Články  |  Doporučení  |  Diskuze
Cestování  |  Pohyb a zdraví
Psychologie
Relax a odpočinek
Saunování  |  Lázně
Styl a vzhled
Gurmán  |  Ostatní
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně  |  TV Freak

Umíte se pohádat?

30.5.2008, Eliška Tlustá, článek
Ač se nám líbí nebo ne, v každém vztahu nastanou občas situace, ve kterých se partneři názorově neshodnou. Je to naprosto přirozené, že mají dva lidé odlišný názor. Uklidnit napjatou situaci nám trochu paradoxně může pomoci efektivní hádka. Úklid, který jsme zvyklí provádět v domácnosti, je totiž třeba provádět i ve vztahu, a to prostřednictvím správně vedené komunikace při výměně názorů.

Naučit se prosadit si svá přání


Abychom v těchto situacích uměli chodit, je dobré naučit se některé věci. Měli bychom, pokud to ovšem již neumíme, se naučit efektivně prosadit svá přání, aniž bychom druhému ublížili.


O čem se nejvíce hádáte?


Hádáte se o tom, kdo vynese koš? Je vám vytýkáno, že utrácíte příliš financí na oblečení? Nebo vytýkáte partnerovi, že s vámi tráví málo času? Nebo se neshodnete na výchově dětí? Ano, známe to všichni. Mezi nejčastější témata sporů, se kterými si potýká asi každý z nás, je totiž péče o domácnost, finance, již zmíněná výchova dětí, anebo také sex a volný čas.


A PROČ se hádáte?


V knize „Jak se dobře pohádat s partnerem (aneb o správném využití zdravé hádky ,“ uvádí psychoterapeuti Serge a Carol Vidal-Graf nejčastější důvody, proč mezi partnery může dojít k hádce. Samozřejmě je více důvodů a může dojít k jejich kombinaci. Ale nejčastěji to dle zmíněných odborníků způsobují naše nálady, stavy, kdy se necítíme dobře, nashromážděné frustrace, pracovní problémy, anebo také nashromážděné a nevyslovené problémy ve vztahu.


Při špatné náladě „utečte“ do soukromí


V případě z první řady uvedených důvodů (například špatná nálada) já osobně „utíkám“ do soukromí nebo dělám aktivitu, abych si odpočinula. Ale co když to nejde? A nebo - co když se jedná o důvody, že máme nashromážděné nevyřešené problémy? V tomto případě přichází na pomoc rady od uvedených autorů z knížky „Jak se dobře pohádat“.


Klidně si postěžujte!


V případě, kdy jsou zdroje hněvu vně náš vztah (například problémy v práci), autoři radí „pouhé“ vyslechnutí partnera, bez poskytování rad a řešení, uznat, že se musí ten náš chudáček cítit určitě hrozně. Nechat ho, vždyť s tím kolikrát stejně už nic dělat nejde.


Pročistěte vzduch


Psychoterapeuti Serge a Carol Vidal-Graf říkají: „Hněv bez násilných projevů představuje úžasnou životní energii. Jeho přispěním se může vztah vyvíjet, pravidelně „pročistit“, zůstat dynamický.“ Pokud umíme s našim hněvem pracovat, může být vyřčený rozpor rychle a bez násilných projevů urovnán. Takové „pročištění vzduchu“ naopak vztahu prospěje. Autoři uvedené knížky to potvrzují, „Hněv milostnému vztahu neškodí, naopak mu umožňuje pravidelně „odčerpávat“ nespokojenost, která s časem může nashromáždit. Bez toho by vztah mohl být zatížen nevyjádřenou agresí.“


Nezametejte problémy „pod stůl“


Objeví-li se vztahový problém, nespokojenost - stejně jako špína na podlaze - je třeba uklidit. Ale tím, že ji zameteme pod stůl, problém nevyřešíme, objeví se později a většinou ve větší míře.


Převezměte zodpovědnost za své pocity


To je pravidlo číslo jedna, které zdůrazňují autoři knížky. Je třeba říci: „Zlobím se.,“ „S tímto zásadně nesouhlasím“. Autoři doporučují vyjadřovat se v první osobě. „Cílem používání první osoby ve vyjadřování hněvu je prosadit se před tím druhým, upozornit na sebe.“"Já jsem tady a chci, abys se mnou počítal,“ vysvětlují toto pojetí autoři. To, že vyjádříme konstruktivně svůj hněv, znamená, že nám na našem vztahu záleží a že chceme problémy řešit, nikoliv nechat zatlívat.


Počítejte do deseti


Autoři doporučují sdělit svému partnerovi, že o tom, co vás naštvalo, si budete chtít popovídat za chvíli. Až opadne největší vlna vzteku, kdy byste mohli být vůči svému partnerovi hrubí a hrozilo by použití verbálního násilí.


Najděte si na sebe čas


Abychom si mohli o tom, co nás naštvalo, s partnerem prohovořit, musíme mít dostatek času a klidu. Chvíle před příchodem návštěvy nebo před odchodem do práce, kdy pospícháme, nejsou vskutku ideální. Autoři doporučují domluvit se na termínu, kdy se to bude oběma partnerům hodit, a kdy oba budou mít čas. Nejlepší prevencí a způsobem hygieny ve vztahu je dle autorů pravidelně si zavést tyto dialogy, kdy budeme mít čas se navzájem vyslechnout. (Autor tato setkání doporučuje jedenkrát měsíčně!) Pokud partneři nemají žádné konfliktní téma, mohou také hovořit o tom, co se jim daří, jaké hezké společné zážitky spolu zažili, co je potěšilo a podobně.


Včas vyjednávejte!


Vyjednávat, to znamená zahájit jednání s cílem ukončit konflikt. Znamená to najít uspokojivý kompromis pro oba partnery navzdory různým pohledům na věc.“ Čas „ztracený“ vyjednáváním, domlouváním se například jak strávíme víkend, přičemž každý z nás má trochu rozdílnou představu, určitě není ztráta času, ale naopak prevence před možnými hádkami a zklamáními, že partner s námi například netráví sobotní večer, ačkoliv jsme se domnívali, že půjdeme spolu na večeři.

Titulní foto: Doreen Salcher