Články  |  Doporučení  |  Diskuze
Cestování  |  Pohyb a zdraví
Psychologie
Relax a odpočinek
Saunování  |  Lázně
Styl a vzhled
Gurmán  |  Ostatní
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně  |  TV Freak

Tarot jako terapie – Karta Kolo Osudu

22.10.2007, Vaclava Medalová Hůdová, článek
Jsme téměř v polovině karet Velkých Arkán a ta dnešní nejlépe vystihuje poselství tohoto seriálu. Celé tajemství tví v tom, že tarot je nejlépe brát jako prostředek sebepoznávání a meditace. Karta Kola Osudu nám totiž říká, že nelze žehrat na osud a nelze mu dávat za vinu vlastní smůlu, neštěstí a bolest. A že i když nám karty mohou v mnohém napovědět, konečný výsledek je pouze na nás – na naší vůli, snaze, na tom, co si za své činy zasloužíme.

Astrologické přiřazení


Po sérii karet, které neměly přímou souvislost s některou ze sedmi čaker, je Kolo Osudu tou, u které najdeme spojitost s čakrou třetí, což je Solar plexus. Tato čakra v sobě nese odvahu prosadit své Já, je centrem našeho sebevědomí, sebejistoty a umění prosadit se. Astrologicky karta koresponduje s Jupiterem, planetou štěstí, příležitosti a bohatství, můžeme najít také spojitost se znamením Panny a Kozoroha. Jako pokaždé doporučuji umocnit energii karty kameny, z nichž se pro tuto nabízí třeba obsidián, jakožto kámen posilující víru ve vlastní schopnosti, dále onyx pro zvýšení odvahy, citrin, s nímž lze snadno překonat únavu, deprese a nervozitu, nebo jaspis, který nás chrání před zlými sny a celkově dodává hodně energie.


Název může být zavádějící


I když je tato karta nazývána Kolem Osudu, byla bych v doslovném chápání velice zdrženlivá, je třeba vysvětlit si, jakou roli osud vlastně hraje. Celý význam karty by se zcela jednoduše dal vystihnout větou: „Jaké si to udělám, takové to budu mít.“ A téměř o ničem jiném karta nevypovídá. Pokud se totiž Kolo Osudu ve výkladu ukáže, naznačuje nám, že nastal vhodný okamžik k téměř čemukoli. Můžeme začínat a končit, učit se, odpočívat, stavět i bořit, mluvit či mlčet, můžeme všechno, co nás jenom napadne. Musíme mít ale na paměti jednu věc - ačkoli nám karta předpovídá, že štěstí bude stát na naší straně, stane se tomu jedině tehdy, budeme-li řádně připraveni a budeme-li ochotni za své jednání nést plnou zodpovědnost.

V některých interpretacích se můžeme setkat s tím, že je karta prezentována jako předzvěst daru, většinou náhlého a nečekaného, přičemž si jej ani nemusíme zasloužit. Opět si dovolím polemizovat, už pro výše uvedené spojitosti s konkrétní čakrou nebo planetárním přiřazením, protože to, co tyto významy obsahují, vyžaduje vždy alespoň minimální přičinění. Myslím, že v celém systému karet nese zrovna tato opravdu velké poselství, zejména těm, kteří by se mohli domnívat, že za své problémy a nechtěné situace může jejich osud, nikoli oni. Toto se vztahuje i na pozitivní zážitky, nepřicházejí k nám „jen tak“, ale přitahujeme je energií, kterou vysíláme. Dále nás Kolo Osudu upozorňuje, že i když nám karty mohou mnohé napovědět, nic z toho není definitivní, vše je v naší vůli a vše závisí na našem jednání. Samozřejmě, že nečekané štěstí přijít může, podmínkou je ovšem naše ztotožnění se s možností, že se to může stát, že jsme otevřeni pozitivnímu a že je v našem životě vítáno. Už to se počítá jako snaha, ačkoli nám to může připadat nicotné nebo tak, že v podstatě nic neděláme.


Rozpoznat příležitost je cestou ke štěstí


Kolo Osudu nás učí, že je přirozené být jednou nahoře a jednou dole. Po časech blahobytu přichází hlad a po časech radosti přijde smutek, protože bez prožívání duality nejsme schopni ocenit a poznat přínos ani jednoho. Jen nesmíme ani na vteřinu zmírnit svou pozornost, protože okamžik jakéhokoli zlomu může přijít kdykoli a štěstí přeje opravdu jen těm připraveným. Role osudu je v tomto kolotoči taková, že nás přivádí do situací, kdy toto můžeme a hlavně měli bychom pochopit. Proč má někdo neustále smůlu? Protože má špatný osud? Nikoli. Protože ještě nepochopil, že smůla jej upozorňuje na nepřipravenost a na to, že je nutné, aby on svůj osud změnil, nikoli aby osud změnil jeho.

Zároveň nás tato karta upozorňuje, že máme žít tak, jako kdyby mělo neustále přicházet nějaké nečekané štěstí, nekončící potěšení. Pokud se s touto myšlenkou ztotožníme, pak budeme takové situace opravdu přitahovat. Je třeba žít s otevřeným srdcem a s dobrou vůlí něco investovat do toho, aby nás v životě potkávalo štěstí. Římská bohyně Fortuna projevovala svou náklonnost pouze těm, kteří se o ni nějakým způsobem zasloužili. A ne nadarmo mají často štěstí i ti, kteří jsou z morálního hlediska "nečistí", ale právě kvůli své snaze (ať nám připadá jakkoli vlezlá, nepříjemná či naprosto nepřijatelná) štěstí na svou stranu opravdu získávají. Z hlediska Fortuny - proč ne, neboť zde se cení ta ochota štěstí mít.


Jednotlivé symboly


Symboly na této kartě jsou obsaženy v nejrůznějších filosofických a náboženských směrech. Uprostřed karty je obrovské kolo představující znalost starých řeckých mystérií. V kruhu jsou dvě čtveřice písmen, z nichž čtyři hebrejská – „YHVH“ znamenají svaté jméno Jahve (Jehova). Ta, která dávají dohromady slovo „TORA“, jsou prezentací prvních pěti knih Mojžíšových, což je hebrejský Zákon správného žití. S těmito písmeny si lze hrát a jejich přesunem tak dostat slovo „taro“, tedy výraz pro tarot, dále pak získáme slovo „rota“, což je latinský výraz pro kolo.

Tři zvířecí symboly přímo na kole mají dvojí význam. Jednak je každé zvíře otočené jiným směrem – sfinga, která je na vrcholu, se dívá přímo před sebe, had směřuje po kole dolů, šakal naopak nahoru. Je to odkaz právě na skutečnost, že tak je to i v životě – jednou jsme na vrcholu, jindy se z něj řítíme dolů, ovšem pak opět přijde příležitost vyšplhat se vzhůru. Další významy se týkají přímo jednotlivých zobrazení. Sfinga je symbolem zvířecí síly a instinktu, který nás může dovést na vrchol, ve spojení s kruhem pak upozorňuje na to, že je třeba respektovat čas. Had je vrozená sexualita a tvůrčí energie, šakal (egyptský šakalí muž) zase naším nedostatkem nechat se zmást svým fyzičnem, myslí a touhami, upnutím se na náš materiální a viditelný svět.

Ve všech čtyřech rozích jsou další živé bytosti, z nichž každá reprezentuje jedno astrologické znamení, jeden ze čtyř základních živlů a jedno ze čtyř evangelií Nového zákona. Konkrétně je to člověk, představující celé Lidstvo, znamení Vodnáře, živel Vzduchu a Matouše. Orel se nese ve znamení Štíra, živlu Vody a Janova evangelia. Býk je zároveň i týmž astrologickým znamením, představuje živel Země a evangelium sv. Lukáše, poslední Lev je opět i znamením zvěrokruhu, dále živlem Ohně a Markovým evangeliem.


Kdy Kolo Osudu pomáhá


Je to skutečně jednoduché - pokud si myslíte, že nemáte štěstí, že neumíte zareagovat v situacích, které by bylo možné šťastně využít. Velmi důležitou je tato karta pro ty, kteří si myslí, že si štěstí a přízeň osudu nezaslouží. Jestliže nechcete začít s nějakým projektem pouze z toho důvodu, že očekáváte smůlu v dané oblasti, pak opět čerpejte energii z Kola Osudu. Stejně tak v případě, že nejste schopni převzít zodpovědnost za svůj vlastní život a spoléháte se na to, že vás osud zkrátka někam zavane.


Negativní aspekty


Pokud se projeví negativní aspekty Kola Osudu, pak člověk snadno může propadnout iluzím, spoléhat se jen na to, že "to nějak dopadne" a vrhá se do čehokoli, aniž by předtím zvážil možné důsledky. Dále je možné hůře snášet prohry, neboť předpoklad toho, že se mi vše daří, je velmi zavazující.


Pro inspiraci


Seneca: „Moudrému zřídka vstoupí osud do cesty.“

Dostojevskij: „Štěstí nespočívá ve štěstí, ale v jeho dosahování.“

Josef Čapek: „Spíše než hříčkou osudu bývá člověk hříčkou svou vlastní.“

Titulní foto: www.panna.cz