Články  |  Doporučení  |  Diskuze
Cestování  |  Pohyb a zdraví
Psychologie
Relax a odpočinek
Saunování  |  Lázně
Styl a vzhled
Gurmán  |  Ostatní
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně  |  TV Freak

Tarot jako terapie – karta Vůz

20.8.2007, Vaclava Medalová Hůdová, článek
Po rozhodujících se Milencích přichází na řadu karta, s níž se dávají věci do pohybu. Vůz, nesoucí číslo sedm, je obecně spojován s jakýmkoli pohybem, cestami, stěhováním, změnami míst působení. Málokterá z karet v sobě nese takovou kombinaci dynamiky, pohybu, očekávání a odhodlání vykročit vpřed. Je to karta, kterou v sobě utišujeme neskonalou rozháranost tím, že si vytvoříme vizi nějakého pokroku, a tu pak uskutečníme.

Vůz - symbol promyšleného pohybu


Vůz je karta plná změn. Ovšem i pře vší té pohyblivosti a síle to nejsou změny impulsivní, ale právě naopak - dobře promyšlené. Změny vyvolané Vozem v sobě nesou jistotu, ačkoli pocházejí z velkého vnitřního neklidu. Rytíř na kartě totiž ví, že spuštěním změn rozjede vůz, na kterém sedí. A zvládnout zvířata, která jej táhnou, to není tak jednoduché. Vůz je také kartou velkých konfliktů a bojů s okolím, které je nutné vyřešit a nastolit tím mír. Synonymem pro tento archetyp je nejvíce Platonův obraz duše, Ezechielův kočár, Osiridův kočár a Apollo.

Astrologicky bývá Vůz přiřazován hned k několika znamením zvěrokruhu. A to k Blížencům, Raku a Skopci. Je to pochopitelné, neboť vášeň a smysl pro změny zde dodávají Blíženci, ovšem Rak krotí jejich neopatrnost a obezřetně se vyhýbá možným komplikacím, neúspěchům, nikdy se nevrhá do něčeho nepromyšleného. Skopec přispívá svou průbojností a vytrvalostí. Opět nalezneme spojitost i s léčivými kameny. Energii Vozu v sobě nese například achát, pomáhající při odstranění neklidu či apatie, sardonyx jako pomocník proti melancholii, tygří oko, posilující sebevědomí a odvahu, chalcedon, který posiluje organismus a spolehlivě zažene deprese a únavu a potom třeba jaspis, což je obecně velký „dodavatel“ energie. Lidé narození pod vlivem karty Vozu mohou být úspěšní v nejrůznějších vedoucích pozicích nebo v oboru jakkoli spjatém s cestami, přesuny a pohybem jako takovým.


Umění proměn i kompromisů


Karta předpovídá nové začátky, cesty, nové projekty, vztahy. A to vždy takové, ze kterých nelze couvnout zpět, nelze se vrátit, nic už nezastavíme, pokud dovolíme vozu rozjet se. Právě proto je zde kladen důraz na zvážení všech možností a variant, neboť cestu, jakou si tímto zvolíme, musíme projít až na konec. A nezapomeňme na to, že k tomu, aby něco začalo, musí cosi skončit, a tak se tato karta často objevuje i tam, kde můžeme očekávat konec nějakého procesu. A to zejména pokud ji objevíme v kombinaci s kartami, které v sobě obsahují podobný vnitřní neklid a souboj. Pod vlivem Vozu se stěhujeme, ženíme i rozvádíme, dáváme výpovědi nebo návrhy na inovace a nové projekty.

Kompromis je další výraz důležitý pro výklad karty Vůz. Kvůli vnitřní vyrovnanosti, nutnosti rozhodnout se mezi dvěma možnostmi, musíme často přistoupit na nějaký kompromis. Teprve tehdy se nám cesta uvolní a my můžeme pokračovat. Kompromis je umění skloubit několik činností dohromady, což je pro působení této karty typické. Neméně důležité je pravidlo příčiny a důsledku. Rytíř si dobře uvědomuje, že uvedením vozu do pohybu spustí i řadu událostí, které budou důsledkem jeho jednání. Podobně se toto projevuje právě v tom neklidu této karty - pokud naše činnost nenese plody (tedy přímo viditelné plody), připadá nám marná a zbytečná. Ten, koho pohltí energie Vozu, chápe činnost (tedy probíhající změnu) jako prostředek k získání nějakého užitku.


Symboly na kartě


Jako vždy je dobré prozkoumat jednotlivé symboly na kartě. Této kartě vévodí muž v pevném voze. Bývá interpretován buď jako Rytíř či Král z dvorních karet, nebo také jako muž představující Ego. Tento vozataj má na hlavě korunu (spojení s Vesmírem, rozšířené vnímání) s osmicípou hvězdou, která představuje vysokou duchovní vyspělost. Srpky měsíce na jeho ramenou jsou symbolem duchovní ochrany a vnitřní síly, která jej vede ke sloučení a přijetí životních protikladů. Celkem nenápadný, avšak důležitý je čtverec na vozatajově brnění (na hrudi). Ten zde představuje pevnost a rozhodnost, nemožnost couvnout od svých cílů a ustoupit od důležitých požadavků. Jakýkoli uzavřený čtyřstěn vždy symbolizuje něco pevného, neohroženého. I vůz sám o sobě má hranaté a uzavřené tvary, působí velice pevně a téměř nerozbitně. Je to nejen prostředek k cestě, ale i útočiště a místo jistoty.

Na baldachýnu a vozatajově opasku i oblečení jsou hvězdy a astrologické znaky. Mají být upozorněním na to, že pokud chceme dorazit k nějakému cíli, musíme ctít a respektovat vyšší zákony, vše musí být v souladu s fungováním celého Vesmíru. Znak křídel a vřetena v čele kočáru vyjadřuje potřebu skloubit Ducha s rozumem (křídla) a nacházet klid i v bouřlivém tvůrčím procesu (vřeteno). Za povšimnutí stojí i vozatajovy ruce. V jedné totiž drží kopí, tedy symbol boje, ochoty si svůj cíl vydobýt a překonávat překážky. Druhá ruka je ale volná, takže ochotná přijímat pomoc, je přístupná podnětům a energiím zvenčí. Zároveň jí může vozataj i pomoc poskytnout.

Velmi důležitým znakem jsou zde dvě sfingy, které mají kočár táhnout. Reprezentují schopnost spojit protiklady, udržet se na cestě a neustoupit. Vše svádí k tomu, abychom řekli, že jedna sfinga je černá a druhá bílá. Ale ono to tak úplně není. Vždyť obě mají na sobě i barvu té druhé, takže dualita je zde přijata a barvy jsou vzájemně vyměněny pro schopnost pomoci si, táhnout kočár společně, předat si zkušenosti a vložit do záležitosti to, co tam chybí. Sfingy představují i vozatajův vnitřní svět, neboť i ten je plný protikladů už v tom, že je nutné se rozhodnout, zda se na cestu vůbec vydávat. Zvířata svou dualitou upozorňují i na to, že při každé cestě je potřeba odpočívat, každá bouře musí odeznít, aby mohl nastat klid.


Kdy Vůz pomáhá


Nechme na sebe Vůz působit v případě, že potřebujeme najít rovnováhu mezi usilovnou činností a odpočinkem. Vůz vám pomůže načerpat síly a pořádně promyslet další kroky, přičemž dodá i potřebnou energii. Dále je dobrým pomocníkem v případě, že nás nebaví či nějak zatěžuje naše stávající situace a my toužíme uskutečnit změny. Jistě jej ocení i ti, které trápí nějaký vnitřní boj, svár, se kterým si neví rady. Energie Vozu pomůže využít veškerou vnitřní sílu k tomu, abychom dosáhli svých osobních cílů.


Negativní aspekty Vozu


U této karty je velké riziko naprosté rozháranosti, neschopnosti usadit se, chvíli setrvat na jednom místě. Pokud na sebe necháme Vůz působit jednostranně, můžeme se třeba stále dokola stěhovat a na žádném místě nebudeme schopni nalézt nic, co by znamenalo „doma“.

Stejně tak může nastat přímý opak - protože je kladen důraz na řádné promyšlení všech změn, hrozí nám, že neuskutečníme ani jednu z nich, neboť rozvláčným rozhodováním se staneme pouze nerozhodnými a neschopnými se pohnout z místa.


Pro inspiraci


Caesar: „Kostky jsou vrženy.“
Paolo Coelho: „Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit.“
T.G.Masaryk: „Člověk mnoho vydrží, má-li cíl.“

Titulní foto: panna.cz