Články  |  Doporučení  |  Diskuze
Cestování  |  Pohyb a zdraví
Psychologie
Relax a odpočinek
Saunování  |  Lázně
Styl a vzhled
Gurmán  |  Ostatní
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně  |  TV Freak

Pravidla lásky: kvalitní vztah je běh na dlouhou trať

2.7.2007, Eliška Tlustá, článek
Dlouhodobý vztah vypadá na první pohled jako samozřejmá věc. Spousta lidí okolo - nebo my sami, v takovém vztahu žijeme. Když partneři překonají prvopočáteční rozčarování, které přijde s odcházející zamilovaností a překonají některé těžkosti, může začít vzkvétat skutečná láska. Ale i tato skutečnost vyžaduje určitou práci a dodržování partnery stanovených pravidel.
A tak jako vše, je láska běh na dlouhou trať, kde se setkávají dva původně cizí lidé, kterým, pokud zvládnou překonat některé potíže a něco spolu zažijí, je odměnou zvláštní pocit, který vzniká jen a výhradně z dlouhodobého vztahu.


Dříve a nyní


V dřívějších dobách bylo manželství o něčem jiném, než je dnes. Žena se často vdávala z ekonomických důvodů, protože nesměla pracovat. Ekonomické a náboženské důvody (rozvod jako tabu) drželo mnoho manželství pohromadě. Spousta manželství tak fungovala pouze pod vlivem vnějších faktorů. Takto ve své knize Pravidla lásky uvádí psycholog a terapeut H.Jellouschek, jak manželství fungovalo dříve a jaké problémy mají dnešní manželé.

V dnešní době tyto normy ztratily význam. Ženy se obejdou bez živitele a rozvod rovněž přestal být tabu. Co v dnešní době drží partnery (manžele) pohromadě, když padly hradby z vnějšku? Je to samozřejmě láska, potřeba po lidské blízkosti a v užším smyslu – oč v dnešní době běží – je to kvalita vztahu.

Stabilita v našich partnerských vztazích dnes závisí výlučně na tom, jak jsme schopni vycházet s partnerem, popřípadě partnerkou. V dnešní době již nejde o existenciální potřebu dvou jedinců, ale o svobodu být spolu, což klade vyšší nároky na schopnosti žít v trvalém partnerském vztahu.


Láska versus zamilovanost


Být zamilovaný ještě neznamená milovat, uvádí H.Jellouschek. Stav zamilovanosti je samozřejmě nepochybně důležitý a předchází vzniku skutečné lásky. Díky zamilovanosti vzniká svazek, který se snadno nerozpadne, umí propojit dva cizí světy. Ale skutečná láska přichází až poté, co vztah zamilovaných přeroste v něco dalšího. Láska prochází vývojovými fázemi. Rozvíjí se, není to daná záležitost.


O vztah se musí pečovat


Vztah musíme aktivně vytvářet. Když jsme zamilovaní, chováme se přátelsky sami od sebe. S odcházející zamilovaností musíme na přátelském chování více vědomě pracovat. Tak, aby to k našemu partnerovi nebyla jen přechodná nálada, ale trvalý stav náklonnosti. „Vztah je důležité pěstovat jako ovoce. Starat se o něj od semínka až po zralý strom. Pokud se semínko nezalije, uschne. Stejně tak pokud o náš vztah nebudeme pečovat, brzy přijdou první velké problémy. Kultivovat vztah je záležitost obou partnerů, je to práce, na které se sejdou dva lidé, kterým na sobě záleží. Oba také zajisté mají zájem na tom, aby jejich vztah vzkvétal. Je proto nutné nejprve pracovat, abychom prožili štěstí, abychom sesbírali čerstvé plody,“ říká Petr Týfa, absolvent psychologie. Proto je v dnešní době důležité učit se žít v partnerském vztahu – například prostřednictvím získávání informací z knih, na přednáškách nebo navštívením kurzů.


Nelekejte se krize


Hádky a krize patří mezi jevy, bez nichž bychom se v našem partnerském životě nejraději obešli. Přesto krize ke vztahu patří. Díky krizi často dochází k ujasnění si vzájemných postojů a názorů. Využijeme-li krizi dobře, stane se láska partnerů dospělejší.

Krize ve vztahu často vznikají proto, že není snadné nalézt rovnováhu mezi autonomií a vzájemným poutem, uvádí H.Jellouschek. Je třeba mít čas pro sebe, kdy budu moci načerpat síly, mít prostor pro sebe. Zároveň však člověk touží a potřebuje blízkost druhého člověka. „Pro vztah je mnohem užitečnější, mají-li partneři dostatek prostoru pro sebe,“ zdůrazňuje psycholog a terapeut H. Jellouschek.


Samostatnost versus blízkost


Uspokojivým řešením protikladu autonomie a touhy po blízkosti je skloubení společného partnerského života s odpovídající dávkou samostatnosti, kdy si udržíme své vlastní zájmy. Díky té správné míře odstupu - ale nikoliv příliš velkému – se ve vztahu uchová vzájemná zvědavost a přitažlivost.

Někdy je těžké ve vztahu najít tu správnou míru mezi dáváním a braním. Má-li někdo problémy s dáváním, může se jeho partner cítit využíván. Naopak v případě, že jeden z partnerů (často to bývá žena), neumí přijímat, může u partnera (muže), vzniknout pocit, že se druhému nikdy nezavděčí a že u něj nikdy neuspěje.


Foto: Andres Rodrigues


Láska znamená mít společnou historii


Prožíváme-li život společně, jezdíme spolu na výlety, chodíme spolu do kina, vytváříme společnou historii. Pokoušíme-li se vztah společnými zážitky neustále oživovat, dostane naše partnerství zvláštní hodnotu.


Mluvte spolu!


Komunikace ve vztahu je vlastnost, která je často opomíjena. Přesto lze říci, že je pro vztah klíčová. „Problém je často na straně muže, který není zvyklý otevřít své srdce, není k tomu vychován, aby ukázal své chyby a svá zranění. Přesto je však důležité o těchto věcech mluvit, je důležité vědět, co člověka trápí, stejně jako je důležité vědět, jaká má můj partner přání, co mu udělá radost a co ho potěší. Komunikace ve vztahu nám tak pomůže vyjasnit si své postoje, názory a potíže a je základem při kultivaci vztahu.“ říká Petr Týfa.

Zdroj: H.Jellouschek, Pravidla lásky, Portál, Praha 2003

Titulní foto: Iryna Kurhan