Články  |  Doporučení  |  Diskuze
Cestování  |  Pohyb a zdraví
Psychologie
Relax a odpočinek
Saunování  |  Lázně
Styl a vzhled
Gurmán  |  Ostatní
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně  |  TV Freak

Tarot jako terapie – karta Velekněz

4.6.2007, Vaclava Medalová Hůdová, článek
V našem povídání o tarotu se dostáváme k jedné z dalších veskrze duchovně založených karet. Je jí Velekněz, vyjadřující to, čemu říkáme duchovní osvícení či hledání smyslu života. Tento muž je doplněním Velekněžky a zároveň představuje duchovní aspekty Císaře. I přes své duchovní založení je však Velekněz úzce spjat s materiálním světem – náleží totiž zemskému znamení Býka a je představitelem církve.

Kdo je Velekněz


Na kartě je Velekněz většinou zobrazován jako starý muž s vážným výrazem ve tváři. Je to táž osoba, jako je například Papež, Dionýsos, Hierofant či Hermes Trismegistos. Z astrologického hlediska náleží Jupiteru a díky spojitosti se znamením Býka obsahují jeho energii kameny avanturin, růženín a karneol. Je zajímavé, že tyto kameny jsou vesměs čistícími, přinášejí úlevu od očních potíží a dodávají energii a schopnost láskyplného pohledu na svět. Velekněz je zároveň archetypem Moudrého muže.

V životě se s Veleknězem můžeme setkat buď jako s knězem skutečným, nebo s někým, kdo pro nás tuto roli zastupuje. Je to zkrátka guru, učí nás, ukazuje cestu, rozšiřuje obzory, radí ve složitých situacích a zanechává stopy v našem myšlení. Samozřejmě, že nejlepší je, pokud člověk objeví Velekněze sám v sobě, což v podstatě není nijak složité. Stačí přistoupit na fakt, že k duchovní velikosti a poznání člověk musí dojít zkušenostmi, dlouhým vývojem vlastní osobnosti, studiem a podobně. Zároveň musí mít své srdce otevřené a přijímat okolí i sebe sama se vším všudy a bez výjimek.


Velekněz jako „praktický“ aspekt Velekněžky


Duchovno, ke kterému dochází Velekněžka svou neomylnou intuicí, získává Velekněz z životních lekcí, z knih, ze zkušeností předávaných z generace na generaci. Je typickou ukázkou mužského principu v této záležitosti – i když dojde ke stejnému výsledku jako Velekněžka, má svůj postup více podložený, ať už fakticky či prakticky. Touha poznávat a začínat nové věci se ale ani u Velekněze netýká jen ryze duchovních záležitostí. I v této kartě je brán zřetel na všestrannost a rozhled. Zahrnuje i vůdcovské schopnosti, které má Císař, jen se je snaží uplatňovat jiným způsobem.


Symboly na kartě


Jako vždy se musíme blíže podívat na jednotlivé symboly, které vždy řeknou úplně nejvíc. Velekněz sedí na pevném trůně, stejně jako všechny předchozí postavy, jimž náležela vláda a moc. Tento trůn je bílý, značí proto naprostou duchovní čistotu. Bílé barvy je na kartě opravdu hodně, neboť Velekněz jako vůdce věřících nesmí mít se svou ohromnou mocí žádné postranní úmysly. Jeho jistá nadřazenost je symbolizována i papežskou holí, jíž žehná svým dvěma poddaným – věřícím. Papež byl vždy nazýván Pontifexem, tedy stavitelem mostů. Tím je i Velekněz, protože je pomyslným stavitelem mezi usilováním a cílem, mezi člověkem a Bohem, mezi nebem a zemí.
Spojitost s Bohem, nebem či Vesmírem vyjadřuje i tiára na Veleknězově hlavě. Ta totiž plní stejnou funkci jako třeba u Císaře koruna – je potvrzením jeho moci a také toho, že tato moc mu byla dána shůry a on respektuje vyšší řád, jemuž je podřízeno vše, tedy i on sám. Tiára i hůl mají zlatou barvu, což je barva slunce, celkové transformace a osvícení. Na šatech se pak střídají tři barvy – červená, modrá a bílá. Červená je barva energie a síly, která je v každé víře, jež dokáže člověka vést vpřed. Modrá pak znamená moudrost, umírněnost a inteligenci, bílá je barvou čistoty, nezištnosti a bezelstnosti. Stejné barvy najdeme i na šatech dvou mužů stojících před Veleknězovým trůnem.


Vláda trojky


Hermes Trismegistos, o němž už jsme se také zmínili, byl nazýván třikrát veliký. Ovládal totiž astrologii, alchymii a magii. Číslo tři je pro kartu důležité číslo, ačkoli karta sama nese číslo pět. Tři jsou postavy vyobrazené na kartě, dva silné sloupy a trůn ze stejného materiálu tvoří další trojici, na Veleknězových šatech jsou tři kříže a třikrát přetnuta je jeho papežská hůl. Při kazatelském gestu má Velekněz vztyčeny tři prsty. Všechny tyto trojky jsou symbolem jeho vlády na třech úrovních – fyzické, intelektuální a božské. Můžeme tyto trojice chápat jako Tělo, Duši a Ducha, dokonce jako trojici Panna Marie, Josef a Ježíš či Otce, Syna a Ducha svatého. Trojku lze chápat i zcela symbolicky v rámci duchovního vývoje jedince. Můžeme si ji vysvětlovat tak, že k duchovnímu růstu potřebujeme sílu, odhodlání a touhu studovat a učit se (náš mužský aspekt), musíme věřit ve svou vnitřní sílu a intuici (náš ženský aspekt) a také věřit v lidskou nevinnost a hledět na svět bez předsudků (dítě v nás).


Kdy Velekněz pomáhá


Meditace nad kartou pomůže zejména těm, kteří chtějí začít něco nového, co potřebuje duchovní vhled nebo co vede k duchovnímu růstu. S ním je možné uskutečnit vše, co považují za důležité. Pokud člověk cítí, že slábne jeho víra (v cokoli), Velekněz ho zase vrátí na tu správnou cestu.

Karta je také dobrým prostředníkem pro skloubení materiálních a duchovních potřeb každého z nás. Učí nás, jak najít mezi těmito sférami rovnováhu a vše využívat tak, abychom měli prospěch a nikomu neublížili. Jestliže kdokoli z nás stojí před situací, v níž je potřeba udílet rady, vést, přijímat a dávat informace, učit i učit se, opět najde ve Veleknězi toho nejlepšího pomocníka.


Negativní aspekty


Stejně jako Císař má občas snahu příliš prosazovat svou moc, může Velekněz sklouznout k sektářství, bezhlavému obhajování víry či náboženství, které bude v tomto případě považovat za jediné správné. Při negativním působení jeho vlivu se hromadí církevní majetek a zapomíná se na víru samotnou, odpustek je důležitější než odpuštění samotné.

Velekněz také může, podobně jako Velekněžka zapomenout, že existuje i hmotný, naprosto reálný svět, ve kterém je třeba fungovat. Působením negativních aspektů může Velekněz přivolat upjatost, netoleranci a neschopnost změnit se a přijímat nové věci. Častá je také pověrčivost a konformita.


Pro inspiraci


Blaise Pascal: „Nevěrec věřiti musí nejvíce.“

Jan Neruda: „Kdo ničemu nevěří, tomu taky nic nevěřím.“

John Ruskin: „Je mnoho náboženství, ale jen jedna mravnost.“

Titulní foto: www.eosdev.com