Články  |  Doporučení  |  Diskuze
Cestování  |  Pohyb a zdraví
Psychologie
Relax a odpočinek
Saunování  |  Lázně
Styl a vzhled
Gurmán  |  Ostatní
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně  |  TV Freak

Tarot jako terapie – karta Poustevník

21.9.2007, Vaclava Medalová Hůdová, článek
Součet čísel, které nese letošní rok, je devět. A devítka je číslo karty Poustevníka, o níž si nyní něco řekneme. Mnohým může pomoci nejen k tomu, aby si urovnali své myšlenky, priority a tiše se zamysleli, ale také aby pochopili souvislosti událostí, které se jim v letošním roce staly, neboť Poustevníkova vláda ho činí rokem bilančním a hlavně časem, kdy více než jindy pociťujeme potřebu být sami a oddávat se tichým meditacím.
S Poustevníkem se čas zastavuje a dochází k naprostému ztišení, často k odloučení. Není náhodou, že Poustevník se nachází zrovna pod číslem devět, neboť desítka je u každé z karet zlomem a postupem, získáním nových informací, které člověka postrčí vpřed. Ovšem před každým stupínkem směrem vzhůru je nutné se ohlédnout a zhodnotit uplynulé, načerpat síly a pochopit a přijmout každý náš dosavadní krok.


Hledání duchovna


Tato karta je vyjádřením archetypu Starce, moudrého a laskavého. Je to mudrc, pomyslný otec času a svou podstatou je velmi podobný Sv. Antonínu. Lidé narození pod vlivem karty Poustevníka bývají samotářští, často se setkávají s nepochopením svého okolí, neboť pro ně nehrají roli klasické hodnoty, ale zakládají si na něčem naprosto jiném. Ve všem hledají duchovní smysl, vše se snaží uchopit z hlediska nějakého vyššího principu. Nicméně ti, kdo Poustevníka přijmou bez výhrad a se všemi jeho vlastnostmi, zvyky a zálibami, budou mít vždy skvělého a ochotného rádce, protože Poustevník pomoc bližnímu neodmítá nikdy.

Astrologicky se tato karta nejčastěji řadí ke znamení Panny, můžeme se ale i setkat i s výkladem, který ji dává do spojitosti se Lvem. Více v sobě nese však asi Panny, protože je u ní kladen velký důraz na detail, což umožňuje soustředit se na jednotlivé části života, vedoucí k jeho zdokonalení. Poustevník má také jako Panna skvělé organizační schopnosti (vždy vede skupinu svých přívrženců) a je milovníkem umění a vůbec všeho krásného. K této kartě najdeme i léčivé kameny – její síla je skryta například v sardonyxu, citrínu, jaspisu či křišťálu. S Poustevníkem se samozřejmě můžeme setkat i osobně, lidé mající v sobě jeho princip bývají historikové, archiváři, léčitelé nebo třeba průvodci.


Poustevník není misionářem ani soudcem


Svým silným duchovním založením nám může Poustevník připomínat Velekněze, je však mezi nimi zásadní rozdíl. Poustevník sám od sebe nikdy neosloví dav, jeho role nespočívá v řešení náboženských dogmat nebo obracení ateistů na víru. Pouští k sobě jen ty, z nichž cítí skutečnou touhu po pravdě, nikdy se nesnaží vkládat svou energii tam, kde by mohla přijít vniveč. Dá se tedy říci, že lidé vyhledávají spíše Poustevníka, aby se od něj něco naučili, on rozhodně není typem misionáře.

Tato karta v sobě nese také ohromnou disciplinovanost a přísnost. Je však dobré vědět, že tato přísnost spočívá v tom, že jsme přísní sami k sobě, nikoli k ostatním. Kdo správně přijme Poustevníkovu energii ví, že soudit ostatní je nepříslušné, že je nutné soudit nejdříve sám sebe a tím dojít k poznání, že i ostatní tak musí učinit, že žádný jiný soud či soudce na to nemají právo. Karta vybízí k samostatnosti a nezávislosti, učí nás, že nejlépe si pomůžeme sami, protože ač je nám pomoc okolí nabízena, nemusí přijít včas a proto je dobré spolehnout se na vlastní sily. Dvojnásobně je v tomto ohledu kladen důraz na řešení osobních problémů, které nelze řešit skrze nikoho dalšího.


Umění být sám


Již jsem zde zmínila samotu. Ta je pro Poustevníka velmi důležitá, ale je potřeba správně pochopit její význam. Tato samota není osaměním, je to pouze vyhledávání klidu k meditaci, přemýšlení a rozjímání. V praxi to může znamenat, že se častěji potřebujeme sami procházet, rádi se zavíráme do svého pokoje nebo máme potěšení z kávy, kterou si vypijeme bez společnosti v útulné kavárně. Kdykoli však můžeme z této samoty vystoupit a zapojit se do života kolem, pokaždé se máme kam vrátit a plně si to uvědomujeme. K samotě přistupujeme jako k prostředku, který nám umožní srovnat si myšlenky, dá nám čas a prostor, abychom zvážili svou situaci.

Karta je o vstupování do svého vlastního nitra, neboť právě tam jsou odpovědi na veškeré naše otázky. Buďme si jistí, že kdykoli se s touto kartou setkáme, není řešení naší situace na nikom jiném, než na nás. Právě k tomu Poustevník vyzývá - abychom se obrátili do sebe a hledali své vlastní vnitřní světlo, které nás na naší cestě povede. Samozřejmě, že toto není lehké, neboť každý musí projít všemi stránkami své osobnosti, tedy i těmi stínovými, s nimiž není jednoduché a často ani příjemné se setkat. Ovšem Poustevníkova síla je tak mocná, že s ní je každý schopen své stíny přijmout.


Respekt k času


Poustevník nám také napovídá, že nastala situace, kdy není na místě mladický a energický přístup, ale naopak stařecká rozvážnost a smysl pro to, že vše má svůj čas a uspěchané věci stejně nefungují. S tímto nás učí i respektovat a smířit se s koloběhem času, s tím, že určité věci odcházejí a jsou nahrazovány jinými, stejně tak s tím, že i my jednou odejdeme (a to nejen z tohoto světa, ale učí nás jakýmkoli odchodům). Karta přináší čas rozjímání, nikoli čas činů. Můžeme tím získat velice mnoho - pokud přistoupíme na Poustevníkův klid, pak dojdeme velkého duchovního rozvoje, okolní svět již nebude tak zásadní a hrozivý a naše problémy nahlédneme ze zcela jiného úhlu, takže se pak nebudou zdát tak tristní.


Významy jednotlivých symbolů


Karta je velice jednoduchá a její pojetí je čisté, bez jakýchkoli vysvětlujících prvků, bez zbytečností a příkras. Přesně takový je totiž Poustevník. Na svou cestu potřebuje v podstatě jen oděv, který ochrání tělo a lucernu, aby bylo vidět na cestu. Mnišský oděv symbolizuje odříkání a duchovní cíl cesty. Zem je zasněžená a v pozadí není nic než čistá obloha, což je odkazem na jistý útlum, který vyžaduje každý vhled do vlastního nitra, zároveň se potvrzuje, že Poustevníkova cesta skutečně není lehká a v dosahu není žádná pomocná ruka. Poustevník má navíc zavřené oči, takže je zřejmé, že se oddává meditaci a modlitbám.

Důležitá je lucerna, která sama o sobě symbolizuje světlo, jenž Poustevník hledá sám v sobě. Oheň lucerny je zobrazen šesticípou hvězdou, kterou můžeme chápat jako spojení tří atributů nižšího Já (fyzické, emocionální a duševní) a vyššího Já (vyšší vědomí, intuice, láska). Spojením těchto atributů dochází k ucelení osobnosti a my jsme tak schopni vnímat svět na vyšší duchovní úrovni než dosud. Čím více budeme duchovně růst, tím silnější bude pomyslné světlo Poustevníkovy lucerny.


Kdy Poustevník pomáhá


Meditujte s Poustevníkem tehdy, stojíte-li před důležitým rozhodnutím, které potřebuje skutečnou rozvahu doplněnou moudrostí a objektivitou. Poproste jej o pomoc, potřebujete-li se ztotožnit sami se sebou, najít správný směr, začít důvěřovat vlastní osobě, napojit se na svou Duši, své Já. Myslete na kartu i tehdy, máte-li pocit, že jste nepochopeni, že se nemáte na koho obrátit a potřebujete toho nejlepšího přítele najít sami v sobě. Rozjímejte s Poustevníkem kdykoli, kdy je potřeba zhodnotit situaci, ocenit a pochopit bývalé kroky, slova, činy. Máte-li problém se svými stinnými stránkami, opět je Poustevník tou pravou kartou a také, bojíte-li se možnosti, že jednou můžete zůstat sami.


Negativní aspekty


I tak rozvážný a moudrý Poustevník se může stát zdrojem trápení. Jeho negativní aspekty se projevují naprostým odcizením, nulovou komunikací s okolím. Stejně tak se mohou odrazit na negativistickém postoji ke světu - nic není dobře, jen já sám se sebou jsem spokojený. Pozor také na tendence k mentorství a na negativní stranu stařeckého uvažování.


Pro inspiraci


J.A.Komenský: „Všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest.“

Victor Hugo: „Duše napomáhá tělu. Je to jediný pták, který klec podpírá.“

Moliére: „Samota děsí dvacetiletou duši.“

Titulní foto: www.panna.cz