Články  |  Doporučení  |  Diskuze
Cestování  |  Pohyb a zdraví
Psychologie
Relax a odpočinek
Saunování  |  Lázně
Styl a vzhled
Gurmán  |  Ostatní
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně  |  TV Freak

Správné dýchání – cesta, jak se zbavit stresu

9.7.2007, Eliška Tlustá, článek
Ačkoliv si dýchání ani neuvědomujeme, je nepostradatelnou součástí našeho života. Dnešní uspěchaná doba nás nutí žít v neustálém poklusu. Zastavte se na chvíli, zhluboka se nadechněte a pomalu vydechněte. Naučte se správně dýchat – zlepší se vám nálada, zbavíte se stresu a navíc budete mít více energie.

Vliv dýchání na kvalitu života


Dýchání, ač tak triviální záležitost, má obrovský vliv na kvalitu našeho života. „Ať už je to jakkoli nepříjemné tvrzení, žijeme ve světě plném napětí. A právě toto trvalé napětí vede k mnohým psychosomatickým poruchám organismu, a následně i ke ztrátě radosti ze života. Duševní napětí vždy předchází napětí tělesnému,“ říká psycholožka, kinezioložka PhDr. Naděžda Trojková.

Vždyť v prastarých jogínských tradicích byla rozvinuta celá nauka o dýchání. Nazývá se pranájáma a pojednává o tom, jak kontrolovat a rozvíjet svůj dech. Taktéž v Číně vzniklo celé učení čchi kung, ve kterém se pracuje s životní energií pomocí řízeného dechu.

Dýchání je automatický proces, tak jako například činnost srdce, tedy děje se samo od sebe a nemusíme ho vůlí uvádět do své činnosti. Oproti ostatním automatickým činnostem je dýchání jediným automatickým procesem, který můžeme svou vůlí kontrolovat a příznivě – ku prospěchu našeho fyzického a psychického zdraví – ovlivňovat.


Správným dýcháním ke zdraví těla i ducha


Při nádechu vstupuje do těla blahodárný kyslík - výživa pro buňky. Výdechem se zbavujeme oxidu uhličitého a odpadních produktů. Platí tedy, že čím více kyslíku se nám podaří do organismu dostat a čím efektivněji dokážeme vydýchat odpadní produkty, tím lépe pro nás.

Dýchání zajišťuje výživu mozku, uklidňuje nervy a má objektivně měřitelný dopad - snižuje tepovou frekvenci a urychluje metabolismus, normalizuje krevní tlak a snižuje riziko kardiovaskulárních nemocí. Správné dýchání napomáhá zlepšení nálady, zvyšuje odolnost vůči nachlazení a nemocím, zlepšuje spánek, a dokonce zpomaluje proces stárnutí.


Ovlivněte vaši náladu


Celkový zdravotní stav a pocit tělesné pohody je se stylem dýchání úzce spjat, tak neoddělitelně, jako spolu souvisí způsob uvažování a naše nálada. Správné dýchání pomáhá zvýšit odolnost vůči nemocem. Pomáhá snížit nebezpečí plicního onemocnění. Hraje roli při zvýšení plicní kapacity - v důsledku toho můžeme absorbovat větší množství kyslíku.

Automasáž, kterou dýchání působí, pomáhá stimulovat vnitřní orgány – zejména játra, žaludek, střeva, srdce a solární pleteň a zlepšuje jejich funkci. Správné dýchání reguluje krevní oběh a čistí organismus. Při tělesném cvičení poskytuje tělu sílu pro výkon. Také pomáhá regulovat nervový systém, zvýšit sebeovládání, zmenšit podpořit uvolnění a spánek. „Dechová relaxace vede k pomalejšímu dýchání a ke zvýšení jeho efektivity. Vzduch to není jenom kyslík, ale také energie. Pokud energie v těle proudí, jak má, cítíme se dobře, sebevědomě a jsme výkonní,“dodává PhDr. Trojková


Narovnejte se


Bohužel všeobecně platí, že většina z nás využívá pouze nepatrnou část kapacity plic. Dýcháme povrchně a máme shrbená záda. Špatné držení těla může bránit správnému dýchání. Pro zlepšení držení těla a hloubky dýchání se doporučuje jóga.


Při stresu dýchejte zhluboka a pomalu


Stresovaný člověk dýchá (ještě více) povrchně a rychle. Dochází k tomu nevědomky, aniž bychom si to uvědomili. Takovéto povrchní dýchání vede sice k vydechování nadměrného množství kysličníku uhličitého, ale nevede k dostatečnému nasycení organismu kyslíkem. Špatné dýchání zvyšuje fyzickou únavu a nervozitu. Proto při stresu a napětí bychom se naopak měli zaměřit na to, abychom dech zvolnili.


Pro zajímavost


Na symbolické úrovni podstatou dýchání je detoxikace – tedy přijímání nového a eliminace starého. Při stresu se tedy, na symbolické úrovni, dostáváme do problému přijmout nové a opustit staré.


Jak správně dýchat


Základní pravidlo pro správné dýchání zní: „Dýchejte nosem, nikoliv ústy!“ Sliznice v nose zachycuje nečistoty, ničí mikroby a zároveň vzduch, který nadechujeme, ohřívá a zvlhčuje. Klíčová rada: "Zvykněte si dýchat pomaleji a hlouběji; nadechujte se a vydechujte stejně dlouho." „Klidný dech a následné zpomalení tělesných pochodů nám pomůže zrelaxovat celé tělo.“, dodává PhDr. Trojková.


Rychlá relaxace


Příjem kyslíku do těla vede k uvolňování napětí a zvyšování hladiny energie. „Když do nás vejde zlost nebo vztek, měli bychom zhluboka vydechnout, abyste z plic beze zbytku vytlačili „použitý“ vzduch a poté přejít na rytmus – nepříliš hluboký a pomalý nádech a významně delší pomalý výdech. Také při pocitech nenávisti bychom měli zhluboka vydechnout. Uvolníme tím rozčílení, to znamená náhlé horko z hlavy a také ulevíme našemu žlučníku.“ říká paní doktorka Trojková. Můžete také vyzkoušet následující nácvik hlubokého dýchání. Uvolněte se, nadýchněte se nosem a zároveň počítejte do čtyř. Vydýchněte ústy, čelisti nechte uvolněné a počítejte do osmi. Postup opakujte, dokud vás cvičení neosvěží.

Dechová cvičení mají značný význam při snižování stresu. Klidný dech navozuje celkové uvolnění a účinně ovlivňuje a zklidňuje psychický stav. Pokud se chcete tuto dovednost dostatečně naučit, potřebujete ji cvičit dvakrát denně pět minut alespoň čtyři týdny.

Zdroje: Doktorka.cz, Wilson P., Základní kniha relaxačních technik, Votobia Olomouc 1997

Titulní foto: Luckynick