Články  |  Doporučení  |  Diskuze
Cestování  |  Pohyb a zdraví
Psychologie
Relax a odpočinek
Saunování  |  Lázně
Styl a vzhled
Gurmán  |  Ostatní
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně  |  TV Freak

Řízeným dechem proti stresu

3.11.2006, Václav Krejčík, článek
To, že dýchat je velice důležité, ví zřejmě každý. Každý asi jednou vyzkoušel zadržet dech, kdy po krátké chvíli zjistil, že nadechnout se musí, jinak že se udusí. Řízené dýchání je prostředkem kvalitního cvičení powerjógy, dále jako prostředek proti stresu, napětí a únavě.

Princip dechové techniky v powerjóze


Vědomím dýcháním se naše pozornost připoutává k nádechu a výdechu, eventuálně, je-li dech slyšitelný, vědomost dýchání je o to více účinnější, protože pozornost jsme nuceni daleko více upoutávat na tuto slyšitelnost, na tento vjem.

Toto probíhá hlavně při dechové technice udždžají. To je dýchání ve vinyase flow powerjóze, jedná se o dýchání skrz hlasivkové štěrbiny, kdy vydáváte zvuk z vašeho hrdla připomínající šumění moře.


Plný jógový dech


V klasické powerjóze se používá základní dechová technika – plný jógový dech, který má tři fáze. Břišní dýchání, hrudní a podklíčkové. Všechny tyto tři typy dechu, když se spojí do jedné fáze nádechu a výdechu, se nazývají plným jógovým dechem a přivádí tělu a mysl dostatek živin, které potřebují pro práci, pro život. Plynulost nádechu a výdechu, který je prováděn nosem, je základní podmínkou správného cvičení. Díky nosu a sliznicím dochází k očištění vzduchu od nečistot, zahřátí vzduchu, který dochází do plic a v plicích je distribuován dále. Je rozváděn do všech buněk krví a zpět navracen již ochuzen o původní množství kyslíku.


Méně je někdy více


V hodinách powerjógy často vidím, převážně u začátečníků, že cvičí s velkou snahou, což je na začátek cvičení přirozené. Potřebují stihnout všechny povely, postavit pozici, někam se dívat a zaměřovat pozornost, mít správné držení těla a ještě do toho dýchat. To je často nadlidský výkon. V prvopočátku se tedy jedná spíše o doplnění dechu do jednotlivých pozic, ale časem, když člověk pravidelně cvičí, by to mělo být opačně.

Nejdříve je dech, do kterého se potom dostávají pozice. Dochází k plynutí pohybu v rytmu dechu, nebo mohu i říci k tanci dechu, v pozicích. Ten dech je energií, která potom pohybuje všemi pozicemi, a proto cvičení vypadá jako plynutí. Jedná se o práci s energií, která ale může nastat tehdy, je-li dobře zpracované fyzičko. Tedy svaly.

Jakmile se přehoupnete právě do této fáze cvičení, kdy dech bude tou energií, vědomou energií, uvidíte, jak příjemné a nové bude cvičení, které třeba již cvičíte několik let. Stále se zabývá tělem, ale to tělo máte již pod kontrolou. Přeřaďte proto na novou rychlost a hlavně na kvalitu, kterou nyní vám váš dech umožňuje poznat. Ta kvalita je to plynutí, o kterém píši. Je velice těžké toto popsat, ale budete-li správně cvičit v součinnosti s dýcháním a rytmem dechu, uvidíte, že během několika odcvičených lekcí poznáte, o čem mluvím.


Ve správné pozici si lépe odpočinete


Pro začátek ale stačí plynule dýchat plným jógovým dechem, bez zádrží dechu a být si vědomi dýchání víc než pozic. Pozice by měli být vždy příjemné a bezbolestné, tím se řiďte a to stačí. Ovládnutím centra těla a ovládnutím jednolitých částí těla pod jeden celek s hlubokým dechem vám umožní poznání sebe samých a také vás dobře uvolní a vy si odpočinete.

V každé z pozic, kterou budete cvičit budete mít jinou kvalitu a jiný vjem dechu. Záleží na tom, jakou část plíce máte stlačenu, jak otevřený hrudní koš máte nebo v jaké rovině se právě vaše tělo nachází. To místo, které je stlačené při cvičení vždy aktivujete. Stlačením z něho vypudíte krev, nežádoucí látky a jeho uvolněním do něj vpustíte příliv nové energie, nových živin. Oživujete ho, a to může nastat, dýcháte-li kvalitně hluboce a klidně.


Pozice mrtvoly pro začátečníky


Ideální pozice pro učení se dýchání jsou v leže na zádech v pozic šavásany, tvz. pozici mrtvoly nebo v některém ze zkřížených sedů. Rozhodujícím faktorem jsou čisté sliznice, uvolněná a rovná páteř. Šavásana, kdy gravitace na celé tělo působí souměrně, je pozice nejvíce vhodná pro učení se dechu.

Pro začátečníky bych doporučoval pro uvědomění si způsobu dýchání využívat tvz. mudry. Mudry jsou spojení části těl, prstů, kdy dochází k neuromotorickým spojením na základě doteku. Dochází k přenosu a vzniku velice jemných energií, které často nejste ani schopni poznat, ale mudry pro dýchání jsou hmatatelným a silně vjemovým prostředkem proto, aby i člověk založený materiálně si dokázal uvědomit fungování určitých spojení, zákonitostí a energie.


Zkřížený sed


Čin mudra
Spojení palce a ukazováčku, napnutí ostatních tří prstů podporuje břišní dýchání.

Čin maja mudra
Vychází z již zmíněné mudry, jen ostatní tři prsty dlaní se zavrou dovnitř dlaně. Podporuje hrudní dýchání.

Adhi mudra
Otevřete celou dlaň a palec každé ruky zavřete dovnitř a přikryjte jej ostatními prsty. Podporuje podklíčkové dýchání.

Při nácviku zkuste sedět ve zkříženém sedu a mějte zavřené oči. To proto, aby páteř byla rovná a vzpřímená a také aby oči vás nerušili přijímáním jakéhokoliv vizuálního vjemu. Pokládáte-li dlaně na kolena, stehna, obraťte je směrem dlaní dolů. To podporuje dýchání.


Jak správně relaxovat?


Řízení dechu je prostředkem pro dobrou relaxaci. Relaxace je základní podmínkou pro uvolnění těla a mysli, uvědomění si vlastního já, sebe sama a obnovy energie. Pro relaxaci, řízení dechu si najděte příjemné místo, kde nebudete ničím a nikým rušeni, vezměte si k sobě deku, polštáře, eventuálně si přidejte do aromalampy nějakou jemnou a příjemnou vůni, která podpoří vaši relaxaci. V prostoru, kde budete relaxovat, mějte příjemnou pokojovou teplotu, ne chlad. A nyní se již můžete vydat na příjemnou cestu uvolnění celého těla.


Pozice mrtvoly - ŠAVÁSANA


Lehněte si na záda a nechte své tělo padat svojí váhou do podložky. Jako byste vypojili veškerou energii svému tělu, odstřihli ho od zdroje. Povolte celé tělo. Nohy dejte od sebe, nechte spadnout chodidla prsty směrem do stran. Uvolněte paže, dejte je také od těla a vytočte dlaně nahoru. Máte-li svázané vlasy pod hlavou, rozpusťte si je nebo je dejte stranou. Pro správnou relaxaci je třeba, aby vaše tělo bylo celé uvolněné a aby mu nic nebránilo v tomto uvolnění, stejně jako v dýchání. Cítíte-li chlad, použijte na přirytí deku, stejně jako můžete použít polštáře na vypodložení hlavy nebo cítíte-li tah v zádech, vypodložte si kolena polštářem nebo dekou.

Dýchejte klidně a volně, nevyvíjejte žádné úsilí. Během relaxace zaměřte vaši pozornost na pozorování vašeho dechu uvnitř nosu. Pozorujte jednotlivé molekuly vzduchu, které procházejí nosem při nádechu a výdechu. Cílem relaxace nebude usnout, ale uvolnit celé tělo a zklidnit vaši mysl. Zůstávejte bdělí.

Uvolněte celé tělo od prstů na nohách směrem ke hlavně. Vědomě si projděte každou část vašeho těla a uvolněte ji.

Celé tělo je uvolněné. Každá jeho část je těžká a svojí váhou padá do podložky. Klidně dýcháte a pozorujete svůj dech. Ještě jednou zkontrolujte celé tělo, jestli je uvolněné. Začněte dole u nohou, přes hýždě, záda, břicho, záda, paže a hlava.Zkuste si uvědomit veškeré zvuky, které vás obklopují. Uvědomte si dotek vašeho těla s podložkou, popřípadě vše, co okolo sebe cítíte, vše co můžete vnímat. Tyto vjemy si uvědomte a chvíli je pozorujte. Neulpívejte pozorností na zvuku, hmatu, čichu. Jen vše pozorujte. Nechte je plynout okolo vás. Stáhněte se dovnitř sebe, do pozorování sebe samých, svého vnitřního klidu a ticha.

Postupně za průběžného klidného dýchání se zkuste od všeho, co je okolo vás oddálit, odpoutat. Představte si, že se vzdalujete a ponořte se dovnitř sebe. Veškerou pozornost zaměřte na váš dech a pozorování vašeho dechu. Neovládejte ho.

Jste klidní a volní, odpočíváte a pozorujete svůj vnitřní klid. Svůj klid, který máte a ze kterého čerpáte svoji energii. Vy jste tou energií, jste tou silou, kterou nasměrujte tím správným směrem. K uvědomění si sebe samých, vnitřního klidu a pozorování dechu.

Titulní foto: www.bmsa.cz