Články  |  Doporučení  |  Diskuze
Cestování  |  Pohyb a zdraví
Psychologie
Relax a odpočinek
Saunování  |  Lázně
Styl a vzhled
Gurmán  |  Ostatní
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně  |  TV Freak

RSI syndrom - práce na PC ohrožuje zápěstí

23.6.2006, Doris Danielová, článek
RSI, Repetition Strain Injury (poškození opakovanými drobnými pohyby) je nový a čím dále více diskutovaný problém, popisovaný při dlouhodobé práci u počítače. Při velmi často se opakujících drobných pohybech totiž dochází k nefyziologickému zatížení stále stejných svalových skupin a šlach, které vede k sílící až značné trvalé bolesti.
Kapitoly článku:

Tipy pro správné vybavení pracovního prostoru


Správný sed je základ. Záda mají být držena zpříma, ruce volně v loktech ohnuté tak, aby přirozeně natažená až mírně dolů ohnutá zápěstí sahala na klávesnici umístěnou lehce pod lokty ohnutými zhruba do úhlu 90 stupňů. Židle by měla být nastavitelná (při jejím nastavení dbejte, abyste nebyli shrbení, ale zároveň také abyste vaše ruka s paží nesvírala v lokti ostrý úhel, čili abyste neměli klávesnici zbytečně vysoko). Dbejte, aby při opisování dokumentů apod. byla hlava co nejvíce v jedné linii s tělem a nevychylovala se příliš a často do stran. Pomoci může držák dokumentů.


Když přijdete na pracoviště:


 • Nejdříve si upravte židli, pokud možno ze sedu.
 • Lýtko by mělo se stehnem svírat v koleni úhel 90°. Chodidlo by se mělo celé dotýkat podlahy. Pokud jste nižší postavy, můžete použít pro větší pohodlí opěrku pod nohy.
 • Když máte upravenou židli, upravte si výšku pracovní plochy tak, aby zápěstí zůstalo rovné a přímé pří práci s myší a klávesnicí.
 • Úhel v lokti mezi předloktím a paží by měl být v rozmezí 70-90 °.

Je možno využít i opěrky předloktí na sedačkách. Při léčbě již existujících potíží mohou výrazně pomoci držet paže ve správné poloze bez zbytečného dodatečného úsilí. Na druhé straně však mohou svým tlakem na loket a předloktí vyvolávat potíže vyvolané sevřením ulnárního nervu, zvláště jsou-li z tvrdého materiálu. Některé prvky používané pro zlepšení ergonomie práce tak mohou při nesprávném použití působit i negativně.


Foto: Zlatko Kostic


Monitor:


 • Pro minimalizaci odlesků umístěte obrazovku monitoru kolmo ke zdrojům světla a oknům.
 • Neumísťujte monitor před okno nebo rovnoběžně se zdroji světla.
 • Naklonění obrazovky mírně vpřed pomůže snížit odlesky.
 • Pro subjektivní snížení efektu odlesku také pomůže snížení jasu a zvýšení kontrastu.
 • Upravte si výšku monitoru tak, aby linie pohledu při správném posedu byla blízká úrovni vršku obrazovky. Musíte být schopni přehlédnout obsah celé obrazovky bez naklánění hlavy dopředu a dozadu 60stupňovým zorným úhlem normální linie pohledu.
 • U menších monitorů to může znamenat použití podstavce. U větších monitorů bude možná nutné více se vzdálit od obrazovky.


Následující tabulka Amerického ústavu pro standardizaci uvádí konkrétní hodnoty pro úpravu pracoviště:


ANSI/HFS 100-1988 Běžné pracoviště s obrazovkou
Ikona Odkaz na databáziIkona Odkaz na databáziIkona Odkaz na databázi
Ikona Odkaz na databáziIkona Odkaz na databáziIkona Odkaz na databáziIkona Odkaz na databázi
Ikona Odkaz na databázi
Menší žena
Průměrný uživatel
Vyšší muž
Výška sedačky
40.6 cm
46.3 cm
52.0 cm
Výška pracovní plochy - (myš, klávesnice)
58.5 cm
64.75 cm
71.0 cm
Výška roviny pohledu
103.1 cm
118.1 cm
133.1 cm
Vzdálenost obrazovky
>30.5
>30.5
>30.5
Zorný úhel
0-60°
0-60°
0-60°


Význam jednotlivých parametrů je vysvětlen na následujícím obrázku. Jako menší žena je brána osoba s výškou přibližně 150 cm. Vysoký muž pak měří asi 185 cm.


V ergonomii použití monitoru hraje roli několik faktorů: jeho poloha ovlivňuje polohu těla při práci s ním, spolu s optickými vlastnostmi ovlivňuje značně zátěž očí a sekundárně i např. krevní tlak, a konečně koncentrace iontů kolem obrazovky může vyvolávat alergické reakce kůže a vznik kožních problémů.


Umístění monitoru a oči


Z hlediska fyzického umístění by monitor měl být zhruba 50-70 cm od očí, v úhlu 15-20 stupňů pod úrovní očí (horní část monitoru může být zhruba ve výšce očí). Pro minimalizaci nadměrné zátěže očí při práci s monitorem je nutné volit režimy zobrazení, které mají dostatečnou frekvenci obnovy obrazu, tj. vertikální frekvenci alespoň 70 Hz (u levnějších monitorů to může znamenat nutnost vyvarovat se grafických režimů s velkým rozlišením). Pro dosažení maximální optické pohody při práci s obrazovkou můžeme použít následující doporučení:
 • jedna z nejméně vhodných barevných kombinací je primární barva modrá zobrazená na temném pozadí,
 • jasnost pozadí by měla být ztlumena natolik, že není možné rozeznat rastr obrazovky,
 • velikost zobrazeného písma by měla být co největší - studie z roku 1989 ukázaly, že používání menšího typu písma vede ke zvýšení krevního tlaku a vyšší úrovni stresování uživatelů,
 • zvětšit písmo můžete také při čtení webových stránek, a to v záložce „zobrazit“ > „velikost textu“ >


 • není vhodné používat příliš temné pozadí na obrazovce, protože kontrast mezi úrovní jasu obrazovky a dalších pracovních ploch v zorném poli uživatele (zejména např. bílého papíru) může způsobovat potíže při čtení písemných dokumentů, se kterými pracujeme - minimální úroveň jasu pozadí na obrazovce by měla být 300-500 luxů,
 • celkový charakter osvětlení pracovního místa by měl zamezit odrazu na obrazovce nebo jasných plochách kolem ní, protože to může vést k oslnění očí - vhodné je použití antireflexních filtrů,
 • pro sezení před obrazovkou není vhodná poloha proti oknu ani zády k němu,
 • nejvhodnější je nepřímé osvětlení, při kterém dochází k nasvětlení stropu a odrazu světla od něho (není-li výška stropu menší než 2,5m); není-li možné tento způsob osvětlení použít, musejí být všechna světla opatřena alespoň členy, které světlo rovnoměrně rozptylují,
 • nábytek a stěny místnosti by měla být z málo odrazivých materiálů zamezujících vzniku odlesků a odrazů,
 • okna je nutno osadit regulovatelnými stínidly (žaluziemi) umožňujícími upravovat množství světla přicházejícího zvenku.

Pokud nosíte brýle, můžete zvážit i možnost pořízení speciálních brýlí „vyladěných“ na prakticky fixní vzdálenost, ve které pracujete po dlouhé časové úseky. Zpravidla je použití speciálních brýlí vhodnější než bifokální čočky. V zemích Evropského společenství se začíná uplatňovat legislativa přikazující zaměstnavatelům uhradit svým pracovníkům u monitorů speciální brýle všude tam, kde brýle používané pro normální účely nevyhovují.