Články  |  Doporučení  |  Diskuze
Cestování  |  Pohyb a zdraví
Psychologie
Relax a odpočinek
Saunování  |  Lázně
Styl a vzhled
Gurmán  |  Ostatní
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně  |  TV Freak

Tarot jako terapie – karta Viselec

14.1.2008, Vaclava Medalová Hůdová, článek
Po kartách sršících energií se dostáváme k Viselci, který vypovídá o nutnosti zastavení se a přemýšlení. Tato karta často znamená nutnost uvolnění našich postojů, neboť se kvůli nim často nemůžeme hnout z místa. Viselec mnohdy vypadá jako negativně nabitá karta, záleží však jen na nás, jak využijeme její potenciál. Výsledky mohou být velice pozitivní a také mohou nést podobu zisku.

Viselec - karta číslo dvanáct


Jedním z nejdůležitějších znaků a projevů této karty je zastavení se, stagnace, nehybnost, zkrátka stav, kdy se my, ani věci kolem nás nehýbou směrem vpřed. Zajímavé je, že astrologicky je Viselec spjatý s vodou, přičemž dostaneme-li se k hebrejské kultuře, zjistíme, že v ní je princip Viselce spojovaný s písmenem „M“ a slovem „Mem“, znamenajícím také „voda“. I když zde již byla řeč o pojmech jako stagnace či nehybnost, je jasné, že voda stále klidná nezůstává, takže už z toho lze od Viselce očekávat silný potenciál v podobě tvůrčí a pohyblivé energie. S živlem vody je ke kartě přiřazována i modrá barva, také vůně myrhy, přičemž jí nenáleží žádný z kovů či chemických prvků. V celé řadě Velkých Arkán jsou jen dvě takové karty – Viselec a Soud (někde Poslední Soud).


Změňme naše postoje


S tím, že je tato karta spojena s nutností zastavit se, často opravdu až stagnovat, jsou samozřejmě spojené určité "symptomy" - pod Viselcovým vlivem můžeme být unavení, podráždění, nervózní. Výjimkou není stav, kdy nabýváme pocitu, že před námi nejsou žádné vyhlídky, že nás nic hezkého již nečeká a že být zde nemá smysl. Zároveň si nerozumíme se svým okolím a připadá nám, že nejsme pochopeni. Nicméně si za tento stav vesměs můžeme sami, protože Viselec sám je často přibit na kříž svých strnulých postojů a názorů. Opomíjí nové myšlenky, nové podněty, příležitosti k transformaci. Dochází ke ztrátě ve vlastní intuici. Buďme však za to rádi, neboť prohlubování tohoto nás nakonec donutí, abychom v zájmu „přežití“ svůj postoj změnili.

Přesně o tom totiž karta Viselce je. Jde o to, že musíme situaci obrátit ve svůj prospěch - proměnit čas strnulosti a nehybnosti v čas meditace, využít ticho, které nás obklopuje, k zamyšlení a plánování, najděme v tom, co nám vadí, příležitost ke změně. Na obrázku je zobrazen muž, který je zavěšen hlavou dolů. Tato pozice je velice důležitá, protože pokud ji správně využijeme, můžeme nahlédnout na všechny záležitosti zcela novým pohledem, z nového úhlu. Někteří mniši se takto prý nechávali zavěsit schválně, lépe se jim meditovalo a vůbec jim tato poloha přinášela daleko větší duchovní zážitek i růst. Zaměříme-li se vyloženě na polohu hlavou dolů, pak nám ji většina výkladů předloží jako potřebu nahlížet na sebe ze zcela nové perspektivy. Zastavení fyzické schránky je těsně a nutně spjato se zastavením mysli, což je krásně obsaženo ve starém posvátném jazyce Indů (sanskrt) – slova „člověk“ a „mysl“ jsou jedno a totéž.


Viselec chce zvažování i oběti


Asi největším poselstvím karty Viselce je to, abychom si uvědomili, že i když zdánlivě máme vše hotovo, je dobré se přece jen zastavit a popřemýšlet, zvážit vše ještě jednou. I když se nám zdá, že nás již nemůže nic překvapit, Viselec je jakýmsi upozorněním, že člověk opravdu pouze míní a že věci mohou mít nejrůznější a nečekané průběhy. S touto kartou je zároveň pomoc velice blízko – muž má kolem hlavy svatozář jako symbol přicházejících lepších časů, vyjasnění mysli i všech osobních záležitostí. Navíc - všimněte si jeho nohou. Má je ve stejné pozici jako Císař, takže schopnost a možnost ovládnout situaci samozřejmě má, jen ji v tuto chvíli nevidí. Celková poloha těla připomíná ukřižování a některé výklady této karty hovoří přímo o ukřižování ega.

Osvobození z tíživého pocitu stagnace znamená jediné - je nutné vše zvážit, promyslet a o vytouženou změnu se ze všech sil snažit. Je ale potřeba pamatovat na jednu věc: změna vyvolaná vlivem Viselce je většinou spojená s nějakou obětí. Je nutné se něčeho vzdát, abychom dostali to, co právě potřebujeme. Zároveň počítejme s tím, že záruku dobrého konce zde nemáme. S touto kartou je spojené požehnání pro snahu uskutečnit změnu, nikoli pro to, co se po spuštění změn bude dít. Mnohem důležitější je tady naše víra a chtění, touha změnu provést a vymanit se tak z dlouhodobého ztuhnutí. Jestliže se v nás všechno tohle najde, pak tu zaručení úspěchu samozřejmě je, nelze na něj ale spoléhat "jen tak".


Symboly na kartě


Už samotná pozice hlavou dolů zde byla zmiňována jako symbol možnosti nahlížet věci ze zcela nového úhlu. Viselcovy šaty jsou v barvě vody (o níž také byla řeč), která nám často napovídá, abychom se svými emocemi a city zacházeli s rozvahou. Červená barva kalhot svědčí o dostatku energie k uskutečnění potřebných změn. Důležitý je i výraz v mužově tváři. Ačkoli je zavěšen hlavou dolů a na první pohled působí jako trpící, jeho tvář je klidná, téměř spokojená. I to zde symbolizuje možnost vidět věci nově, což vede ke spokojenosti každého.

Kříž, na němž je Viselec upoutaný, sám o sobě prezentuje číslo čtyři, tedy naši fyzickou podobu. V horní části je tento kříž obrostlý listy a vínem, takže možnost zisku ze stávající situace je samozřejmě velice blízko. Pozadí je, lidově řečeno, nijaké – vybledlá a nevýrazná barva zde prezentuje tu stagnaci, kterou můžeme silně pociťovat. Syté barvy jsou jen na postavě na kříži, potenciál k vyřešení situace je tedy pouze v dotyčném člověku, jehož se toto týká.


Kdy Viselec pomáhá


Kartu použijte v situaci, ze které nevidíte východisko. Meditujte nad Viselcem tehdy, nevíte-li, jak dál a on vám napoví, jak se na věc podívat z pohledu, který vám vše vysvětlí a pomůže pohnout se z místa. Poproste Viselce o pomoc, když potřebujete něco ve svém životě změnit, neboť vás to přikovává na místo a nedovoluje vám to osobní rozvoj. A pokud jsou některé vaše názory a pohledy "staré", jsou zatížené dogmaty a názory, jež jste nebyli dlouhá léta schopni změnit, bude Viselcova cesta i cestou vaší.


Negativní aspekty


Negativní aspekty Viselce se mohou projevit naprostou nečinností - člověk je schopen ve své strnulosti tak dlouho vyčkávat a tak dlouho přemítat, až propásne všechny šance i síly na změnu. Toto vede ke ztrátě chuti žít, k neschopnosti radovat se a k neustálým únavám, smutku a beznaději. Zároveň se může ukázat i potřeba měnit vše, aniž by toho bylo zapotřebí. Někdy je dobré určité věci prožít. Pokud budou převažovat negativní síly karty, pak se může projevit nespokojenost za každých okolností, ať se bude dít cokoli, nic nebude vyhovovat, vše bude působit jako zbytečné zdržení a ztráta času. Viselec je o nutnosti rozvahy, nikoli o uspěchanosti či rozvláčnosti.


Pro inspiraci


Matti Kurjensaari: „Uspořádej si své myšlenky, a poznáš, že žádné nemáš.“

Gabriel Laub: „Dialog se sebou samým není snadný. Ale věčně naslouchat vnitřnímu monologu - to je šílená nuda.“

Aldous Huxley: „Zkušenost není to, co se vám stane. Zkušenost je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo.“

Titulní foto: www.panna.cz