Pojmy
BALNEOTERAPIE Léčebné použití lázeňských procedur. V užším slova smyslu léčba koupelemi. Původ slova je v termínu balneologie, což je lázeňské lékařství, obor zabývající se léčebnými procedurami v lázeňství (koupele, minerální vody, peloidy, klima, vzduch, plyny, láz. rehabilitace), které vycházejí z přírodních zdrojů. Cílem balneologie je sestavit pro konkrétní druh onemocnění optimální sestavu lázeňské péče.
BIOPOTRAVINY Tímto termínem se označují potraviny vyrobené bez použití umělých hnojiv, hormonů, pesticidů, herbicidů, fungicidů a geneticky upravených organismů. Nesmí obsahovat škodlivé přídavné látky známé z běžných potravin (stabilizátory, emulgátory, konzervanty).
Pojem biopotravina je v ČR přesně vyložen v zákoně o ekologickém zemědělství, v některých dalších českých normách odpovídajících mezinárodnímu standartu IFOAM a v Nařízení Rady 2092/91 o ekologickém zemědělství, které je závazné pro všechny členy EU.
Podle českého zákona jsou také bioprodukty označovány pruhovaným logem BIO a dovětkem „produkt ekologického zemědělství“. Producenti musí průběžně procházet certifikací organizace Kontrola ekologického zemědělství o.p.s. (KEZ) spadající pod Ministerstvo zemědělství.