Články  |  Doporučení  |  Diskuze
Cestování  |  Pohyb a zdraví
Psychologie
Relax a odpočinek
Saunování  |  Lázně
Styl a vzhled
Gurmán  |  Ostatní
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně  |  TV Freak

Tarot jako terapie – karta Kouzelník

24.3.2007, Vaclava Medalová Hůdová, článek
Kouzelník neboli Mág nese číslo jedna, a je tedy prvním krokem vpřed. Jestliže se Blázen navzdory všemu a všem rozhodl jít, pak Kouzelník dostal do vínku něco, co mu umožní právě ten nejodvážnější krok do neznáma udělat. Je totiž nepřekonatelným mistrem komunikace, a to komunikace na všech myslitelných úrovních.
A nejen to, Kouzelník také často postrádá svědomí, takže si můžeme být jisti, že své umění nebude váhat použít za jakýchkoli podmínek a za jakýmkoli účelem.


Kdo je Kouzelník


S Kouzelníkem se můžeme setkat v nejrůznějších podobách – je to čaroděj, umělec, je ztělesněný třeba v Merlinovi i Merkurovi, je to šarlatán a žonglér nebo samotný vykladač Tarotu. Ať působí v jedné či druhé podobě, vždy dokáže přesně a perfektně načasovat každý svůj čin, takže výsledek je mu v každém případě ku prospěchu. Jeho charisma přitahuje všechny kolem něj, má neustále nadšené a tleskající publikum (a to dokonce i tehdy, je-li jím podváděno).

Kouzelník je ideální osobou pro prodej čehokoli, umí začít důležité projekty, napsat divadelní hru nebo zkomponovat operní árii. Právě tím, že Kouzelník náleží planetě Merkur, je předurčen k tomu, aby skvěle ovládal umění komunikace. Je to také ten mytologický Merkur, posel bohů a člověk, který bez problémů řídí a ovládá svůj osud, nebo se to přinejmenším za krátkou dobu jistě naučí.


Symboly napoví o Kouzelníkově vlivu


Kouzelník bývá na kartě vyobrazen jako muž stojící za stolem (symbol hmotného a reálného světa), na němž má položeny předměty představující jednotlivé přírodní živly, zároveň symboly Malých Arkán. Vždy má tedy k dispozici pohár (voda), hůl (oheň), minci (zem) a meč (vzduch). Tyto předměty nám mají napovědět, že Kouzelníkovo působení se děje na úrovni citové, energetické, hmotné i myšlenkové.

Symbolů kolem Kouzelníka můžeme v dalších řadách Tarotu najít i více. Často s ním bývá vyobrazován ještě šíp směřující k Horovu oku jako přímočará a jasná komunikace s dokonalým načasováním, okřídlené oko Hora s holubicí jako vize vyjádřitelné slovy, okřídlené vejce jako připomenutí toho, že vše vychází z naší podstaty, pohár s hadem jako transformace způsobená tím, že dokážeme mluvit o svých pocitech a opice jako důležitost pružně reagující mysli.


Nevypočitatelná je mysl Kouzelníka


Kouzelník sám je nejčastěji oděn do červeno-bílého hávu, čímž je demonstrována rozporuplnost jeho povahy – vášeň naráží na duchovní čistotu. Stejně tak nás tyto barvy upozorňují na to, že Kouzelník velice snadno a velice rád přechází od bílé magie k černé a naopak, od pravdy ke lži, od reality ke snům, od jasných formulací k prázdným slovům, od výroků, které ukazují cestu k těm, které matou a poblouzní. Působení karty Kouzelník je velice ošemetné právě pro tuto hravost a nevypočitatelnost, která se často proměňuje ve škodolibost. I zde se projevují aspekty planety Merkur – pokud se objeví ve své záporné podobě, z poctivého obchodníka se stává zloděj, ze skvělého řečníka pomluvač. A aby toho nebylo málo – Kouzelník tyto záměny provádí buď s úsměvem na tváři, nebo naprosto nevinným výrazem, takže odhalit jej je skutečně nesnadné.


Foto: ini.cz


Výklad karty Kouzelník


Hůl v Kouzelníkově ruce symbolizuje moc a umění „vykouzlit si“ vše, co je právě potřeba. Zároveň svým směřováním vzhůru představuje spojení s Vesmírem, Bohem nebo čímkoli, co každý z nás nahoře vnímá. I proto je postava Kouzelníka spojována se sedmou čakrou (Korunou), protože právě ta nás spojuje s vyšším Já a veškerými energiemi pocházejícími z Universa. Toto je na kartě podtrženo i ležatou osmou nad Kouzelníkovou hlavou – obraz nekončících možností seberealizace, neomezených hranic jeho chápání a pochopení (někde může být nakreslen klobouk právě ve tvaru ležaté osmy).

Chceme-li dojít ještě k další úrovni, můžeme směr vzhůru chápat i jako most mezi naším vědomím a podvědomím. Druhá Kouzelníkova ruka, mířící k zemi, nedává zapomenout, že mimo duchovního cítění je nutné také realisticky smýšlet, mít dostatek hmotného zajištění a dbát na své zdraví (právě to je vyjádřeno živlem země).

Za Kouzelníkem je jakási brána tvořená z květů, a ty samé potom rostou i před jeho stolem. Poukazují na rozkvět a hojnost, která bude Kouzelníkovi odměnou za to, že se rozhodl projít branou nejistoty, vydat se vpřed. Ovšem jejich trny varují před pocitem snadné cesty, před snahou vyhnout se řešení potíží.


Využití karty v umění komunikace


Tato karta je skvělým pomocníkem pro vizuální afirmace, jelikož tříbí naši schopnost komunikovat a jasně formulovat nejen vyslovené myšlenky, ale i naše představy, sny a vysněné cíle. Meditace nad kartou se doporučuje v případě, že nás čeká pracovní pohovor, ústní či písemná zkouška, pokud musíme jednat s úřady a vůbec ve všech situacích, kdy jsme nuceni komunikovat se svým okolím.

Jestliže budeme přijímat Kouzelníkovo umění s čistým svědomím a rozhodnutím, že chceme jednat nezištně a tak, abychom nikomu neublížili, pak se nemusíme bát toho, že něco „špatně řekneme“, že něčemu nebudeme rozumět, že vše podáme tak, jak to ve skutečnosti je a že v celé záležitosti nezůstanou žádné nejasnosti. Stejně tak můžeme kartu využít v případě, že nám chybí motivace s někým komunikovat nebo když s někým dlouho nejsme schopni nalézt společnou řeč. Čeká-li nás vážný, složitý nebo i nepříjemný rozhovor, učme se od Kouzelníka.

Lidé, kteří jsou pod kartou Kouzelníka zrozeni a ti, kteří „nasáli“ jeho energii, vynikají právě v oborech zaměřených na komunikaci. Jsou skvělými učiteli, právníky, obchodníky či poradci. Přitahují je sdělovací prostředky, v dnešní době perfektně ovládají internet nebo cizí jazyky. Často tato karta přináší inspiraci i k umělecké tvorbě, nejvíce k hudbě, dále se týká například fotografování a literatury. Kouzelník učí diplomatickým schopnostem, takže je dobré se jím nechat vést třeba ve funkci tiskového mluvčí.


Negativní aspekty


Protože o dualitě zobrazené na kartě jsme již mluvili, je jasné, že mimo těchto pozitivních stránek Kouzelníka se mohou objevit i negativní. Kouzelník umí díky svým schopnostem velice zranit. Nic, co vyšleme do okolí (ať už ve formě mluveného slova, řeči těla nebo jakékoli jiné formy komunikace) už nelze vzít zpět, a proto je potřeba mít na paměti, že Kouzelník dokáže být zlý, lživý, škodolibý a sprostý. Slovem lze zranit, ukrást sebevědomí, zkreslit pravdu, slovo je možné také nevyřknout, a tím zatajit důležité skutečnosti. To vše dokáže Kouzelník v případě opomenutí, že černá magie je sice rychlá a spolehlivá, avšak nebezpečná pro všechny strany.


Pro inspiraci


Sofokles: „Mluvit mnoho je jedna věc, mluvit dobře druhá.“

Menandros: „Charakter člověka se odhaluje při řeči.“

Thákur: „Když růže šeptá slunci, „Nikdy tě nezapomenu,“ plátky jejího květu padají do prachu.“

Titulní foto: Soldeandalucia