Články  |  Doporučení  |  Diskuze
Cestování  |  Pohyb a zdraví
Psychologie
Relax a odpočinek
Saunování  |  Lázně
Styl a vzhled
Gurmán  |  Ostatní
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně  |  TV Freak

Rajecká dolina - skrytý ráj turistů

18.7.2007, Adriana Dosedělová, článek
Pokaždé, když jedu si odpočinout do Rajecké doliny, se nemohu dočkat železničního přejezdu Porubka, což je malé romantické nádražíčko nalézající se v nenadálé blízkosti Slnečných skal. Tato brána vás náhle vrhne do jiného světa, prosluněného, provoněného, zeleného, poklidného, prostě nádherného. Rajecká dolina má v sobě neodolatelnou rozmanitost, divoké krásy, činorodost, moc uchvátit svým kouzlem. Posuďte však sami.

Ráj mezi horami


Dalším pozitivem této lokality je, že na její poznání vám jediný týden dovolené, rozhodně stačit nebude. Popsat pocity při návštěvě této oblasti je obtížné. Inu, posuďte sami, nejlépe na vlastní kůži.

Rajecká dolina je pokračováním Žilinské kotliny v severní části Slovenska. Ohraničují ji na severu řeka Váh s výběžkem Javorníků a Kysuckou vrchovinou, na východě pak hřeben Lúčanské Malé Fatry, jež se táhne od zlomu Váhu u Strečna, přes Minčol, Velkou Loukou na Kl’ak a na jihu i západě pro změnu strážcovské vrchy, čímž vytváří tvar trojúhelníka.

Je až neuvěřitelné, kolik všemožných přírodních zajímavostí, historických a uměleckých památek, ukázek lidových tradicí i řemeslné tvorby se může nalézat na takové malé ploše. Jejím středem protéká řeka Rajčianka, která je prapříčinou všeho, co v údolí nalezneme.

Kotlina je oddělená zlomovou poruchou Malé Fatry a její nejstarší výplň dna pochází z druhotných moří z období před dvěma sty milióny lety. Tvoří ji břidlice, vápence a dolomity, slídy a pískovce. Díky této skladbě se zde vyskytují jeskyně, jež jsou z větší části prozkoumané, avšak prozatím nepřístupné veřejnosti. Hlubokými vrty se na povrch přivádí podzemní termální voda asi o dvaceti devíti stupních Celsia.


Již dříve moc dobře věděli, kde hledat ráj


Inu, jak jinak si vysvětlit skutečnost, že tato oblast bývala osídlena již v době více než dva tisíce let před našim letopočtem? Prokazující nálezy se vyskytují v obci Ďuriná i v okolí Poluvsia. Lidé sídlili v jeskyních a na vyvýšeninách si budovali opevnění (kupříkladu nad Poluvsí, lietavském hradním vrchu).

Žil zde lid z lužické kultury v době mladší doby bronzové (okolo tisíc pět set let před našim letopočtem). Nálezy domácího nářadí patří do pozůstalosti po starší době železné. Na začátku našeho letopočtu vedla údolím podél řeky obchodní cesta z Ponitří, což prokazují zlomky keltské keramiky a mince kmenu Eravisků (u Trstené), římské mince (Stránské).
Období Říma po sobě zanechalo vyvýšené sídliště v areálu Rajeckých Teplic na terase vrchu Skalka. Nad cestami stály strážné hrádky, které chránili území před nepřáteli nebo loupežníky. Údolí se osidlovalo postupně, nejdříve přicházeli rolníci, řemeslníci a kupci. Hospodářským centrem se stal Rajec. Okolní panství náleželo panstvu Lietava. Nejstarší písemné zmínky o osídlení tomto území pochází z přelomu dvanáctého a třináctého století, kdy zde vznikaly osady a města s privilégiemi.

Během staletí tady žili různé národy, převážně však Němci a později se zde usídlilo i několik židovských komunit, po nichž se zachovali mnohé historické památky.


Sportovní a relaxační vyžití


Rajecká dolina nabízí nepřeberné množství sportovního a relaxačního vyžití. Turistiku, cyklistiku po dobře vyznačených cyklostezkách (mapy cyklostezek získáte v informačních střediscích), tenis, plážový volejbal, plávání, horolezectví, bruslení, jízda na koni anebo motokárách, minigolf, fitness, posilovnu, či paragliding se závěsným lítáním, vyjížďky na člunech, marathón, houbaření, či lovení zvěře.

Zimu pak může strávit na běžkách, sjezdovkách, sáňkách, snowboardech, či slalomech, případně si můžete zkusit jízdu se psím spřežení. Pobyt je možno zpestřit výlety do zajímavých míst v nedalekém okolí.


Jízda na koni


Jízdu na koni nabízí n a objednávku Šujanský mlýn.


V zajetí rychlých kol a rozjařených dětí


Pokud nevíte, jak zabavit děti, tak vám jistě pomůže motokárová hala v Žilině – Lietavské Lúčce.
Lázeňství s tradicí


Rajecké Teplice. Lázeňský komplex zaměřený na léčbu na zánětlivých onemocnění, pohybovou a nervovou soustavu, či stavy po úrazech, operacích kloubů a páteře, stavy po dětské obrně, nervově – svalové degenerativní onemocnění, Parkinson, nemoci z prochlazení a některé onemocnění povolání.


Termální koupele


V celém údolí naleznete povícero vrtů s termální minerální vodou. Mezi nejznámější patří termální koupaliště v Rajci a Rajeckých Teplicích


Kde si zaplavat?


Lázně v Rajeckých Teplicích nabízejí koupání v létě i v zimě na termálním koupališti Laura. V zimě pak nabízí relaxační bazén s vodou o teplotě třicet osm stupňů Celsia, ale i plavecký bazén s dvaceti devíti Celsii teplou vodou. Dále pak na koupališti Veronika v Rajci. Strňavy, termální koupaliště ve směru ze Žiliny na Martin. V Rajeckých Teplicích je i městský krytý bazén.


Vodní nádrže - ráj rybářů i bruslařů


Košiare o rozloze osm celých osm hektaru a hloubce šest celých osm metrů. Tato nádrž slouží ke dvěma účelům - přes léto jako ráj rybářů a v zimě ráj bruslařů. Košiare objevíte asi jeden a půl kilometru od Rajca za odbočkou na Bánskou Bystricu. Stavitelé vodní dílo umístili do překrásné přírodní scenérie. Rybolov je dále rozšířený převážně na řece Rajčiance.


Blíže k nebi chůzí či lozením po skalách


Všemi horskými útvary vedou značkované turistické chodníky. Lúčanská Fatra se rozprostírá od zlomu Váhu až na jih po Fačkovské sedlo, což znamená délku třiceti pěti kilometrů a šířku 12 kilometrů. V jejích dolinách se nacházejí krasové útvary či menší jeskyně. Nejvyšším vrcholem Lúčanské Malé Fatry je Kl’ak vysoký 1351 metrů nadmořské výšky. Jedná se o rezervaci s výskytem subalpínských rostlin a bukovým pralesem.


Tipy na výlet v Rajecké dolině


Fačkovské sedlo Lúčansků Fatru odděluje od Strážcovských vrchů. Ty netvoří jeden souvislý hřeben, dělí se na jednotlivé skupiny. Jejím nejvyšším vrcholem je hora Strážno, dvanáct set třináct metrů vysoká hora, pod níž vyvěrá řeka Rajčianka. V jeho okolí roste na dvacet čtyři chráněných rostlin a poskytuje útočiště medvědům hnědým.

Súl’ovské skály zasahují do Rajecké doliny slepenými rozsochami, vedli nichž vede naučný chodník, který poskytuje spoustu nádherných výhledů na skalnaté útvary i okolní krajinu. Na východě se k nim připojuje skupina Skalek tvořené vápencem a dolomitem, díky jejímž zvětrávání z nich vznikl bohatě členitý útvar.

Slunečné skály u Rajeckých Teplic, pestrý komplex skalnatých útvarů, jimiž vede velmi zajímavý naučný chodník. Vede z lázeňského parku v Rajeckých Teplicích na skalnatý útvar Budzogáň ležící nedaleko nejvyššího vrchu Súlovských skal, Žibridě. Pohádkový značkovaný chodník vede národní chráněnou přírodní rezervací Súlovské skály. Má sedmnáct zastávek a jedná se o středně náročnou čtyř kilometrovou trasu s tří set metrovým navýšením.

Všechny zmíněné oblasti patří do chráněných lokalit. K horolezectví vhodné terény se nalézají v okolí Rajeckých Teplic, ve východních výběžcích Sul’ovských skal, v oblasti Skalka. Nabízí na padesát horolezeckých cest různé kvalifikace.


Hrady a zámky


Dolina skýtá i takovéto kulturní vyžití. Hned při vstupu se tyčí ruiny Lietavského hradu, druhého největšího na Slovensku. Gotický hrad postavili ve 14. století. V 16. století prošel rozsáhlými úpravami. Díky italským kameníkům získal novou tvář a stal se překrásným obranným sídlem. Od osmnáctého století však chátrá. Dnes z něj zůstaly jen ruiny, přesto hojně navštěvované a vyhledávané. Z výklenků a bývalých oken je úžasný výhled na okolní vrchy. Sdružení za záchranu Lietavského hradu pod ním během letních měsíců pořádá festivaly a koncerty.


Foto: lietava.sk

Súl’ov - zřícenina, jež leží nad obcí Súlov-Hradná. Písemně doložený z roku 1470. Patří k jedněm z nejnepřístupnějších v celém Pováží. Hrad postavili jako orlí hnízdo s velkým výškovým rozdílem dolního a horního objektu.

Strečno - Národní kulturní památka, vypínající na vápencovém brdle na levém břehu Váhu. Královský hrad vystavěný začátkem 14. století sloužil k vybírání mýta. Během několika staletí dostavovaná opevnění jej učinila prakticky nedobytným. Po rozsáhlých rekonstrukcích v několika minulých desetiletích se v něm dnes konají městské výstavy, hraje divadlo a koncerty.

Budatín - zámek z roku 1321 patřil také k rozsáhlému majetku Matúša Čáka a později dokonce krále Zikmunda. Bohužel v devatenáctém století vyhořel i s cenným archivem. Dnes je na zámku zřízené Považské muzeum s expozicí slovenského drátenictví.

Kuneradský zámek - lovecký zámek vystavěný hrabětem Ballestrémem v letech 1914 až 1916 ve vyšší části obce, v duchu moderní secese, podle vzoru francouzské architektury. Stavbu oživují věže, arkády, terasy, venkovní schodiště. Vysoké střechy s vikýři vyvolávají dojem gotického sídla. Stejně stylově má zařízené i interiéry. Původně byl vystavěn jako letovisko císaři Rakouska a Německa – Františkovi Josefovi a Vilémovi II., tomu ale zabránila první světová válka. Potom tedy sloužil jako příležitostné sídlo hraběcí rodiny, kteří sem dojížděli dvakrát za rok. Komfortní a co nejmoderněji zařízený zámek měl dokonce i vlastní elektrárnu na vodní pohon, který vytvářel umělý vodopád.

Víte, že…


  • Mezi skutečný unikát patří mokřadní území Šujské rašeliniště. Jedná se o slatinu sycenou povrchovou vodou s nerovnoměrně hrubou rašelinou. Těžbou rašeliny zde vzniklo plytké jezírko, které je líhništěm obojživelníků. Patří k dočasné zastávce v průběhu stěhovavých letů.
  • Pod Kalvárií nad obcí Rajecká Lesná vyvěrá nemrznoucí pramen léčivé vody s blahodárnými účinky na srdce a kosti. Právě odtud je stáčená známá pramenitá voda, kterou známe i v České republice, pod jménem vystihujícím tuto lokalitu.
  • U obce Poluvsie se nachází chráněný přírodní útvar Skalní jehla. Jedná se o ojedinělou geomorfologickou formaci, která vznikla po intenzívní erozivní činnosti.
  • V Rajci a v Rajecké Lesné tryská gejzír.


Cesty vedoucí do ráje


Dostupnost doliny je z hlavního směru Žilina a Prievidza. Železnice vede ze Žiliny a je důležitým dopravním uzlem do Čech a Polska. Silniční doprava vede po mezinárodní trase E50 Brno-Trenčín-Žilina-Košice, E75 z Ostravy, E44 z Olomoucka. Dálnice D1 končí dvacet kilometrů před Považskou Bystřicí, vzdálenou od Rajecké doliny asi dvacet kilometrů. Autobusová doprava spojuje všechny obce v regionu. Rajeckou dolinou prochází i dálkové linky do Nitry, Komárna, Ostravy a Tater.


Pár slov na závěr


Rajecká dolina je naditá možnostmi, jak ideálně prožít svou dovolenou, je místem, kam se lidé s oblibou vracejí. Pokud máte zájem dozvědět se ještě více o zajímavých městech, obcích, vesnicích a horách, které v tomto se v tomto údolí vyskytují, nalistujte si tuto stránku i příště.

Titulní foto: lietava.sk