Články  |  Doporučení  |  Diskuze
Cestování  |  Pohyb a zdraví
Psychologie
Relax a odpočinek
Saunování  |  Lázně
Styl a vzhled
Gurmán  |  Ostatní
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně  |  TV Freak

Rozhovor: S Johnem Hawkenem o tantře a šamanismu

23.3.2006, Jiří Holub, rozhovor
Tantra přitahuje ty, kdo chtějí vnést více života a energie do svých životů, do svého těla, do svých vztahů. Ty, co se chtějí stát živějšími, nabitějšími energií, veselejšími, chtějí mít v sobě méně strachu a studu.
John Hawken začal svoji duchovní cestu studijním pobytem u vynikajícího polského divadelního režiséra Jerzyho Grotowského v jeho experimentální Divadelní laboratoři. Prošel výcvikem v Gestalt terapii a bioenergetice, po několik let působil jako psychoterapeut. Tantru studoval u Margo Anand, zakladatelky SkyDancing Tantra (od níž byly do češtiny přeloženy knihy Umění sexuální extázeUmění sexuální magie). SkyDancing Tantru vyučuje John Hawken již déle jak patnáct let, v roce 1992 založil SkyDancing Tantra Institut UK.John Hawken se specializuje na práci s páry, na prohlubování a posilování partnerských vztahů. Při výuce tantry využívá zkušenosti ze své dlouholeté praxe v humanistické psychoterapii, Gestaltu, bioenergetice, biodynamické masáži a šamanismu (dlouholetý člen lóže Dreamweavers Morningstar). Žije v rodném Cornwallu a vyučuje kurzy tantry a šamanismu, po celé Velké Británii, v Německu a v České republice.

Přinesl jste do Čech tantrické a šamanské techniky. Jaký mohou mít pro dnešního člověka smysl, a co si od tantry obvykle slibují vaši čeští žáci?
V České republice existuje touha po vědomostech, po alternativách, touha vyzkoušet nové věci. Tantra a šamanismus jsou dva způsoby, které mohou přinést nový smysl do našich životů. Tantra přitahuje ty, kdo chtějí vnést více života a energie do svých životů, do svého těla, do svých vztahů. Ty, co se chtějí stát živějšími, nabitějšími energií, veselejšími, chtějí mít v sobě méně strachu a studu. Tantrická skupina nabízí možnost prožívat sám sebe plného energie víc než kdy předtím, nabízí možnost otevřít se, být ve větším kontaktu s ostatními, být vyživován lidskou přítomností, pocity sounáležitosti, a těšit se z tepla a doteku ve fyzickém těle.

Je naneštěstí velmi jednoduché zůstat na této relativně povrchní úrovni, používat skupiny tantry jako stimulantu a způsobu obohacení sociálního života. Tantra má potenciál dostat nás mnohem dál, učí nás jak se stát vědomými, jak rozpustit naše masky a vžité vzorce manipulace s ostatními, které používáme k získání si pozornosti a energie. Učí nás stát se sami sobě zdrojem energie, plynutí, kreativity, radosti, vášně, lásky a být inspirací sami sobě a ostatním.

Jací lidé na vaše kurzy chodí? Musí již mít nějaké zkušenosti s těmito technikami? Mohou přijít sami nebo pouze v páru?
Lidé přicházející na kurzy SkyDancing Tantry jsou všech věkových kategorií a ze všech různých životních směrů. Přicházejí v párech a přicházejí i samostatně. Nepotřebují žádnou předchozí zkušenost, pouze otevřenou mysl a chuť prožívat nové věci, které jsou někdy trochu výzva, ale většinou velmi příjemné.

Jak byste vysvětlil člověku s velmi racionálním přístupem k životu, co je to práce s vlastní energií, jak se ji začátečník může naučit vnímat a využívat ji?
Vidění energie je nutno cvičit, ale cítit energii dokáže každý. Dejte si obě své ruce před sebe a vyberte si jednu, kterou nabijete energií, zatímco ta druhá zůstane v klidu. Tou rukou, kterou chcete nabít, začněte jednoduše silně třepat, jako kdyby jste z ní chtěli setřást mravence, kteří po ní lezou. Nebojte se, prsty Vám neupadnou. Běžte do toho naplno a nezapomínejte u toho dýchat. Věnujte se této činnosti asi půl minuty, a pak naráz zastavte. Porovnejte pocity, které cítíte v ruce, kterou jste nabíjeli energií, s pocity v ruce, jež byla v klidu. Čeho si všímáte?Můžete cítit teplo, mravenčení, lechtání, pocit lehkosti, pocit, jako kdyby vaše ruka spočívala v neviditelné rukavici, ale i pocit, že je vaše ruka větší. Tohle je vaše energie, která vibruje uvnitř fyzického těla a rozšiřuje se dál za něj. Všimli jste si také, že během toho, co jste rukou třepali, jste mravenčení necítili, a že jste si ho všimli pouze v momentě, kdy jste s třepáním přestali? Je to tím, že pozornost je více zaměřena na silnější pocity na fyzické úrovni, a do subtilnějších a jemnějších pocitů se můžeme vcítit pouze ve stavu klidu a nekonání, jinými slovy ve stavu meditace.

Tantra je rovněž o práci se sexuální energií. Kam člověka její kultivace vede?
Tantra je vlastně meditací, využívající naši sexualitu a smyslnost. Místo hledání větší a větší stimulace pro naše smysly, které jsou už tak otupělé neustálým bombardováním rychlejšími a rychlejšími obrazy a čím dál tím víc křiklavějšími tóny, učíme se zpomalovat, sami sebe znovu zcitlivět, opět probudit našich pět smyslů ke vnímání jednoduchých každodenních potěšení, jakým je zázrak naší existence, našeho lidského těla.

Dvě klíčové situace každodenního světa nabíjejí spontánně naše energetické tělo: láska a sexuální vzrušení. Lásku vnímáme spíše jako energetický než fyzický prožitek, a díky tomuto je láska nazírána jako vyšší aspekt života než je sex. Tantru zajímá sexualita jako spojení dvou energetických těl více než spojení dvou těl fyzických.

Pokud máte chuť vyzkoušet další experiment, zkuste si tentokrát nabít obě ruce energií za pomoci třepání a potom je držte dlaněmi k sobě asi třicet centimetrů od sebe, a pomaličku přibližujte jednu k druhé, až se ve finále dotknou. Měli byste mezi nimi cítit odpor, plynutí živosti v této mezeře, než se ruce spojí, a potom větší citlivost ve vašich rukou. Přestavte si tento druh intenzity v celém těle a začínáte vnímat potenciál tantrického sexu. Nesmírně to rozšiřuje potěšení a hloubku vztahů.

Co přináší tantra a šamanismus vašim žákům? Jaké změny či posuny na nich pozorujete, pracují-li s těmito technikami?
Zatímco tantra se zaměřuje na schopnost prožívat vlastní energii a prohlubovat vztah se svým partnerem či milencem, zintenzivňovat prožitky lásky a sexuality a vytvořit z našich vztahů, potažmo z naší každodennosti, duchovní cestu učení se a růstu, šamanismus se více zaměřuje na naše propojení se světem jako celkem. Je to o vzájemném propojení a vzájemné závislosti života: náš kontakt se světem přírody, s rostlinami, se zvířaty a minerály, a se světem ducha, našich předků, přírodních duchů a ochránců. Svět je nazírán jako živá bytost, která má vlastní vědomí.A co víc, svět není vnímán jako něco, co nám patří, a s čím si můžeme dělat cokoliv, ale je vnímán jako bohatý výraz posvátnosti života, který má stejně právo existovat a stejnou hodnotu jako my. Učíme se skrze tyto kontakty, jelikož každý aspekt stvoření má něco, co nás může naučit. Tento přístup nám nabízí velmi mnoho právě v momentu, kdy si uvědomujeme, jak nebezpečné a destruktivní jsou naše představy o ovládání všeho živého a z toho pramenící vykořisťování.

Kdo je to šaman, co umí a jaká je jeho cesta? Není to jenom módní hra?
Šamanismus není si hrát si na indiány, jeho cílem je spíš naučit se od domorodých lidí, jak žít v harmonii a rovnováze s přírodou. Šaman je léčitelem nemoci zvaná arogance a učitelem života v harmonii s Duchem. Například akt Pozdravu slunce není na strachu založená pověra ignorantů, je to vědomý a intuitivní výraz vděku za posvátný dar tepla a světla. Právě nevděk a cynismus jsou výrazy ignorance a nevědomí, ne nevinný obdiv.

Jak vidíte své české žáky? Co by jim mohla tantra a šamanismus přinést?
Češi čelí velké výzvě v podobě sociální duality: na jedné straně extrém bývalého socialistického systému, se svou represí individuálních svobod, kdy se lidí díky autoritářské “péči“ odnaučili pocitu osobní zodpovědnosti, a na druhé straně kapitalismus s povrchními materialistickými hodnotami a mentalitou divokého Západu. Obojí, tantra a šamanismus, nám nabízejí hodnotnou třetí cestu, jak žít ve svém těle, srdci a duchu. Učí nás, jak být v kontaktu se světem a s druhými, ve spojení s naší energií a našim vědomím.

Ilustrační foto: Rudolf Kotulán, archiv Johna Hawkena.