Pojmy
RELAXACE Relaxace je navození tělesného a duševního uvolnění za účelem získání nových fyzických a psychických sil (uvolnění, upokojení). Provádí se uvolňováním svalového a duševního napětí, která spolu úzce souvisí. Zahrnuje celou šíři technik a postupů.
RITUÁL Rituál je ustálený způsob jednání, něco ve smyslu obřadu. Je to pravidelně opakovaný úkon symbolické povahy, který nám pomáhá "vyladit" se na určité prožitky, jež si s oním úkonem spojujeme a symbolizujeme.