Články  |  Doporučení  |  Diskuze
Cestování  |  Pohyb a zdraví
Psychologie
Relax a odpočinek
Saunování  |  Lázně
Styl a vzhled
Gurmán  |  Ostatní
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně  |  TV Freak

Povede nová silnice R55 přes chráněnou ptačí oblast?

12.5.2006, Relaxuj -REL-, článek
Evropsky chráněná ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví je ohrožena záměrem vybudovat zde dopravní koridor.
Tisková zpráva ze dne 11. května 2006

Děti Země a Česká ornitologická společnost zaslaly na Ministerstvo životního prostředí zásadní odmítavé vyjádření proti záměru Ředitelství silnic a dálnic v Brně umístit novou čtyřpruhovou rychlostní silnici R55 do evropsky chráněné ptačí oblasti Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví, aniž by byla dle směrnice Evropského společenství č. 92/43/EHS posouzena varianta, která se tomuto území vyhne. Hrozí tak konflikt, který bude muset řešit Evropská komise.

„Máme vážné obavy z toho, že díky volebním slibům některých politiků rychle vybrat nějakou trasu R55 nedojde k porovnání s variantou mimo tuto ptačí oblast,“ vysvětluje Miroslav Patrik z Dětí Země.

Prosazovaný konfliktní koridor silnice R55 přes ptačí oblast prochází severozápadně od Moravského Písku, pokračuje východně od Bzence až k Rohatci. Území se skládá ze suchého borového lesa a z nivy řeky Moravy s loukami, na němž se nachází téměř 240 druhů ptáků.

„Pokud MŽP nezajistí porovnání s variantou mimo tuto ptačí oblast a vydá hned stanovisko, lze očekávat podání stížnosti k Evropské komisi a možný postih našeho státu,“ upozorňuje dále Patrik.

V ptačí oblasti je evropskou směrnicí chráněno šest druhů jako je čáp bílý, moták pochop, skřivan lesní, strakapoud jižní a prostřední a lelek lesní. Ten má zde naše největší hnízdiště, takže vedení R55 přes jeho biotop by byl pro něj likvidační. Patrně ale i pro další ptáky jako je skřivan lesní či bělořit šedý.

„Silnice R55 by měla spíše procházet zemědělskou krajinou východně od Strážnice a Veselí nad Moravou, takže její výstavba, následný automobilový provoz a fragmentace krajiny negativně neovlivní množství druhů ptáků a jejich počty,“ uvádí Lukáš Viktora z České společnosti ornitologické.


Zajímavé internetové stránky:
Informace o ptačí oblasti Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví
Česká společnost ornitologická

Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, Cejl 48/50, 602 00 Brno
tel./fax 545 210 393, mobil 603 574 289, dz.brno@ecn.cz, www.detizeme.cz

Kontakty:
MŽP, odbor posuzování vlivů na životní prostředí: ředitelka Ing. Jaroslava Honová – tel. 267 121 111