Články  |  Doporučení  |  Diskuze
Cestování  |  Pohyb a zdraví
Psychologie
Relax a odpočinek
Saunování  |  Lázně
Styl a vzhled
Gurmán  |  Ostatní
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně  |  TV Freak

Tarot jako terapie - karta Blázen

8.1.2007, Jiří Hamerský, článek
První kartou Velké arkány je karta Blázen. Je na ní mladík stojící na pokraji útesu. Přes rameno má raneček, jeho hlava i oči směřují vzhůru – do nekonečna. Nad ním září bílé Slunce, pozadí je žluté. Blázen se řídí vlastní intuicí. Prosazuje vlastní vůli, i když se mu okolí vysmívá.

Karta Blázen


Blázen symbolizuje duši připravenou k inkarnaci. Entitu, která se vrací zpátky do hmoty. Slunce bílé barvy souvisí s kabalistickým stromem a jeho korunou Keter. Povahu této koruny byli kabalisté schopni definovat pouze jako něco v ničem – jako nulu, potenciál, který nemá tvar, rozměr a barvu. Blázen znamená vyzáření veškerého potenciálu, co ve vesmíru je, veškeré kreativní energie, od minerálů až po lidskou. Karta je rovněž symbolem dětství. Podle esoterické tradice se člověk se vrací na Zemi dobrovolně proto, aby získal nové zkušenosti, integroval další poznatky, zůstal individuem a přitom splynul s makrokosmem. Cílem je zůstat individuální jednotkou a přitom se stát plně integrovaným.


Musíme projevit svou pravdu


Na hlavě má Blázen pero – odkaz na egyptskou bohyni pravdy Maat. Podstata spočívá v tom, abychom byli schopni projevit nejen univerzální, ale i svou vlastní pravdu. Abychom se nestali v průběhu evolučního procesu pouhým sériovým výrobkem, ale naopak, v jedinečnosti demonstrovali dokonalost.


Všichni si neseme svůj náklad


Na holi, kterou drží Blázen v ruce, je brašna, symbol nákladu, který si duše nese z minulých inkarnací, karmický potenciál. Jsou to zkušenosti, které jsme učinili, které nás budou podněcovat k dalšímu vývoji, nedokončeným pracím a budou nás znovu inspirovat.

Brašna je svým způsobem Pandořina skříňka. Důkaz toho, že jakmile se inkarnujeme, začíná se skříňka otevírat, karma uvolňovat a nějakým způsobem se v našem životě projevovat. Jak se s tím vyrovnáme, to už je otázka našeho rozumu, naší intuice a znalostí, které jsme si v průběhu minulých životů osvojili.Blázna obyčejně kouše do nohy pes. Můžeme to vysvětlovat tak, že minulá karma nás ať tak, či onak vždy dostihne a my máme šanci se posunout dál a zvládnout to, co jsme v minulé inkarnaci nedokázali.


Nenechme se ničím zastavit


Symbol psa na kartě také symbolizuje něco, co se za každou cenu snaží zastavit náš růst. Pokud nejsme božími blázny, pokud si necháme namluvit od rodičů nebo kohokoli jiného, co máme dělat, tak se potom často stáváme nešťastníky. Naopak, jsme-li schopni své vlohy rozpoznat, je náš život šťastný. Postava Blázna vypovídá o zápasu mezi vlastní identitou a zavděčením se okolí. O schopnosti skočit do prostoru, udělat bundgee jumping, přestože nám okolí háže klacky pod nohy.

Na košilce na krku má blázen napsané hebrejskou abecedou „JVHV“, což je nejvyšší jméno boží. Je to apel na to, že všichni v sobě nosíme boží jiskru a pokud jsme schopni nechat se jí vést, tak nás povede správnou cestou. Ovšem s rizikem, že společnost nás odsoudí. Že se staneme z hlediska konzumní společnosti outsidery, lidmi, kteří dělají věci, nad kterými všichni ohrnují nos nebo se jím podivují. Pokud se vydáme na cestu ducha, je to mnohdy i za cenu takových věcí. Klasickým příkladem jsou mnozí jogíni a mystici, kteří se chovají velice výstředně a dělají věci, které se nám zdají prapodivné. Mystikové byli vždy nepřátelé církve, neboť církev je stádo a jakmile se člověk stane bláznem, jde si svou cestou a od stáda se odpojuje.


„Staňte se celistvými!“ říká Blázen


Hebrejské písmeno alef popisuje býka, který vede stádo. Je to symbol Boha vedoucího člověka. Jde o to, abychom různé osoby a role (roli syna, rodiče, zaměstnance) v sobě dokázali integrovat a vytvořili homogenní osobnost. Jinak hrozí, že budeme stínovou bytostí, která bude hrát různé role.


Počátek a konec zvěrokruhu


Blázen má na opasku dvanáct uzlů. Symbolizují, že každá duše musí projít během inkarnace celým zvěrokruhem. Všichni se musíme inkarnovat postupně v jednotlivých znameních. Není tím myšleno, že by nějaké znamení bylo vyšší nebo nižší. Každé je důležité a umožní jedinci osvojit si určité vlastnosti, které potřebuje. Například znamení Blíženců je o komunikaci, osvojování znalostí a schopnosti je předávat. Znamení Vah je třeba o harmonii nebo o tendenci vyrovnávat protiklady, atd.

Jinak astrologicky je Bláznovi připisována planeta Merukur. Je to energie, která osvobozuje od rigidních vzorů jednání - obrazoborec, revolucionář, osoba, která kašle na konzumní společnost.


Karta důvěry


Blázen vypovídá o pradůvěře v ducha, který je schopen přeměňovat a transformovat hmotu. Důvěru ve své vyšší vedení projevíme například tehdy, když se zúčastníme kurzu chození po žhavém uhlí. Máme-li alespoň základní vzdělání, tak se ve fyzice dozvíme, že chodidla pravděpodobně dostanou třetí stupeň popáleniny. Pokud jsme ale v souznění s duchem, tak se aktivují takové energie, které popálení zabraňují. Skutky svatých, kříšení mrtvých – to vše vychází z energie Blázna a znamená totální popření hmotných zákonů.


Důležité – najít svůj protipól


Z hlediska esoteriky je důležité, že pokud nejsme schopni najít doplňující polovinu, nikdy se nestaneme dokonalou bytostí. Během inkarnací procházíme různými vztahy a i když nejsou vždy ideální, tak čím citlivěji a inteligentněji se ke svým partnerům chováme, tím více se svému skutečnému protějšku přibližujeme. Na úrovni keter jsme před inkarnací se svou spřízněnou duší spojeni. Jak se však postupně noříme do hmoty, ztrácíme s ní kontakt. Na fyzické úrovni se to pak může projevit hledáním nových vztahů, věčnou nespokojeností, promiskuitou. Ve skutečnosti je to jen hledání naší druhé poloviny a tu pokud nenajdeme, nikdy nemůžeme být celiství.


Otázky na Blázna


Kromě toho, že na kartu před spaním hledíme a necháme si o ní v noci zdát, s ní můžeme pracovat i tak, že si klademe následující otázky:

Co chci překonat? Jaké překážky jsou mi kladeny? Co si přeji změnit? Co mě blokuje v tom, abych byl šťastný? Abych byl tím, čím jsem? Co chci vyřešit? Kam směřuji? Tancuji, jak někdo hraje nebo jak bubnuje? Zpívám cizí písničku nebo zpívám svou vlastní písničku?


Pro inspiraci


Carl Gustav Jung: „Aby se člověk stal člověkem, musí nechat zemřít své rodiče.
(Tím myslel to, že pokud příliš dáme na hlasy svého okolí, tedy nejen rodičovské, které nám říkají, co máme a co nemáme dělat, tak se dostaneme k tomu, že nežijeme život svůj, ale život někoho jiného.)

Albert Einstein: „Člověk má býti být sám sobě vzorem, i kdyby tento vzor měl být vzorem strašlivým.

Lao´c: „Kdo ví, co je v něm mužského a co je v něm ženského a je schopen to realizovat, stává se širokým řečištěm života.

Integrovat do sebe energii Blázna znamená kráčet ve vlastním rytmu a dostat se k vnitřnímu dítěti, které vnímá účel, se kterým přišlo na tento svět.

Poznámka: Při výkladu vycházíme ze symboliky více druhů tarotů. Může se tak stát, že se v průběhu seriálu zmíníme i o symbolech, které se přímo na kartách Rider Wite Tarotu nevyskytují.

Foto: Zuzana Kobíková (s použitím karet Rider Waite® Tarot použitých s laskavým svolením nakladatelství Synergie).


Připraveno ve spolupráci s astrologem Milanem Jedličkou

Zabývám se výkladem tarotu. Na úvodním setkání člověka většinou i diagnostikuji. Hodně mi to řekne i o jeho psychosomatickém stavu. K tomu používám energetickou růžici – zobrazuje se stav meridiánu a energetických drah. Upozorním člověka, kde může být nějaká orgánová porucha. Poradím mu pak třeba nějaké alternativní možnosti léčby, například pomocí kamenů.

Dále se snažím rámcově vyhodnocovat osobnost. Všímám si při tom spíše negativních stránek člověka. O těch dobrých je nesmysl hovořit, spíše nás brzdí negativa. Záleží na klientovi, na co se ptá – může to být situace v rodině, vztahová situace, finanční, prognostika firmy.Vyhýbám se jen tématům při němž by se porušoval morální kodex. Neodpovídám na otázky ze zvědavosti a též, pokud vidím nějaký silně negativní vztah k osobě, na níž se dotyčný ptá.Dělám rovněž horoskopy, jak prognostické, tak co se týká struktury osobnosti. Pracuji na jiné bázi než tradiční astrologie. Používám metody, při níž se vytváří specifická matrice člověka, ze které se dá určit o jakou osobu se jedná, jaký je její zdravotní vztah a osudový potenciál.

Dělám i energetické vylaďování prostoru – pomocí krystalů a zářičů mohu dané místo harmonizovat. Dále karmické pročišťování – snižování počtu karmických impresí – přenos energie a informace na člověka.


Při tom všem vycházím zejména z lamaistického buddhismu a dále z metod, které používali psychotronik Karel Kožíšek, František Bardon a profesor Ignatěnko.