Pojmy
ERGOTERAPIE Druh psychoterapie prostřednictvím pracovní činnosti, obvykle označován jako pracovní terapie nebo terapie prací.