzdálenost ovlivnit (například jsme posazeni na vzdálený konec stolu v konferenční místnosti). V tomto případě můžeme zauvažovat, zda jde o shodu okolností, nebo zda je přímo záměrem komise nás vyvést z rovnováhy.


Tipy, jak uspět při pohovoru


Zvýšit pravděpodobnost přijetí do zaměstnání můžete při dodržení následujícího desatera.


Desatero úspěšného přijímacího pohovoru


  1. seznamte se dobře s firmou, oblastí a pozicí, o kterou se zajímáte,
  2. mějte zafixováno alespoň příjmení, případně pozici zástupce firmy, se kterým se máte sejít, je vhodné jej občas oslovit jménem,
  3. oblečte se profesionálně a ujistěte se, zda jste dobře upraveni,
  4. nezapomeňte na váš strukturovaný životopis,
  5. k pohovoru se dostavte v předstihu pět až deset minut
  6. dbejte správné etikety při vstupu do místnosti, při pozdravu stiskněte pevně ruku, usmívejte se a udržujte kontakt očima,
  7. v průběhu pohovoru si na nikoho nehrajte, buďte přirození, přátelští, usmívejte se,
  8. o vaší profesní minulosti i zaměstnavatelích hovořte pozitivně, délka vašich odpovědí by neměla být kratší půl minuty, ani přesahovat dvě minuty,
  9. dodržujte pravidla aktivního naslouchání, na konci pohovoru mějte připraven jeden nebo dva smysluplné dotazy pro zaměstnavatele k pozici nebo firmě; to naznačuje váš zájem o místo,
  10. netrvejte na sdělení výše platu, je všeobecně lépe vyčkat okamžiku, kdy se zaměstnavatel sám zmíní.


Čeho si všímat


Pokud absolvujete pohovor a vzpamatujete se až venku na ulici při vašem odchodu, je pozdě. Jestliže jste neměli otevřené oči a uši, nezachytili jste spousty signálů a informací důležitých k tomu, abyste správně mohli ohodnotit míru Vašeho zájmu o danou pozici a společnost. Řekněme si, co vše může vypovídat o firmě a co může být přínosné pro vaše rozhodování. Neboť nevybírají si pouze zaměstnavatelé své zaměstnance, nýbrž i naopak.


Lokalita a první dojem


Sama pozvánka, kterou obdržíte, reprezentuje firmu. Podle vzhledu, úpravnosti, papíru a textu poznáte, jak na vás působí. Umístění kanceláří v lokalitě by mělo především odpovídat charakteru činnosti společnosti. Nelze říci, že firma, která nesídlí v centru města není dostatečně na úrovni. Vždy je nutné popřemýšlet spíše o rozumnosti umístění vzhledem k aktivitám, které vyvíjí, k předmětu činnosti, k množství návštěv, které ji navštěvují, i k tomu jak se sama prezentuje například v reklamních kampaních. Vše by mělo být v harmonii a rovnováze.


Napoví vám prostory, vybavení a pracovníci


Ať již čekáte v přijímací kanceláři, sekretariátu vašeho budoucího nadřízeného či v jiné místnosti, mějte všechny smysly otevřené. Zkuste vycítit celkovou atmosféru společnosti - je dynamická, živá či pomalejší, klidná. Jak se chovají ostatní pracovníci, jak spolu mluví, jsou si nápomocni nebo spíše mezi nimi cítíte rivalitu. Jak jsou oblečení? Podívejte se, jak jsou prostory vybaveny, jakým nábytkem a doplňky. Je prostředí vyloženě pracovní, strohé či tam vládne nepořádek nebo je příjemné, upravené až domácké. S personálem můžete prohodit i několik vět či se na něco zeptat, pokud naleznete vhodnou příležitost. Jak reagují, jsou srdečně milí nebo pouze zdvořilí či snad nepříjemní...


Průběh přijímacího pohovoru


Také průběh pohovoru vám může dost napovědět. Rozhovor by neměl být monologem, a to ani vaším, ani vašeho partnera. Neměl by být ani výslechem. Pracovník, se kterým hovoříte, by vám měl samozřejmě představit společnost, její činnost a cíle. Druhým tématem setkání jste vy samotní. Měli byste být dotázáni na vše podstatné. Čím více se o vás chtějí dozvědět, tím lépe, neboť jistě by u vás nevzbudila důvěru firma, která přijímá své zaměstnance, aniž by o nich cokoliv věděla...


Zhodnoťte své postřehy


Z celé návštěvy si odnesete celou řadu dojmů. Nejlépe bude, pokud chvilku myšlenkově vysadíte a celý zážitek si vybavíte ještě jednou později, například večer doma. Můžete si dělat i poznámky a třídit si jednotlivé dojmy na papír podle míry pozitiv a negativ. Přiřaďte váhy důležitosti jednotlivým faktorům a uvažujte. Uvědomte si také, že často detail na počátku bezvýznamný může přerůst díky opakovanosti v zásadní věc. Těžko naleznete místo, které by vám po všech stránkách vyhovovalo. Pravděpodobně budete muset přistoupit k určitému kompromisu. Ovšem pozor, nezapomeňte, že si hledáte zaměstnání, kde máte trávit velkou část svého života a které by mělo uspokojovat nejen vás samotné, ale také samozřejmě vaše okolí.

Přejeme hodně úspěchů při přijímacím pohovoru i v nové práci.

Zdroj: http://trhpraca.webgarden.cz/prijimaci-pohovor
Titulní foto: www.dreamstime.com