Články  |  Doporučení  |  Diskuze
Cestování  |  Pohyb a zdraví
Psychologie
Relax a odpočinek
Saunování  |  Lázně
Styl a vzhled
Gurmán  |  Ostatní
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně  |  TV Freak

Taebo – Zvítěz sám nad sebou!

19.3.2007, Eliška Tlustá, článek
Chcete si ozvláštnit svůj všední den sedavého způsobu života? Zveme vás do světa zdánlivě neslučitelných věcí – bojového umění vyjádřeného v moderní taneční hudbě v kombinaci s baletními prvky. Toto spojení, ač neobvyklé (a možná i právě proto) zaručuje dobrou zábavu i zpevnění problémových partií.

Taebo – souhra různých žánrů


Taebo je moderní druh aerobního cvičení, které kombinuje prvky karate taekwon-do a klasického boxu s prvky tanečního aerobiku a v podání zakladatele Billyho Blankse i prvky baletu.


Ve spojení s hudbou


V taebu je velmi důležitá hudba. Nejčastěji se cvičí na house music, jejíž tvrdé údery vyvolávají pocit výbušnosti. V pokročilejších formách taebu se stává hudba poněkud hravější, stejně jako i samotný cvičební program.


Hodina taeba ve fitness


Pokud navštívíte lekci tae-ba, očekávejte hodinu intenzivního cvičení. Místo klasických aerobních sestav je lekce založena na úderech, výkopech a na jejich kombinaci. Údery a kopy na sebe bezprostředně navazují. A není těžké je brzy dle cvičitelky napodobit. V tomto typu lekce totiž nezáleží tolik na preciznosti provedení. Důraz je zde kladen spíše na sílu, výbušnost, flexibilitu, rovnováhu, koordinaci, a zejména na vytrvalost.

V praxi lekce taeba začíná rozehřáním, po kterém následuje hlavní část intenzivního cvičení. Závěr lekce tvoří vybrané posilovací cviky a krátká relaxace. Doplňujícím faktorem těchto hodin je hlasité počítání při jednotlivých prvcích cvičení spolu s cvičitelkou. Počítání pomáhá správně dýchat, zvyšuje atmosféru síly a výbušnosti a pomáhá aktivně zapojit cvičence nejen celým svým tělem, ale i myslí.


Taebo Intro vás zapojí do hry


Lekce Taeba Intra je vhodná pro začátečníky, ale také pro ty, kteří chtějí zlepšit svou techniku. Trénují se zde jednotlivé výkopy a údery. V těchto lekcích je důraz kladen na přesnost provedení pohybů. Cílem je získat cit pro danou techniku. Lekce začíná rozehřátím. V hlavní části se trénují vybrané kopy a údery. Kromě toho se trénuje svalová síla a posilují se problémové partie, jako jsou hýždě, boky a břicho. Na konci hlavní části se zopakují probírané techniky v tempu Taebo. Na úplný závěr následuje zklidnění - dechové a relaxační cvičení.


Filosofie taeba: „Zvítěz sám nad sebou“


Ústřední myšlenkou prvního stupně (programu) je myšlenka: „Get the first place by your own“, která v překladu zní: Zvítěz sám nad sebou – neporovnávej sebe s druhými. Na prvním místě musíš zvítězit nad sebou samým, nezabývat se tím, co si o tobě myslí druzí. Nejdůležitější je tvůj vlastní pocit. Kdo vás hodnotí, jste jedině vy. Cvičit vlastním tempem. Dávat si pauzy, kdy sám člověk potřebuje, protože nejde o to být lepší než druhý. Dělat výkopy tak vysoko, jak dalece sám mohu a dokážu. Vyhovět svému tempu.


Foto: Olga Ekaterincheva

Na stránkách o taebu je píše, že toto cvičení je lékem pro vaši soutěživou duši. V Taebo se cvičenci učí soutěžit a vítězit pouze nad sebou samým.


Význam jednotlivých písmen TAEBO napovídá o filosofii taeba


T znamená totální odevzdání se všemu co dělám, dělat to naplno! (Total commitment to whatever you do)

A znamená uvědomění si sebe sama a světa (Awarness of yourself and the world)

E a B znamená tělo jako bázi a prostředek k totální vnitřní i vnější změně (Exellence, the truest goal in anything you do the Body as a force for total change)

O znamená otevřenost a poslušnost své vůli ke změně. (Obedience to your will and your true desire for change)


Jak vzniklo taebo


V začátcích taeba stojí Američan Bill Blanks, sedminásobný mistr světa v karate. To on začal kombinovat taneční hudbu s taekwondem. V roce 1989 otevřel sportovní studio, kde se vyučoval nový sportovní styl Tae-Bo.


Kdo ze slavných cvičí taebo?


Například zpěvačka Paula Abdul ,herečky Brooke Shields nebo Pamela Anderson.


Pro koho je taebo určeno?


Taebo může cvičit téměř každý - i děti a bez rozdílu kondice a věku. Taebo rozvíjí cit pro vaše tělo. Není vhodné pro lidi s akutním zánětlivým onemocněním.


Jaké svaly posílíte?


Lekce přináší intenzivní zátěž, (ale záleží na jednotlivci). Techniky a kombinace se v Basic programu cvičí ve dvou rychlostech, tedy slow motion a double time – větší intenzita.

Zpevňuje především hluboké svalstvo kořenových kloubů a svalstvo udržující vzpřímené držení těla. Velký důraz je kladen na vybudování svalstva hýžďového. Společně s tréninkem hýžďových svalů se pracuje na stabilním postavení pánve, která ve svém postavení tvoří bázi pro celou páteř.


Zdroje: taebo, taebo.mysteria, billyblanks

Titulní foto: Ana Blazic