Články  |  Doporučení  |  Diskuze
Cestování  |  Pohyb a zdraví
Psychologie
Relax a odpočinek
Saunování  |  Lázně
Styl a vzhled
Gurmán  |  Ostatní
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně  |  TV Freak

Tarot jako terapie – karta Milenci

27.6.2007, Vaclava Medalová Hůdová, článek
Karta Milenců je kartou životních křižovatek, důležitých rozhodnutí i milostných trojúhelníků. Ať se však ve výkladu objeví v jakémkoli z těchto významů, vždy si klade za cíl pomoci nám ve sjednocení a přijetí protikladů, jež se nám dosud mohly jevit jako překážka. Milenci jsou kartou lásky, přitažlivosti, sjednocování i rozdělování, rozhodování a uvědomění si sebe sama prostřednictvím vztahů.

Paris i Adam


Synonymem pro to, co vyjadřují Milenci, může být například Paridův soud či biblický příběh Evy a Adama. Paris rozhodoval při několika žen a naklonil se na stranu té, která mu nabízela lásku krásné Heleny. Na Adamovi bylo též rozhodnutí, zda zůstat v blaženém nevědomí nebo spolu s Evou ochutnat jablko ze stromu poznání. Karta totiž často vyjadřuje nutnost nebo touhu rozhodnout se, přidat se na tu či onu stranu. I když název karty by neměl příliš zavádět, v tomto případě se rozhodování opravdu často týká vztahů (v nichž jsme více či méně zamilovaní). Ovšem vztahů na všech úrovních, takže nejen vztahů muž-žena, ale vztahů rodič-dítě, sluha-pán, vztahů přátelských, nebo třeba přísně tajených.

Z astrologického hlediska náleží tato karta znamení Blíženců, v němž se všechny aspekty Milenců slučují. Všichni Blíženci jistě dobře znají ty neustálé popudy se mezi něčím rozhodovat, neboť vše se zdá tak lákavé, tak zajímavé a je přece škoda o něco přijít. Svojí pestrostí vyjadřuje karta nespoutanost, která je důležitá v každém fungujícím vztahu. Tímto jednáním samozřejmě rozšiřujeme své schopnosti komunikace. Karta nás učí, že naše rozhodnutí činíme na základě zrcadlení. To, co nás přitahuje na druhých, jsou aspekty nás samých, se kterými se chceme nějakým způsobem vypořádat. Všechno má totiž podobu duality, vše má svůj protiklad.


Slučování dualit


Ve většině řad jsou na kartě zobrazeny tři postavy, z nichž dvě směřují ke vzájemnému spojení, třeba ke skutečnému sňatku. I tím je demonstrováno sloučení protikladů, neboť sňatek dvou lidí představuje přijetí protikladů „na druhou“ – muž a žena jsou protikladem sami o sobě, a navíc v sobě každý z nich nese své vlastní duality. Takže sloučením, které se uskuteční navenek, dochází i k vnitřní harmonii. Tato karta se týká bilancování ohledně našich vztahů, domácností, pracovišť a podobně. Protože je ale na kartě tolik zdůrazňována dualita, je těžké z hlediska vykládajícího určit, zda dotyčný chce daný vztah opustit, nebo naopak prohloubit. Jisté je, že nějaký proces je na pochodu. Samotné vztahy zde však nejsou chápány jako cíle, ale jako milníky na naší cestě k cíli, tedy jako zdroje inspirace, poznání, zkušeností a samozřejmě i kroků zpět.

Jestliže jsou Milenci principem rozhodování, samozřejmě je kladen důraz i na následky, které takový proces bude mít. Vždy se totiž jedná o důsledky velice zásadní, které se projevují v našich osobních životech. Určitě nemusím připomínat, že v záležitosti našeho konání bychom nikdy neměli zapomínat na Vesmír a jeho zákony a zákonitosti. Pokud by snad na to někdo zapomněl, nebo chtěl tuto skutečnost třeba obejít, je v každé tarotové řadě nějaký symbol toho, že vše je zaznamenáno „nahoře“ a že základ všeho leží mimo náš hmotný svět, naše všední chápání a intelekt (nejčastěji postava Poustevníka, andělské bytosti či samotné nebe).


Ve znamení protikladů a vztahu muže a ženy


Symboly zobrazené na kartě Milenců jsou opravdu bohaté na formy výkladů. Ve spodní části jsou dvě postavy, které nejvíce připomínají Adama a Evu. Oba jsou nazí, což je jednak znamením toho, že oba před svým rozhodnutím zatím stojí, nejsou nijak „poskvrněni“ tím, že jej již učinili a jednak jsou zosobněním samotného mužského a ženského principu, odhaleného a prapůvodního. Za ženou - Evou - stojí strom poznání s jablky, kolem nějž se obtáčí had. Ten zde není jen tím, kdo Evu svede k něčemu, co podle stanovených pravidel neměla dělat, ale je i symbolem transformace, rozsáhlé přeměny. Právě snědením jablka se Eva stala někým jiným, novým. Za mužem - Adamem je pak strom života, na němž hoří dvanáct plamínků. Je to dvanáct měsíců v roce, dvanáct znamení zvěrokruhu – ve všech měsících může Adam po stejné transformaci jako Eva zplodit dítě, které se může narodit v jakémkoli slunečním znamení. Evina schopnost plodnosti je demonstrována jablky.


Foto: starbridge.com.au

Nad postavami se vznáší veliký anděl Slunce, který jejich svazku žehná, chrání je a zároveň dohlíží na to, aby veškeré jejich jednání nenarušovalo vyšší, kosmický řád. Jeho křídla jsou sytě rudá, což může být odkazem na jiného anděla, Amora a je tím vyjádřeno právě milostné vzplanutí, síla sexuální energie, která je mezi dvěma lidmi. Červená barva je však zároveň i varováním a upozorněním, že vše má své meze a svá pravidla.

Sytě zelená tráva, tekoucí voda a výrazné pohoří, připomínající falický symbol, jsou připomínkou toho, že lidské bytosti jsou stvořeny k životu na zemi a nikde jinde. Obrovské Slunce, které zaplňuje celý hořejšek karty je vždy symbolem života, spokojeného svazku a rodinného štěstí. Obloha je na obrázku ve většině krásně čistá, průzračně modrá, jen těsně nad postavami se ještě vznáší zbytek mraku neznalosti, jenž se však rozpouští a postupným nabýváním vědomostí a zkušeností se úplně ztratí.


Milenci pomohou při rozhodování


Milenci by se měli stát meditačním prostředníkem pro ty, kteří stojí před jakýmkoli důležitým rozhodnutím. Jejich energie každému dodá sílu rozhodnout se tak, jak je v dané chvíli nejlepší a samozřejmě i sílu nést všechny důsledky s tímto rozhodnutím spojené. Karta je určena i pro ty, kdo mají problém s komunikací ve svých vztazích či v komunikaci obecně. Náboj, který karta nese díky znamení Blíženců jim tuto schopnost dodá a budou ji moci stále vypilovávat.

Velkým pomocníkem jsou Milenci i v případě, že se potřebujeme vyrovnat s určitými protiklady v našich životech. Ať jsou to protiklady, které nás obklopují nebo ty, které si neseme uvnitř sebe. Dodá také sílu těm, kteří se cítí osaměle a chtějí začít nějaký vztah. V neposlední řadě jejím prostřednictvím každý pochopí princip všech svých stávajících, minulých a snad i budoucích vztahů.


Nezapomeňte však na důslednost


U karty Milenců je největším rizikem jistá rozervanost, neschopnost usadit se a neustálé poletování od jedné varianty řešení k druhé. Tím, že je tato karta o procesu rozhodování, se její negativní vlivy mohou projevit právě neschopností dotáhnout toto do konce. Častá bývá i zaslepenost a lpění na jediném řešení situace, nebo naprostá rozvláčnost, váhavost a strach z toho, co konečné rozhodnutí může přinést.


Pro inspiraci


Čínská moudrost: „Ve stovce lidí je zastoupen každý typ člověka.“

Voltaire: „Bůh stvořil ženu jen proto, aby ovládl muže.“

Byron: „Strom poznání není stromem života.“

Titulní foto: marierose-clairvoyant.co.uk