Články  |  Doporučení  |  Diskuze
Cestování  |  Pohyb a zdraví
Psychologie
Relax a odpočinek
Saunování  |  Lázně
Styl a vzhled
Gurmán  |  Ostatní
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně  |  TV Freak

Tarot jako zrcadlo duše a řeč archetypů - díl 1.

19.10.2006, Zuzana Kobíková, článek
V tomto seriálu se budeme věnovat tarotu jakožto nástroji osobní transformace a „sebe-terapie“, při které nejde o to, dozvědět se něco o své budoucnosti, ale dozvědět se něco o sobě samém, naučit se více spoléhat na svou intuici, věřit svým úsudkům. V konkrétních životních situacích mohou vyložené karty přinést vhled do problému a naznačit další cestu.
O jasnovidcích a vědmách nám vyprávějí už ty nejstarší báje a pověsti. Dnes je jasnovidců i vědem snad ještě více než tehdy, jen se jejich zřivost bohužel vztahuje často pouze na to, jak ze svých lehkovážných a nekritických bližních vytáhnout peníze pomocí předpovědí velkého dědictví či jiných podobných záležitostí. O takto ´nadaných´ lidech by tu řeč být neměla, neboť každý z nás se s nimi ke své škodě již jistě do styku dostal. U nás takovíto lidé sice zatím bydlí ve čtvrtých patrech předměstských činžáků, v Paříži však vlastní vznešené budoáry a v Anglii inzerují v Occult Review. Peníze tuším vydělávají všichni, někdo více, jiný méně, podle hlouposti svých zákazníků. Nezáviďme jim ale, neboť hoden je dělník mzdy své. – Smutné je přitom jen jedno jediné: nesou vinu na tom, že vše, co nám připadá tajemné, okultní mystické, či tak podobně, je ocejchováno znamením pověry, klamu, podvodu a šálení všeho druhu – tedy špatností v tom nejhorším slova smyslu.

MEYRINK, Gustav (2000): Hašiš a jasnozřivost. 2. vyd. Praha: VOLVOX GLOBATOR, 2000, s. 20.

Historii máme prý proto, abychom se z ní mohli poučit. Že tohoto daru dějepisců málo využíváme, vem čert. Citovaná slova Gustava Meyrinka bychom mohli tesat do kamene i dnes, situace s „esoteričnem, jasnovidectvím a vědmami“ je stále stejná, neb se i dnes najdou řady důvěřivců schopných uvěřit komukoli cokoli, aniž by se ptali, odkud informace má, kde si je lze ověřit nebo jakou metodou pracuje a jak daná metoda funguje.

Ale esoterické nauky mají své ověřitelné metody a vycházejí z nauk předávaných po generacích tisíce let podobně jako jiné obory lidského bádání. Jen jsou zahaleny mlhou tajemnosti a nadpřirozena, protože byly známy jen úzkým okruhům zasvěcenců. Že mohou být praktickým pomocníkem v každodenním životě chce ukázat tento článek, a to konkrétně na práci s tarotovými kartami.Protože tenhle zeširoka načatý seriál se chce věnovat tarotu neboli tarotovým kartám, budeme v dalších odstavcích hovořit převážně o nich.

Předem předesílám, že tarot lze používat několika způsoby – my se o nich zmíníme, a pak se budeme věnovat tarotu jakožto nástroji osobní transformace a „sebe-terapie“, při které nejde o to, dozvědět se něco o své budoucnosti, ale dozvědět se něco o sobě samém, poznat sebe sama, naučit se „více spoléhat na svou intuici, věřit svým úsudkům, jak říká spoluautor našeho seriálu článků o tarotu, Milan Jedlička, který se výkladem tarotu ale také astrologií a psychosomatickou diagnostikou zabývá mnoho let.

Podle něj nejde o to poznat z karet co osud přinese, ale v konkrétních životních situacích člověku mohou vyložené karty přinést vhled do problému a naznačit další cestu. A k tomu potřebujete jen sami sebe, tarotové karty a základní informace o jednotlivých kartách, které v našem seriálu najdete.


Co je to tarot a jaký je jeho původ?


U zrodu tarotu stáli mágové a alchymisté, kteří studovali zákony fungování vesmíru, říká Milan Jedlička. Obrazy na kartách v symbolické podobě znázorňují duchovní cestu člověka – archetypy, nebo chcete-li zásadní situace, s nimiž je člověk během života konfrontován: dětství, mateřství, zamilovanost spravedlnost, pokušení harmonii a další.

Jestli tarot pochází ze starověkého Egypta nebo jiné oblasti není doložitelné, ale ani zásadně důležité: archetypy jsou společné všem. Ať už Eskymák nebo ekonom, všichni je máme společné, říká Milan Jedlička.

Foto: Petr Přehnil (s použitím karet Rider Waite® Tarot).


Připraveno ve spolupráci s astrologem Milanem Jedličkou


Zabývám se výkladem tarotu. Na úvodním setkání člověka většinou i diagnostikuji. Hodně mi to řekne i o jeho psychosomatickém stavu. K tomu používám energetickou růžici – zobrazuje se stav meridiánu a energetických drah. Upozorním člověka, kde může být nějaká orgánová porucha. Poradím mu pak třeba nějaké alternativní možnosti léčby, například pomocí kamenů.

Dále se snažím rámcově vyhodnocovat osobnost. Všímám si při tom spíše negativních stránek člověka. O těch dobrých je nesmysl hovořit, spíše nás brzdí negativa. Záleží na klientovi, na co se ptá – může to být situace v rodině, vztahová situace, finanční, prognostika firmy.Vyhýbám se jen tématům při němž by se porušoval morální kodex. Neodpovídám na otázky ze zvědavosti a též, pokud vidím nějaký silně negativní vztah k osobě, na níž se dotyčný ptá.Dělám rovněž horoskopy, jak prognostické, tak co se týká struktury osobnosti. Pracuji na jiné bázi než tradiční astrologie. Používám metody, při níž se vytváří specifická matrice člověka, ze které se dá určit o jakou osobu se jedná, jaký je její zdravotní vztah a osudový potenciál.

Dělám i energetické vylaďování prostoru – pomocí krystalů a zářičů mohu dané místo harmonizovat. Dále karmické pročišťování – snižování počtu karmických impresí – přenos energie a informace na člověka.

Při tom všem vycházím zejména z lamaistického buddhismu a dále z metod, které používali psychotronik Karel Kožíšek, František Bardon a profesor Ignatěnko.