Články  |  Doporučení  |  Diskuze
Cestování  |  Pohyb a zdraví
Psychologie
Relax a odpočinek
Saunování  |  Lázně
Styl a vzhled
Gurmán  |  Ostatní
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně  |  TV Freak

Proč kupovat biopotraviny?

1.2.2006, Antonín Šmarda, článek
Zdravější, čistší, ohleduplnější k přírodě. Jsou biopotraviny takové, nebo je to jen další reklamní blud? Kupují je jen podivínští vegani, nebo se stávají součástí jídelníčku mnoha rodin? Vyplatí se do kvality investovat?
Termínem biopotraviny označují potraviny vyrobené bez použití umělých hnojiv, hormonů, pesticidů, herbicidů, fungicidů a geneticky upravených organismů. Podle českého zákona jsou bioprodukty označovány pruhovaným logem BIO a dovětkem „produkt ekologického zemědělství“. Logo na své produkty ovšem nemůže umístit kdokoliv. Producenti musí průběžně procházet certifikací organizace Kontrola ekologického zemědělství o.p.s. (KEZ) spadající pod Ministerstvo zemědělství. V tomto smyslu nelze za biopotravinu považovat žádnou potravinu, která není označena předepsaným logem, ale ani například zeleninu vlastnoručně vypěstovanou bez problematických aditiv, byť se kvalitě biozeleniny blíží.


Omezují riziko vzniku alergií


Konzumace bioproduktů je pro lidský organismus menší zátěží, omezuje se riziko vzniku alergií. Opatrní by však i přes to měli být lidé s alergiemi na přírodní látky obsažené i v biopotravinách.


Je libo čerstvou biomrkvičku?


Biozelenina je pěstována na biofarmách, kde proběhlo dvou až tříleté přechodné období kontrolované organizací KEZ o.p.s., jejichž webové stránky přinášejí také seznam bioprodejen. Každoroční hloubkové kontroly zajišťují dodržování zákonných pravidel. Velký zřetel se také bere na kvalitu osiva a sazenic. Úrodnost půdy se udržuje pěstováním rostlin vhodných pro zelené hnojení, dlouhými osevními postupy a hnojením organickými hnojivy. KEZ o.p.s. publikuje také seznam pozitivních prostředků ke hnojení a na ochranu rostlin a hubení škůdců, kterých lze využít.


Objednejte si biozeleninu přímo na farmě


Biozeleninu zákazník koupí v některé z mnoha prodejen se zdravou výživou, nalézt se dá u určitých prodejců na tržištích. Postupně se dostává také na regály velkých obchodních řetězců, které však často řeší problematické skladovaní vyšší cenou, a ta běžné spotřebitele mnohdy odradí.

Zajímavou možností je koupě biozeleniny prostřednictvím objednávky přímo u pěstitele (případně přímo na farmě). Tento druh obchodu snižuje cenu a zajišťuje vysokou kvalitu plodů. Zboží je objednáno – telefonem, či přes internet - a ve stanovený čas nachystáno k vyzvednutí na kontaktním místě fungujícím většinou jednou až dvakrát týdně nebo zasláno přímo na adresu zákazníka.

Tuto službu poskytuje čím dál více biofarem, takže stačí jen zasurfovat na jejich stránky, případně se zeptat na kontakt v prodejně zdravé výživy. Pravděpodobně největší české biozahradnictví Luční Údolí u Velehradu poskytuje možnost členství v klubu, který na základě registrace a respektování třísetkorunové minimální hodnoty objednávky garantuje pevné ceny pro spotřebitele po celý rok. Farmě to zajišťuje finanční stabilitu a možnost postupně rozšiřovat sortiment.

Olomoučtí biostrávníci doporučují využít služeb BIOklubu při pobočce Hnutí Duha. Ta rovněž poskytuje prodej bioproduktů „ze dvora“ s možností pravidelných objednávek.


PRO-BIO – cejch kvality


Ekozemědělci se sdružují v nevládní organizaci PRO-BIO, jež jim poskytuje odbornou a administrativní pomoc a zákazníkům doporučuje kontakty a vzdělávání v oblasti biozemědělství a zdravého životního stylu. Příklon k bioproduktům ve stravování není jen rozhodnutím ve prospěch zdraví člověka, ale kvůli zdrojům, ze kterých biozelenina pochází, bere ohled i na udržitelný rozvoj konzumní společnosti.
Biosvíčková


Mnoho biofarem se u nás zabývá chovem domácích zvířat za účelem produkce biomasa a dalších živočišných bioproduktů. Zvláštní skupinu tvoří farmy pro chov koz a drůbeže. Chovaná zvířata jsou ustájena podle svých potřeb a mají možnost volného výběhu.

Do krmení je zakázáno přidávat stimulátory růstu a plodnosti, retardanty, hormony, syntetické zchutňovače, konzervační látky, močovinu a masokostní moučku, což bývá jinak rozšířenou praxí.


Bioporážka


Velice důležitým odlišujícím prvkem ekologického zemědělství je porážka. Hlavní snahou je v maximální míře odstranit stres zvířete. Pokud vás to při konzumaci masa uklidní, vězte, že jednotlivé kusy se odvádějí přímo z louky, kde se do posledního okamžiku pásly. Biomaso se dá také nalézt v prodejnách se zdravou výživou a díky snadnému skladování také v prodejnách obchodních řetězců. Jak je poznáte? Na rozdíl od běžného masa jsou jednotlivé kusy na táccích zelené barvy obalené fólií v ochranné atmosféře a opatřeny opět logem biozebry a číselným kódem, díky němuž lze na internetu dohledat přesné informace o kusu konzumovaného dobytka.


Jsou bioprodukty opravdu tak kvalitní?


Český trh biopotravin vykazuje průběžně výrazný růst. I přes vyšší ceny biopotravin se pro tuto alternativu ohleduplnou nejen ke zdraví člověka, ale i zdraví přírody, rozhoduje více lidí.
Dlouhodobí biostrávníci se v rozhovorech shodují na tom, že za kvalitní zboží jsou ochotni připlatit podle druhu o 20-30 procent. Pokud kupovali potraviny označené logem biozebry, nesetkali se většinou s problémem ve kvalitě.

Stávají se případy, kdy je však za bioprodukt vydáván výpěstek nezjistitelného původu. Stále se také můžete na trhu setkat s potravinami, které jsou označeny podobným způsobem jako BIO. Jejich čistota je však otázkou. Máte zkušenosti s nákupem bioproduktů? Jste registrováni v některém z klubů? Máte k biopotravinám negativní postoj? Podělte se se svým názorem v diskusi.

Ilustrační foto: Rudolf Kotulán