Články  |  Doporučení  |  Diskuze
Cestování  |  Pohyb a zdraví
Psychologie
Relax a odpočinek
Saunování  |  Lázně
Styl a vzhled
Gurmán  |  Ostatní
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně  |  TV Freak

Tarot jako terapie – karta Spravedlnost

16.11.2007, Vaclava Medalová Hůdová, článek
O kartě Spravedlnosti jsem se již malinko zmínila, konkrétně u karty Síly, neboť tyto dvě si mohou občas svá místa „vyměnit“. Tvůrce této řady – okultista Arthur Waite – učinil tuto záměnu jako první, a to na počátku dvacátého století. Důvodem byla podle něj lepší numerologická výstižnost obou karet. Já to opět nechám na každém, jak kartu pochopí a na jakou pozici jí v celé řadě bude chtít sám zařadit.

Váhy, Venuše a Maat


Z astrologického hlediska vyjadřuje karta princip znamení Vah. Ten je založen na rovnováze, vyrovnání a absolutní spravedlnosti. Jednoduše můžeme říci, že zastupuje archetyp pravdy, a tím i veškeré aspekty, které v sobě to, co chápeme jako pravdu, zahrnuje. Tento princip vyžaduje, aby vše, co se započalo, bylo také dokončeno, aby nezůstávaly žádné nejasnosti a každá věc aby měla své místo. Vahám vládne Venuše – bohyně harmonie a fyzické i vnitřní krásy a protože Váhy jsou vzdušným znamením, nese v sobě karta i umění lehce a jasně komunikovat. Spravedlnost je totéž, co Boží zákon nebo třeba egyptská bohyně vesmírného řádu Maat. Energii, již tato karta nese, můžeme načerpat třeba z vůně máty, zelené barvy nebo kamenů, konkrétně ze záhnědy, citrínu a jaspisu. Vyznavači léčivých bylin si v tomto směru mohou pomoci jitrocelem.


Ve Spravedlnosti je klíč k řešení


Karta vždy napovídá, že jsme blízko řešení, na které jsme dlouho čekali. Zároveň je však i jakýmsi varováním, že ačkoli se situace vyřeší, nemusí to být zrovna podle našich představ, neboť ty nejsou pro konečný výsledek určujícím faktorem. Tím je jedině spravedlivé vyrovnání všech zúčastněných stran, takže každý dostane jen to, co si za své jednání zaslouží. Tím Spravedlnost beze zbytku naplňuje princip příčiny a důsledku, kdy není možné, aby dobré nebylo odměněno a špatné potrestáno. Zároveň je díky ní možné naučit se přebírat plnou zodpovědnost za své činy, chování, slova či gesta.

Další aspekt, který tato karta v sobě nese, je nutnost logického myšlení a jednání, potřeba objektivního pohledu na věc a nezaujatosti. Právě proto je na většině karet ústřední postava zobrazena se zavřenýma nebo zavázanýma očima, to na důkaz toho, že jako spravedlnost „je slepá“ a nedělá rozdíly. V řadě, o níž si zde povídáme, tomu tak není, ale postava nese mužské i ženské rysy, takže ani ona není přikloněna k žádné straně, její rozhodování je objektivní a nezaujaté. Tato nevidomost či obojakost nám mimo jiné navíc připomíná, že skutečného poznání a celkové vyrovnanosti dosáhneme pouze v případě, obrátíme-li svůj zrak dovnitř sebe, zbavíme se všech dosavadních postojů a předsudků, čímž přestaneme vnímat nicotnosti vnějšího světa.


Všudypřítomná dualita


Jelikož je zde kladen velký důraz na nutnost rozvahy a vyrovnanosti při jakékoli činnosti, je třeba zvážit všechny možnosti, a zejména vzít v potaz dvě strany, které nese každá záležitost (dvě misky vah, někdy dva sloupy, mezi kterými postava na kartě sedí). A na co v tomto případě nesmíme zapomenout - ukáže-li se nám tato karta ve výkladu, je více než pravděpodobné, že nastalou situaci, na níž se ptáme, si z nějakého důvodu zasloužíme a je spravedlivé, že ji musíme řešit. Karta jako by nám říkala: emoce stranou, zkus to nyní rozumem!


Foto: www.panna.cz

Ráda bych ještě zmínila další funkci karty Spravedlnosti, kterou je nesmírné pročištění, takový jarní úklid. Protože karta vnáší do života harmonii a vyrovnání (v některých řadách nese právě toto označení), je neocenitelným pomocníkem tehdy, chceme-li udělat pořádek ve svých myšlenkách, vztazích, ale třeba přímo i bytě nebo domě. S její pomocí se nám podaří vše sladit tak, aby nic nenarušovalo působení celku a často k tomu karta při výkladu i nabádá.


Jednotlivé symboly


Ze symbolů zobrazených na kartě jistě stojí za zmínku dva těžké sloupy v pozadí, které jsem již zmiňovala v souvislosti s nutností přijmout dvě stránky věci. Vyjadřují ale i další aspekty – jsou pevností rozhodnutí, sílou, neústupností a neúplatností. Trůn je nám znám také z několika předchozích karet a prezentuje opět autoritu. Meč, směřující nahoru, zastupuje moc a sílu, která ale v každém případě respektuje vyšší řád a zákony, ruka držící váhy je naopak mírně spuštěna k zemi, neboť soudy musejí být reálné a realistické. Barva vah je zlatá, stejně jako koruna na hlavě postavy a pozadí. Touto barvou se do záležitostí spravedlnosti vnáší Slunce, neboli Duch.

Váhy samy o sobě jsou důležitým symbolem pro rovnováhu mezi zákony lidstva a zákony nebeskými. Jsou spjaty s orgánem ledvin, dále s močovými cestami a vylučovacím ústrojím. Význam těchto vnitřních orgánů se přenáší i na funkci spravedlnosti – vylučuje ze života ty formy, které brání nebo znemožňují harmonické řešení jakéhokoli problému.


Kdy Spravedlnost pomáhá


Určitě využijte energie karty Spravedlnosti v případě, že cítíte nestabilitu v jakékoli oblasti života. Může jít jen o výkyvy nálad, ale také o neschopnost zharmonizovat své denní činnosti, předměty v domácnosti. Stejně tak s její pomocí můžete řešit nerovnováhu ve vztazích (i v případě, že ji způsobuje třeba věkový rozdíl, odlišný stupeň vzdělání či názory na určité věci) nebo situace, kdy je třeba spravedlivě a objektivně rozhodnout. Pomůže vám oprostit se od jakýchkoli vazeb k jednotlivým stranám, takže budete moci rozhodovat skutečně nestranně. Navíc je zde velkorysá možnost pochopit, proč se člověku v životě dějí jisté věci, ať příjemné či nepříjemné.


Negativní aspekty


Negativní stránka Spravedlnosti je v projevech předsudků, zaujatosti a zneužívání spravedlnosti, manipulaci s ní. Dále je to nesmyslné omezování zákonem nebo křivé obviňování, které buď činíme sami nebo je vedeno směrem k nám.


Pro inspiraci


Ovidius: „Odňat může být trest, vina však trvá dál.“

Sartre: „Spravedlnost je lidská záležitost. Nepotřebuji žádného boha, aby mne o ní poučoval.“

Seneca: „Doufej ve spravedlnost, ale buď připraven i na bezpráví.“

Titulní foto: www.dreamstime.com