Články  |  Doporučení  |  Diskuze
Cestování  |  Pohyb a zdraví
Psychologie
Relax a odpočinek
Saunování  |  Lázně
Styl a vzhled
Gurmán  |  Ostatní
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně  |  TV Freak

Tarot jako terapie – karta Císař

17.5.2007, Vaclava Medalová Hůdová, článek
Dosavadní karty byly plné fantazie, jemnosti, rozverných a nadějných začátků, měly jistý tajemný nádech. Nyní tento svět na chvíli opustíme a půjdeme vstříc pevným rozhodnutím, rozumnému vládnutí, striktní disciplíně a zásadovosti. To vše v sobě skrývá karta Císaře a naučí nás, jak dobře a spravedlivě vládnout svému životu.

Čtverka – symbol bezpečí a respektu


Tato karta je vyjádřením principu moci a vládnutí, zároveň představuje archetyp muže. Je tedy doplněním protikladu žena x muž, anima x animus. Jestliže Císařovna představovala matku, Císař je otcem se všemi aspekty této role. Ono vládnutí je zde zdůrazněno hned několika symboly, v první řadě číslem karty – čtyřkou. Ta je zástupcem například čtverce, uzavřených čtyř stěn, v nichž je bezpečno a nedostanou se za ně nepřátelé. Stejně tak číslo odkazuje ke čtyřem ročním obdobím, čtyřem světovým stranám, což je zase neměnnost a řád, který se dá nazvat „vyšším“, protože člověk jej není schopen měnit, musí se podle něj řídit a respektovat jej.


Císař jako zástupce materiálního světa


Karta se týká všeho, co nějak souvisí s materiálními záležitostmi. Jsou to finance, nemovitosti, různá dědictví, koupě a prodeje, neboť k těmto je třeba Císařovy rozhodnosti a logického myšlení. Císař se dokáže správně rozhodnout tak, aby měly užitek obě strany, vždy však o trošičku více myslí na ty, jimž vládne a jejichž blaho je na prvním místě. Je v každém směru ochranitelský. Je to ale také dobyvatel nových území, je to bojovník, který se neváhá být se za své názory a ideje, za svůj lid. Rád rozšiřuje svá území, vždy však v zájmu ostatních.

Právě pro to dobývání a objevování karta často značí nové začátky, které se týkají zaměstnání, nejrůznějších projektů přinášejících zisk, slávu či moc. Je dobrým znamením pro uzavírání obchodních smluv, předpovídá pozitivní výsledek politických i obchodních jednání. Nesmíme ale zapomínat ani na to, že karta může projevit svou negativní stránku, a potom může varovat zejména před spory s nadřízenými či obecně spory v pracovní oblasti


Symboly moci


Z karty již na první pohled sálá velice hutná energie, kterou zde představuje červená a oranžová barva. Císař je usazen na pevném trůnu, jenž je symbolem světské moci, na jehož opěrkách i zadním opěradle jsou zobrazeny beraní hlavy. Poukazují na Císařovu touhu dobývat, na jeho vytrvalost a odhodlání, na neústupnost a tvrdošíjnost. Zajímavé je směřování těchto hlav – dvě horní se dívají každá na jinou stranu, mají tedy přehled o všech činech z minulosti, a proto se druhá může beze strachu otočit směrem k budoucnosti, protože ta bude plánována na základě zkušeností. Další dvě hlavy se dívají přímo před sebe, takže ví o veškerém současném dění.

Císařovu neohroženost zde nedemonstruje jen jeho pevný trůn, ale také masivní skály v pozadí, a ač má na sobě měkký plášť, vykukují zpod něj nohy v brnění. Často bývá zobrazován se překříženýma nohama tak, aby připomínaly již zmiňovanou číslici čtyři, překřížení nohou tedy symbolizuje neústupnost a obranu, zároveň zastupuje expanzi a dobývání nových území. Aby byla jeho váženost, síla a vláda ještě podtržena, samozřejmě mu nechybí ani žezlo s jablkem a koruna na hlavě. Ta stejně jako u jiných karet klade důraz na osvícení, rozšířené vědomí, napojení se na vyšší moc, spojení s Vesmírem či Bohem.


Symboly respektu


Máme-li uvažovat o Císaři jako o vládci, je nutné, abychom zmínili jednu důležitou věc. Je to Císařův soucit s těmi, jimž vládne. S tím souvisí nutnost kompromisů, zdržení se jakéhokoli direktivního jednání. Velmi často je proto u Císaře vyobrazen malý beránek s bílou vlajkou jako symbol nevinnosti, soucitu a touhy po míru. Na této kartě sice beránek není, ale prostor před Císařem je volný, takže ten je evidentně ochotný přizvat k sobě partnery na jednání, je přístupný cizím názorům a přijímání zkušeností ostatních.

Na jeho vládě je totiž nejdůležitější to, aby probíhala v zájmu jeho lidu, nikoli v zájmu vlastním. V opačném případě se z něj stává diktátor, který musí svou zemi udržovat pohromadě pomocí násilí a výhrůžek. Císař musí projevit pokoru před kosmickými zákony, svou vůli musí podřídit celku, jemuž vládne a při svém vládnutí musí projevit dostatek soucitu a empatie.
Zde je také nutné podotknout, že hovoříme-li o Císaři jako o vládci, je zapotřebí tuto roli chápat symbolicky. Císař je nejen vládcem země, ale také otcem, manželem, může být vedoucím pracovníkem. Tento archetyp zkrátka zastupuje vše, co souvisí s řízením, rozhodováním, s jakoukoli vedoucí funkcí. Ve zcela jiné rovině můžeme jeho vládu chápat jako ovládání vlastního života či schopnost sebeovládání a sebekontroly.


Kdy Císař pomůže


Nad kartou Císaře je dobré meditovat tehdy, chybí-li člověku vůle a disciplína, v případě strachu, nejistoty a obav z toho, že není možné zvládnout zadaný úkol. Císař je také skvělým pomocníkem pro ty, kdo zastupují nebo mají v budoucnu zastupovat nějaké vedoucí místo, kdy je nutné rozhodovat a vést lidi. Stejně tak je karta užitečná pro budoucí i stávající tatínky a manžele. Císař je partnerem Císařovny a otcovství a manželství je jeho druhé jméno.

Císař dodá potřebnou energii a rozvahu i tehdy, čeká-li kohokoli obchodní jednání, uzavírání smluv a podobné záležitosti. Veškerá jednání pak budou probíhat s jistotou, logikou a tak, aby všichni měli nějaký prospěch a později se neobjevil nějaký nečekaný či opomenutý zádrhel.


Negativní aspekty karty Císař


Jelikož Císař vždy projevuje notnou dávku síly, vůle a moci, je samozřejmě možné, že situaci „nezvládne“ a bude touto silou pohlcen a ochromen. Skvělým příkladem jsou diktátoři, kteří projevili dostatek odvahy a průbojnosti k tomu, aby se dostali na vedoucí místo, ovšem bez ohledu na celek, pouze ve svém vlastním zájmu. A není nemožné, že se jistá forma diktatury může objevit v rodině či v práci.

Pokud totiž Císař opomene přibrat do hry toho beránka u svých nohou, nebude dělat nic jiného, než potlačovat vzpoury a nespokojenost, což může vést pouze k dalším vzpourám a nespokojenosti a vznikají války, boje a nespokojenost. Pozor tedy na přílišné prosazování se za každou cenu, nepřiměřené používání síly a radikalismus.

Také je snadné přes vše fyzické a materiální, co musí Císař zajišťovat, zapomenout na citovou oblast a na to, že člověk se může a musí realizovat také v oddechových činnostech a že je nutné odpočívat. Workoholici jsou také jistým „selháním“ Císařových aspektů. Skrze neustálé budování a pohyb vpřed nelze mít radost ani z jediného výsledku nebo z činnosti jako takové, vše se stává stereotypem a návykem.


Pro inspiraci


Konfucius: „Ušlechtilý muž mnoho ví a správně jedná; má na zřeteli pevný cíl; uzná, že neví, co neví.“

Goethe: „Panovat se naučíš snadno, vládnout jen těžko.“

George Orwell: „Cílem moci je moc.“

Titulní foto: www.ata-tarot.com