Články  |  Doporučení  |  Diskuze
Cestování  |  Pohyb a zdraví
Psychologie
Relax a odpočinek
Saunování  |  Lázně
Styl a vzhled
Gurmán  |  Ostatní
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně  |  TV Freak

Tarot jako terapie – karta Síla

14.9.2007, Vaclava Medalová Hůdová, článek
Karta Síly, o níž bude v tomto díle řeč, nese v řadě Rider Waite Tarotu číslo osm, ovšem můžeme se setkat i řadami (například Crowleyho Tarot), kde došlo k jisté záměně a Síla se nachází až na pozici jedenácté, přičemž ji „předběhla“ karta Spravedlnosti. Zde už záleží na každém zvlášť, jaká posloupnost mu více vyhovuje a jak chápe jednotlivé karty v kontextu celého souboru.

Síla nepotřebující fyzično


Ať nám pro Sílu přijde příhodnější osmička či jedenáctka, její význam zůstává stále stejný. Je to karta, se kterou můžeme vyhrát silný vnitřní boj, která nás naučí disciplíně a vytrvalosti, se kterou se zbavíme spousty předsudků a dokážeme spoustu věcí navzdory velkému množství nejrůznějších dogmat. A co víc – vlivem této karty se neposiluje síla fyzická, nýbrž síla vnitřní, síla ducha, vášně, touhy a lásky. Energií této karty lze podnítit silu vlastní osobnosti.

Síla je spojována se žlutou barvou, představitelem světla, přívětivého tepla a duchovnosti. Máme-li ji spojit s funkcí lidského těla, pak její princip odpovídá trávení. Synonymem pro Sílu je archetyp Statečnosti nebo pevnost (ve všech smyslech, jež jsme schopni s tímto slovem spojit). Astrologicky se tato karta řadí nejvíce ke znamení Lva a Býka a planetám Slunci a Marsu. Opět můžeme působení karty posílit i kameny, v tomto případě je dobré zvolit třeba růženín – kámen dobra, zdraví a lásky, který navíc pomáhá při střevních chorobách (na něž působí i karneol), potom onyx pro zvýšení odvahy a v neposlední řadě křišťál jako univerzální čistící kámen, s jehož pomocí lze vyrovnat všechny energie v těle.


Boje jako vyústění starých dogmat


Nejčastěji se tato karta ukazuje tehdy, jestliže velice toužíme něco vykonat, získat nebo něčeho dosáhnout a z různých důvodů se ostýcháme, bojíme, máme zkrátka pocit, že "bychom neměli" nebo "nesmíme". Býváme naučeni a přesvědčeni, že některé věci mohou vyvolat negace okolí a proto je lépe s nimi vůbec neoperovat, že jakékoli vyčnívání z řady bývá bráno velice nelibě a proto se raději neprojevujeme. V tomto případě dochází k bouřlivým vnitřním bojům a rozporům, které často ústí v boje vnější. Pochopíme-li ale poselství Síly správně, pak dokážeme veškeré boje zažehnat a pokud již probíhají, vyjít z nich vítězně.

Karta Síly se snaží naučit nás bojovat za své cíle, učí nás vytrvat na cestě, kterou jsme si vytyčili na začátku. Kdykoli se ve výkladu objeví, je zřejmé, že bude potřeba hodně sil, velká disciplinovanost a odhodlání od svého záměru neuhnout za žádnou cenu. Jsme-li vnitřně přesvědčeni, že věc, pro kterou jsme se rozhodli, má pro nás význam, pak nás Síla nabádá, abychom ji uskutečnili. Je osvobozující silou, která překonává strach projevit se.

Ještě jednou zmíním řadu Crowleyho Tarotu, která nám pomůže doplnit si celkový náhled na tuto kartu. V té je totiž pojmenována jako Chtíč a poukazuje tak na další význam, jenž nese. Umí totiž zkrotit našeho vnitřního démona, vyhrává souboj s těmi nejzákladnějšími pudy a předsudky, které jsou s nimi spojené. Síla se totiž objevuje i tam, kde jsou blokovány prožitky týkající se sexuálního života z důvodu strachu či obav, tam, kde se bojíme naplno prožít a pochopit všechny své emoce, opět proto, že všechno tohle je spojeno s často zastaralými názory a svazujícími mravními poučkami.

Vlivem této karty bychom měli dosáhnout toho, že od již zmiňovaných formulací typu "toto se nedělá", "toto není správné", "toto je správné", "toto je dobré a toto není dobré" a dalších podobných je třeba se distancovat, že je třeba uchopit tyto pojmy po svém a najít je ve svém vlastním nitru. Protože s touto kartou posilujeme vlastní osobnost, jsme pak schopni čelit nejrůznějším problémům a překážkám, aniž bychom pociťovali jakoukoli negativní emoci. Naopak, překážky vítáme, neboť je dokážeme proměnit v příležitosti skýtající nedocenitelné životní zkušenosti. Nemáme jediný důvod uhnout, byť jen „o píď“. Princip bojování je v této kartě jednoduchý – nepřátele není nutné zabít, je lépe z nich udělat své spojence a vtisknout jim alespoň část své pozitivní energie.


Důležité symboly


A co nám prozrazují jednotlivé symboly na samotné kartě? Jejímu středu vévodí dívka krotící velkého lva. Na první pohled se zdá, že její ruce svírají zvířecí rozevřenou tlamu, při bližším pohledu však zjistíme, že dívka rukama na zvířeti spíše spočívá, nepotřebuje fyzickou sílu k tomu, aby lva udržela. To je právě důkazem nezměrné a nepochybovačné lásky, kterou dívka vysílá do svého okolí. Právě v této lásce, v tomto nenásilném přístupu tkví její největší síla a schopnost prosadit sebe a své názory a potřeby. Lev tento postoj oceňuje a je vidět, že dívce olizuje ruku tak, jak to dělá třeba pes, považovaný za nejvěrnějšího a bezelstného člověčího partnera.

Dívčinu laskavost reprezentuje i její bílý šat a květy kolem pasu a na koruně. Lehce se usmívá, takže její konání nevyžaduje žádnou zvláštní námahu. Symbol ležaté osmy jsme mohli vidět již třeba na kartě Kouzelníka a i zde vyjadřuje nekonečnou energii, nekonečnou sílu Duchu, s níž může lva zkrotit. Koruna na hlavě je znakem rozšířeného vědomí a vědění, takže díky tomu si dívka je jistá, že lva není potřeba zabít nebo někam zavřít, ale že se musí stát jeho paní, kterou bude zvíře respektovat a ctít.

Samozřejmě i lev samotný je zde důležitým symbolem. Je zvířetem v nás, vyjadřuje prapůvodní pudy, vlastní každému člověku a představuje démonickou stránku naší osobnosti, kterou je potřeba přijmout, aby se neprojevil její negativní aspekt. Tento lev je vším, čeho jsme se dosud báli z důvodu neznalosti věci, obav zakořeněných z vštěpování pravd ostatních, nikoli našich vlastních, vytvořených zkušeností. Někdy se můžeme setkat s tím, že jsou na kartě zobrazovány postavy anděla, světce, básníka, cizoložnice, satyra, ze zvířat potom ještě hada. Tyto symboly jsou všechny spojeny s mnohými mýty a představami, které máme tak zafixované, že jsme jen ztěží schopni vidět je z jiného úhlu pohledu, udělat si na ně vlastní názor, který není poznamenaný předsudky.


V čem je síla Síly?


Tato karta může pomoci každému, kdo stojí před nějakým rozhodnutím a jeho bytost je rozpolcená a neví, která z možností je vlastně správná. Stejně tak, pokud potřebuje načerpat sílu na cestu, o které ví, že bude úmorná a vysilující, že na ní čekají překážky, jež by mohly z cesty svést nejednoho z nás.

Vždy, když se bojíme jít za svým cílem pro to, že nám někdy někdo řekl, že "to se nemá", že nás někdy někdo přesvědčoval o tom, že toto není správná cesta nebo že zrovna tento cíle je nesmyslem a my i přesto celým svým bytím cítíme, že to tak není, pak je určitě na místě čerpat energii Síly, protože ta nám pomůže za svým cílem jít bez zbytečných výčitek svědomí. Karta Síly je dobrým rádcem i tomu, kdo se bojí projevit a ukázat, co v něm dřímá, kdo se bojí vyjádřit svoji osobnost a raději ji potlačuje.


Negativní projev Síly


Negativní aspekty Síly spočívají většinou v tom, že člověk může začít (a zejména chce) prosazovat svou osobní svobodu na úkor ostatních. Nezřídka pro něj přestává platit pravidlo, že "moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého".

Také může dojít k naprostému pomíjení morálky a úplnému potlačení vlastního svědomí, člověk ovlivněný negativní energií Síly nejeví sebemenší známky studu a nechává působit své vnitřní zvíře, o němž byla řeč, právě v té agresivní formě. V tomto případě se člověk stává sobeckým, arogantním a dokáže jít za svým cílem "přes mrtvoly".


Pro inspiraci


Henry Ford: „Překážky jsou ony obávané věci, které spatříte, když odvrátíte pohled od svého cíle.“

Ovidius: „Je vhodné nechat se poučit i od nepřítele.“

Jan Neruda: „Člověku neschází síla, ale vůle.“

Titulní foto: www.panna.cz