Články  |  Doporučení  |  Diskuze
Cestování  |  Pohyb a zdraví
Psychologie
Relax a odpočinek
Saunování  |  Lázně
Styl a vzhled
Gurmán  |  Ostatní
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně  |  TV Freak

Tarot jako terapie – karta Velekněžka

7.4.2007, Vaclava Medalová Hůdová, článek
Jakýkoli výklad karty Velekněžka je velice obtížný, protože je to karta intuice. Záleží na vykladači, jak ke kartě přistoupí, jak ji sám pochopí a jaké asociace v něm vyvolá. Zcela jinak bude Velekněžka vnímána ženou a mužem, stejně tak ji jiným způsobem pojme vdaná matka a svobodná bezdětná žena. Vlastní intuice je pro práci s touto kartou důležitější než rozum.

Kdo je Velekněžka


Synonymem nebo druhým jménem pro Velekněžku může být Papežka Johana, delfská kněžka Pythia, Sfinga, Isis či Panna Maria. Velekněžka je spojena s Měsícem a Saturnem, což ji vede ke snaze stírat hranici mezi snem a realitou, noření se do svého podvědomí a otevírání cest k intuici. Je také spojována se šestou čakrou (Třetí oko), která plní funkci mimosmyslového vnímání, intuitivní síly, duchovního prozření a telepatie.

Pokud bychom se snažili určit směr, jenž Velekněžka reprezentuje, pak je to směr dolů. Její síla se projevuje pasivním způsobem, pouze vyzařováním energií, Velekněžka nepoužívá slova. I to je důvodem, proč své znalosti a zjištění nepředává dál, pouze čeká, až ji někdo poprosí o radu a pomoc. Potom ji samozřejmě ráda poskytne.


Intuice silnější než rozum


Žena zobrazená na kartě působí vždy ženským, avšak rozhodně ne vyzývavým dojmem. Celá je jakoby zahalená do tajemství, je jemná, éterická, těžko pochopitelná a při prvním setkání neproniknutelná. Velekněžka má zájem o ezoterické záležitosti, nadpřirozené jevy, tajemství a záhady. Bezchybně a samozřejmě používá svou intuici. Ačkoli dokáže brát věci z rozumového hlediska, nepotřebuje to, protože na svůj šestý smysl se může beze zbytku spolehnout. Její mysl je ponořena do světa snů a tušení. V praktickém životě se s Velekněžkou můžeme setkat v roli duchovně založeného člověka, studujícího či bádajícího.


Vývojem k dokonalosti


Je to také jedna z karet pro mateřské záležitosti, konkrétně pro těhotenství. Je zrcadlem celého procesu, kdy se zvláštním, tajemným a fascinujícím způsobem stane z jednoho malého vajíčka živá lidská bytost. V přeneseném smyslu nás upozorňuje na to, že určité věci je třeba nechat projít vývojem, také takovým „těhotenstvím“, aby byly schopny vlastního života. A také, že vše má svůj čas a není dobré věci uspěchat, nebo naopak nesmyslně zdržovat - vše se má „narodit“ v pravou chvíli. Velekněžka nás mimo jiné učí, že ne vše je třeba (a také možné) pojímat rozumově, že lze na svět pohlížet i z čistě duchovního hlediska, oddat se svému podvědomí i nevědomí. Vnáší k nám vyrovnanost, harmonii a přináší uzdravení.


Ve spojení jin a jangu


Když se blíže podíváme na jednotlivé symboly s Velekněžkou spojené, je dobré povšimnout si dvou sloupů, mezi nimiž sedí. Jejich černobílé zbarvení představuje protiklady (například život a smrt, dobro a zlo, muž a žena), mezi nimiž je potřeba udržovat neustálou rovnováhu. Černá zastupuje také hutnou a energickou sílu země, bílá jas osvícení a duchovna. S vyjádřením duality se můžeme v některých vyobrazeních setkat s tím, že ji symbolizuje přímo Velekněžčino tělo. Tehdy bývá ztvárněna jako oboupohlavní bytost, přičemž její horní polovina těla působí jemně a žensky, zatímco dolní polovina je pevná, mohutná a budí dojem spíše mužského těla.


Foto: ini.cz

Za podrobnější prozkoumání stojí také dvě písmena na oněch sloupech. B a J jsou iniciály dvou jmen – Boas a Joachim, legendárních dvou pilířů starého chrámu v Jeruzalémě. Tato jména lze přeložit jako „v něm je síla“ (Boas) a „on upevní“ (Joachim nebo také Jákim, Jákin či Jachin). Tyto sloupy dal postavit král Šalamoun a mohou být zástupci principů jin a jang. Budeme-li hledat další souvislosti, pak narazíme i na staroněmecká slovíčka „Jut“ neboli „Gut“ (dobro, dobrý) a „Böse“ (zlo, zlý).


Šaty jako symbol


Na Velekněžčině hávu najdeme bílou a modrou barvu. Bílá zde zastupuje neposkvrněnost, zárodky nápadů a idejí, které budou teprve zpracovány a využity. Modrá je pak moudrostí a duchovním nábojem, s nimiž bude s tímto potenciálem nakládat. Šaty jsou u země bohatě nařasené, takže asociují vodu a citovost i citlivost s ní spojenou. Často drží v otevřené dlani granátové jablko na znamení slibné budoucnosti a také plodnosti. Jinde můžeme vidět u jejích nohou hojnost ovoce a drahokamů.

Dalším důležitým symbolem je půlměsíc, který jde do úplňku. Velekněžka tedy přichází v době nových začátků, nového tvůrčího období, nabývající měsíc je podobenstvím i pro rostoucí břicha těhotných žen.


V čem Velekněžka pomůže


Z Velekněžky je dobré čerpat sílu tehdy, získá-li člověk pocit, že mu chybí vyrovnanost buď mezi ženským a mužským principem, nebo rovnováha jako taková, tedy v jakékoli životní oblasti. Stejně tak cítí-li, že se oddaluje od vlastního duchovního principu, že ztrácí schopnost intuitivního chování, nebo ho příliš zahlcuje materiální svět a potřebujete načerpat energii právě skrze vlastní tělo a duši. Karta může pomoci i v těhotenství, naučí ženu vnímat každičký aspekt jako přirozený a s těhotenstvím „splynout“. A nejen to, kartu by u sebe měli nosit ti, kteří neudrží jazyk za zuby a je u nich problém uchovat tajemství.


Negativní aspekty Velekněžky


Pokud se projeví negativní aspekty této karty, pak jde nejvíce o neschopnost fungovat v reálném světe, řešit materiální záležitosti a žití pouze ve vlastním imaginárním světě. Člověk, který na sebe nechá tento negativní náboj působit, se buď stává sobeckým a sebestředným, neumí se vcítit do druhých, nebo prožívá opačný extrém, tedy je přecitlivělý a jím nabízená pomoc je často zneužívána. Skrze Velekněžčino mlčení může také docházet k tomu, že se člověk záměrně vyhýbá věcem, které musí řešit či je zkrátka přechází mlčením a nezájmem. Přílišné zaměření na duchovní stránku zase hrozí neschopností začít skutečný vztah se vším všudy, veškeré kontakty končí pouze platonickým vztahem.


Pro inspiraci


Victor Hugo: „Duše napomáhá tělu. Je to jediný pták, který klec podpírá.“

Nikolaj Vasiljevič Gogol: „Což kladné a záporné nemůže sloužit k jednomu a témuž cíli?

Paul Eluard: „Sen a skutečnost - růže a růžový keř.“

Titulní foto: panna.cz