Články  |  Doporučení  |  Diskuze
Cestování  |  Pohyb a zdraví
Psychologie
Relax a odpočinek
Saunování  |  Lázně
Styl a vzhled
Gurmán  |  Ostatní
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně  |  TV Freak

Svatováclavská inspirace

28.9.2006, Zuzana Kobíková, článek
Svátek české státnosti slavíme spolu se svatým Václavem, patronem české země. Právě na něj se v těžkých dobách český národ obracel s vírou, že mu povede lépe… Poselství osvíceného panovníka je nesmrtelné a stále platné, neboť je jím úsilí o mír, a toho nebylo dost ani včera, ani dnes.
Svátek české státnosti slavíme spolu se svatým Václavem, patronem české země. Právě na něj se v těžkých dobách český národ obracel s vírou, že mu povede lépe… Poselství osvíceného panovníka je nesmrtelné a stále platné, neboť je jím úsilí o mír, a toho nebylo dost ani včera, ani dnes.

Jak píše v Cyrilometodějském kalendáři na rok 1994 Jan Janoušek, právem může být svatý Václav nazýván patronem těch, kdo usilují o mír. Václav o něj usiloval nejen slovy, ale hlavně svým jednáním a činy; ne zbabělým ustupováním, ale osobním nasazením i tehdy, kdy byla v sázce nejen jeho vláda, ale i život.

Jak praví legenda, protože chtěl zůstat svému bratru bratrem, raději položil svůj život, než by volil cestu násilí. Miloval své nejbližší, svůj národ, každého člověka. Proto po celou dobu své vlády usiloval o mír, který vychází ze spravedlnosti a lásky.

Vztah Čechů ke svému ochránci a přímluvci za mír zachycují chrámové písně, motlitby i chorály:

"Všemohoucí, věčný Bože, dej, ať po vzoru svatého mučedníka Václava žijeme moudře a spravedlivě, ať statečně usilujeme o to, co slouží k nastolení tvého pokoje, a přemáháme zlo dobrem. Amen."

Svatováclavský chorál byl po dlouho dobu neoficiální českou hymnou:

"Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš,
pros za nás Boha, svatého Ducha, Kriste eleison.
Ty jsi dědic české země, rozpomeň se na své plémě.
Nedej zahynouti nám ni budoucím, svatý Václave, Kriste eleison.
Pomoci my tvé žádáme, smiluj se nad námi, utěš smutné,
zažeň vše zlé, svatý Václave, Kriste eleison."

Jak dále uvádí Janoušek, v novější době vystupuje ze svatováclavské tradice stále důrazněji motiv odpuštění, který je duchovním předpokladem smíření mezi lidmi a skrze něj – věříme-li v existenci jakékoli vyšší síly - smíření s Bohem, které pak je předpokladem dobrému soužití a další spolupráce.

Svatováclavské poselství lze vidět i ve výzvě k naplnění zásady "Jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám." A  "Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi, v tom je celý Zákon a Proroci" (Mt 7,2 a 12).

To je podle autora stati o svatém Václavu klíč v našich rukou, klíč k dosažení vlastní spásy, k vylepšení vztahů ve společnosti i k budoucnosti národa, za nějž neseme odpovědnost. Budiž nám tedy svatováclavské poselství inspirací i pro dny příští...


Použitá literatura: Jan Janoušek, Cyrilometodějský kalendář z roku 1994, publikováno ve Wikipedii pod heslem Svatý Václav.