www.relaxuj.cz
>

Tarot jako terapie – karta Císař

Tarot jako terapie – karta Císař
, , článek
Dosavadní karty byly plné fantazie, jemnosti, rozverných a nadějných začátků, měly jistý tajemný nádech. Nyní tento svět na chvíli opustíme a půjdeme vstříc pevným rozhodnutím, rozumnému vládnutí, striktní disciplíně a zásadovosti. To vše v sobě skrývá karta Císaře a naučí nás, jak dobře a spravedlivě vládnout svému životu.
K oblíbeným
reklama

Čtverka – symbol bezpečí a respektu


Tato karta je vyjádřením principu moci a vládnutí, zároveň představuje archetyp muže. Je tedy doplněním protikladu žena x muž, anima x animus. Jestliže Císařovna představovala matku, Císař je otcem se všemi aspekty této role. Ono vládnutí je zde zdůrazněno hned několika symboly, v první řadě číslem karty – čtyřkou. Ta je zástupcem například čtverce, uzavřených čtyř stěn, v nichž je bezpečno a nedostanou se za ně nepřátelé. Stejně tak číslo odkazuje ke čtyřem ročním obdobím, čtyřem světovým stranám, což je zase neměnnost a řád, který se dá nazvat „vyšším“, protože člověk jej není schopen měnit, musí se podle něj řídit a respektovat jej.


Císař jako zástupce materiálního světa


Karta se týká všeho, co nějak souvisí s materiálními záležitostmi. Jsou to finance, nemovitosti, různá dědictví, koupě a prodeje, neboť k těmto je třeba Císařovy rozhodnosti a logického myšlení. Císař se dokáže správně rozhodnout tak, aby měly užitek obě strany, vždy však o trošičku více myslí na ty, jimž vládne a jejichž blaho je na prvním místě. Je v každém směru ochranitelský. Je to ale také dobyvatel nových území, je to bojovník, který se neváhá být se za své názory a ideje, za svůj lid. Rád rozšiřuje svá území, vždy však v zájmu ostatních.

Právě pro to dobývání a objevování karta často značí nové začátky, které se týkají zaměstnání, nejrůznějších projektů přinášejících zisk, slávu či moc. Je dobrým znamením pro uzavírání obchodních smluv, předpovídá pozitivní výsledek politických i obchodních jednání. Nesmíme ale zapomínat ani na to, že karta může projevit svou negativní stránku, a potom může varovat zejména před spory s nadřízenými či obecně spory v pracovní oblasti


Symboly moci


Z karty již na první pohled sálá velice hutná energie, kterou zde představuje červená a oranžová barva. Císař je usazen na pevném trůnu, jenž je symbolem světské moci, na jehož opěrkách i zadním opěradle jsou zobrazeny beraní hlavy. Poukazují na Císařovu touhu dobývat, na jeho vytrvalost a odhodlání, na neústupnost a tvrdošíjnost. Zajímavé je směřování těchto hlav – dvě horní se dívají každá na jinou stranu, mají tedy přehled o všech činech z minulosti, a proto se druhá může beze strachu otočit směrem k budoucnosti, protože ta bude plánována na základě zkušeností. Další dvě hlavy se dívají přímo před sebe, takže ví o veškerém současném dění.

Císařovu neohroženost zde nedemonstruje jen jeho pevný trůn, ale také masivní skály v pozadí, a ač má na sobě měkký plášť, vykukují zpod něj nohy v brnění. Často bývá zobrazován se překříženýma nohama tak, aby připomínaly již zmiňovanou číslici čtyři, překřížení nohou tedy symbolizuje neústupnost a obranu, zároveň zastupuje expanzi a dobývání nových území. Aby byla jeho váženost, síla a vláda ještě podtržena, samozřejmě mu nechybí ani žezlo s jablkem a koruna na hlavě. Ta stejně jako u jiných karet klade důraz na osvícení, rozšířené vědomí, napojení se na vyšší moc, spojení s Vesmírem či Bohem.


Symboly respektu


Máme-li uvažovat o Císaři jako o vládci, je nutné, abychom zmínili jednu důležitou věc. Je to Císařův soucit s těmi, jimž vládne. S tím souvisí nutnost kompromisů, zdržení se jakéhokoli direktivního jednání. Velmi často je proto u Císaře vyobrazen malý beránek s bílou vlajkou jako symbol nevinnosti, soucitu a touhy po míru. Na této kartě sice beránek není, ale prostor před Císařem je volný, takže ten je evidentně ochotný přizvat k sobě partnery na jednání, je přístupný cizím názorům a přijímání zkušeností ostatních.

Na jeho vládě je totiž nejdůležitější to, aby probíhala v zájmu jeho lidu, nikoli v zájmu vlastním. V opačném případě se z něj stává diktátor, který musí svou zemi udržovat pohromadě pomocí násilí a výhrůžek. Císař musí projevit pokoru před kosmickými zákony, svou vůli musí podřídit celku, jemuž vládne a při svém vládnutí musí projevit dostatek soucitu a empatie.
Zde je také nutné podotknout, že hovoříme-li o Císaři jako o vládci, je zapotřebí tuto roli chápat symbolicky. Císař je nejen vládcem země, ale také otcem, manželem, může být vedoucím pracovníkem. Tento archetyp zkrátka zastupuje vše, co souvisí s řízením, rozhodováním, s jakoukoli vedoucí funkcí. Ve zcela jiné rovině můžeme jeho vládu chápat jako ovládání vlastního života či schopnost sebeovládání a sebekontroly.


Kdy Císař pomůže


Nad kartou Císaře je dobré meditovat tehdy, chybí-li člověku vůle a disciplína, v případě strachu, nejistoty a obav z toho, že není možné zvládnout zadaný úkol. Císař je také skvělým pomocníkem pro ty, kdo zastupují nebo mají v budoucnu zastupovat nějaké vedoucí místo, kdy je nutné rozhodovat a vést lidi. Stejně tak je karta užitečná pro budoucí i stávající tatínky a manžele. Císař je partnerem Císařovny a otcovství a manželství je jeho druhé jméno.

Císař dodá potřebnou energii a rozvahu i tehdy, čeká-li kohokoli obchodní jednání, uzavírání smluv a podobné záležitosti. Veškerá jednání pak budou probíhat s jistotou, logikou a tak, aby všichni měli nějaký prospěch a později se neobjevil nějaký nečekaný či opomenutý zádrhel.


Negativní aspekty karty Císař


Jelikož Císař vždy projevuje notnou dávku síly, vůle a moci, je samozřejmě možné, že situaci „nezvládne“ a bude touto silou pohlcen a ochromen. Skvělým příkladem jsou diktátoři, kteří projevili dostatek odvahy a průbojnosti k tomu, aby se dostali na vedoucí místo, ovšem bez ohledu na celek, pouze ve svém vlastním zájmu. A není nemožné, že se jistá forma diktatury může objevit v rodině či v práci.

Pokud totiž Císař opomene přibrat do hry toho beránka u svých nohou, nebude dělat nic jiného, než potlačovat vzpoury a nespokojenost, což může vést pouze k dalším vzpourám a nespokojenosti a vznikají války, boje a nespokojenost. Pozor tedy na přílišné prosazování se za každou cenu, nepřiměřené používání síly a radikalismus.

Také je snadné přes vše fyzické a materiální, co musí Císař zajišťovat, zapomenout na citovou oblast a na to, že člověk se může a musí realizovat také v oddechových činnostech a že je nutné odpočívat. Workoholici jsou také jistým „selháním“ Císařových aspektů. Skrze neustálé budování a pohyb vpřed nelze mít radost ani z jediného výsledku nebo z činnosti jako takové, vše se stává stereotypem a návykem.


Pro inspiraci


Konfucius: „Ušlechtilý muž mnoho ví a správně jedná; má na zřeteli pevný cíl; uzná, že neví, co neví.“

Goethe: „Panovat se naučíš snadno, vládnout jen těžko.“

George Orwell: „Cílem moci je moc.“

Titulní foto: www.ata-tarot.com
Nejnovější články
Infrasauna v bytě: relax, který si můžete dovolit Infrasauna v bytě: relax, který si můžete dovolit
Po celodenní aktivitě si zasloužíte chvíle odpočinku. Skvělým způsobem, jak relaxovat, je saunování. Pozitivní účinky termoterapie jsou totiž všeobecně známy. A takovou relaxaci si můžete dovolit díky infrasauně i v pohodlí svého domova.
Včera, inzerce, PR článek
Milujete potápění? Polsko otevře nejhlubší bazén na světě Milujete potápění? Polsko otevře nejhlubší bazén na světě
Chcete se potápět, ale exotické destinace jsou pro vás příliš daleko? Pak pro vás mohou mít v Polsku řešení. Otevřou zde totiž nejhlubší bazén na světě. Jmenuje se Deep Spot a nabídne rekordní hloubku až 45 metrů.
18.3.2019, článek, Milan Šurkala
Měsíc na Bali: Vánoce v Padangbai Měsíc na Bali: Vánoce v Padangbai
Po necelých pěti dnech jsme opustili Canggu, kde se nám zkrátka nelíbilo, a přesunuli jsme se na jihovýchod ostrova do přístavu Padangbai. Ten je vyhlášený především krásnými potápěčskými lokalitami.
11.3.2019, článek, Jana Bártová
Být při práci kreativní? Údajně byste neměli poslouchat hudbu Být při práci kreativní? Údajně byste neměli poslouchat hudbu
Pokud při práci rádi posloucháte hudbu a jde o práci kreativní, možná byste měli zvážit, zda při ní poslouchat hudbu nebo nikoli. Vědci z několika univerzit totiž nově tvrdí, že poslouchání hudby negativně ovlivňuje verbální kreativní výkony.
5.3.2019, článek, Milan Šurkala
Vědci potvrdili svalovou paměť. "Use it or lose it" neplatí Vědci potvrdili svalovou paměť. "Use it or lose it" neplatí
Posilujete a bojíte se toho, že když na chvíli přestanete, veškerá snaha přijde vniveč? Vědci tvrdí, že známé pořekadlo "use it or lose it" zas tak úplně neplatí a opětovné posilování bude jednodušší, než by se mohlo zdát.
27.2.2019, článek, Milan Šurkala