Články  |  Doporučení  |  Diskuze
Cestování  |  Pohyb a zdraví
Psychologie
Relax a odpočinek
Saunování  |  Lázně
Styl a vzhled
Gurmán  |  Ostatní
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně  |  TV Freak

Počítačová revoluce skončila, platy v IT tomu odpovídají

12.5.2006, Petr Levý, článek
Začněme pesimisticky - doba boomu v IT už skončila. Člověk z IT je čím dál tím více „lepší opravář televizí“ a čím dál méně nenahraditelným kouzelníkem, který dokáže přimět nepochopitelnou krabičkou zvanou počítač k tomu, aby nahradila práci několika desítek lidí. A to se odráží i na platech v tomto oboru.

Český trh s IT: pesimismus je na místě


Platy v IT jsou úměrné tomu, jak se daří celému odvětví. Dávno jsou pryč doby z počátku devadesátých let, kdy marže při prodeji v IT se pohybovaly v řádu desítek procent a lidí se znalostí PC bylo poskrovnu. Dnes už je vše jinak. Distributoři HW jsou vděčni za každé procento na marži. Trh v ČR je malý, takže lokální vývoj SW se nevyplatí. Počet zahraničních firem, které v ČR vyvíjí SW pro globální trh, se dá spočítat na prstech jedné ruky. Systémoví integrátoři již specialisty nepotřebují, neboť pochopili krásu outsourcingu. Takže snad jediná naděje, jak získat výrazně nadprůměrný plat, je stát se administrátorem v ne-IT firmě a vybudovat si v ní aureolu nepostradatelnosti.


Foto: Jaimie Duplass

Hledání práce je činnost s nejistým průběhem i výsledkem. Jestli vás přijmou do zaměstnání, závisí na drobnostech, které neovlivníte – jak se zástupce zaměstnavatele vyspal nebo jak se mu líbí barva vašeho oblečení. Pak jsou drobnosti, které ovlivníte a které mohou být zásadní – styl a formální správnost profesního životopisu, vaše dochvilnost nebo odpovídající oblečení. O tom všem už bylo napsáno mnoho papíru a mnoho bajtů, pojďme se podívat na ty aspekty, o kterých se zpravidla takticky mlčí.


Je cílem personální agentury najít vám ideální zaměstnání?


Jsou dvě cesty k získání zaměstnání – vlastním úsilím a pomocí personální (rozuměj: pracovní) agentury. Personální agentury fungují na jednoduchém principu – za každého získaného zaměstnance inkasují trojnásobek jeho platu. Agentury jsou proto motivovány zájmy zaměstnavatele (najít ideálního zaměstnance), a ne zájmem vaším (najít vám ideální zaměstnání). Proto se nesmíte divit, když vás pošle agentura na pohovor k telekomunikačnímu operátorovi, ačkoliv jste jim výslovně říkali, že chcete pracovat v malé fungující soukromé firmě. Taky se nesmíte divit, že agentura nebude brát v úvahu vaši odbornost, kterou si už několik let budujete, třeba proto, že na ní „nemá kolonku“.

Neříkám, že jsem odborník na personální agentury, mohu vycházet jen z vlastních zkušeností. Některé postupy práce personálních agentur jsem neprohlédl. Nevím, proč mě kontaktují s nějakou úžasnou nabídkou práce až půl roku poté, co jsem si zaměstnání našel, a od té doby v pravidelných půlročních intervalech. Taky nevím, proč musím opakovaně vysvětlovat, že se do Prahy opravdu, ale opravdu stěhovat nebudu.

Zcela zvláštní kapitolu tvoří pracovní inzeráty nejmenovaných telefonních operátorů a několika systémových integrátorů. Zabírají v novinách velkou plochu (tzn. byly drahé) a slibují velký plat. Že by bylo tak těžké najít pár kandidátů na technické profese? Ale ne, podstata je jinde – je to jen reklama. Jde o vytváření pozitivního obrazu v očích veřejnosti, neboť kdo hledá zaměstnance, roste a je tedy úspěšný… Vedlejším efektem reklamy jsou spousty kontaktů na lidi z IT, kteří jsou právě volní, a to se taky hodí, že?


Foto: Dreamstime


Žádá se po vás široký rozhled znalostí nebo úzká specializace?


Ať už si najdete potenciálního zaměstnavatele sám nebo přes agenturu, vstupnímu pohovoru se nevyhnete. Co od vás bude zaměstnavatel chtít? Dvěmi slovy: znalosti a dovednosti. IT je postaveno na znalostech, pokud nemáte znalosti odpovídající místu, na které se hlásíte, nemáte šanci. Na druhou stranu, čím je seznam požadovaných znalostí delší, tím menší hloubka znalostí se po vás žádá. Musíte umět odhadnout, co je pro zaměstnavatele důležité – znalost určitého operačního systému? Konkrétní programovací jazyk? Nebo naopak co nejširší rozhled? Dobře zvažte, jak ve vstupním dotazníku ohodnotíte své znalosti, jsou velmi dobře ověřitelné.


Co si představit pod pojmem dovednost?


Dovednosti se naopak ověřují podstatně hůře. Dovednosti jsou ty schopnosti, které se ve škole většinou opomíjí, ačkoliv o úspěšnosti rozhodují víc než znalosti. Znalosti se můžete doučit, dovednosti, pokud nedostanete šanci, se nedoučíte nikdy. Dovedností je schopnost komunikovat s lidmi, prezentovat své názory a výsledky své práce. Dovedností je trpělivost a soustředění nezbytné pro vyřešení problému, je jí schopnost pracovat samostatně nebo vést jiné lidi.


Bonusy a benefity pro vás


Co můžete chtít od zaměstnavatele vy? Dvěma slovy: bonusy a benefity. Bonusy jsou ty části platu, které dostanete navíc oproti základnímu platu. Je důležité jim věnovat pozornost, a v prvé řadě tomu, podle jakých pravidel jsou bonusy počítány a jaký je poměr bonusů k základu. Je pěkné dostat něco na přilepšenou k Vánocům, ale zdaleka důležitější je ta část, kterou můžete vlastní prací ovlivnit. Samozřejmě, že pravidla nemůžou být nastavena jako obchodníků, u kterých až 70% platu tvoří podíl na získaných zakázkách. Typickým pravidlem bývá odměňování za dokončený projekt.

Benefity jsou nefinanční odměny. Pomiňme obligátní stravenky a vstupenky do bazénu. Zajímavější už je možnost použít auto ke služebním účelům nebo dny dovolené navíc. Jako člověka z IT by vás mělo zajímat, jestli vám poskytne zaměstnavatel nějaké školení. Takový Cisco certifikát hodně zvýší vaši cenu na trhu práce.


S personalistou prostě komunikujte


Ve větších firmách vás čeká také rozhovor s personalistou. To je člověk zpravidla humanitního vzdělání, který nerozumí tomu, co děláte a vy si nebudete rozumět s ním. Tím se nemusíte trápit, v budoucím zaměstnání se s ním setkáte jen výjimečně. Přestože na vaše přijetí nebo nepřijetí bude mít výrazný vliv, nestresujte se tím, prostě s ním co nejvíc komunikujte…


Foto: Daniela Spyropoulou

Ve druhé půlce personálního pohovoru na vás potenciální zaměstnavatel přichystá jednu fintu – začne mluvit anglicky. Má to rituální význam, k dobrému bontonu patří umět mluvit anglicky. Ale nebojte se, neznamená to, že ve svém zaměstnání budete muset opravdu angličtinu používat. Leda byste chtěl být obchodníkem. Nebo pokud se hlásíte do firmy se zahraničním kapitálem, kde od jisté úrovně řízení je angličtina potřeba. Pro přelouskání manuálu opravdu stačí zapomenutá školní angličtina obohacená o několik opakujících se odborných výrazů.

Blížíme se ke konci pohovoru. Našli jste vysněné zaměstnání? Zdaleka nejde jen o plat, jde také o to, jestli nalezená práce vyhovuje vašemu založení. Jestli jde o plynulé pokračování vašeho odborného růstu nebo o „úkrok stranou“. A taky jestli vám vyhovují některé další praktické záležitosti, například:
 • Budete pracovat na plný nebo částečný úvazek, budete pracovat na jako OSVČ (Osoba samostatně výdělečně činná)?
 • Za co budete odpovědný a budete k tomu mít odpovídající pravomoci?
 • Budete řízen, budete někoho řídit nebo půjde o samostatnou práci?
 • Půjde o práci tvůrčí nebo rutinní?
 • Budete při práci muset komunikovat s lidmi?
 • Požaduje zaměstnavatel kompletní zodpovědnost nebo ve vás vidí specialistu?

A k platu? Jeho absolutní výše není tak důležitá, důležité je co za to. Nechť vám napoví následující otázky:
 • Požaduje zaměstnavatel, abyste mimo pracovní dobu „byl na telefonu“?
 • Budete pracovat v pozici juniora nebo seniora (více zodpovědnosti, často spojeno s vedením lidí, koncepční práce)?
 • Už jste někdy dělal něco hodně podobného?
 • Jste absolvent bez praxe?
 • Budete často cestovat? I na víc dnů?
 • Budete muset chodit v obleku?
 • Budete přímo jednat se zákazníkem?


Ideální lidé - naštěstí - neexistují


Hledání zaměstnání, stejně jako hledání zaměstnanců, je náročná činnost s nejistým výsledkem. Ideálním zaměstnancem v IT je dvacetiletý muž s desetiletou praxí, komunikativní introvert se schopností řešit problémy operačních systémů i svých kolegů, který nechce mít rodinu, nepije a nekouří, rád si popovídá, ale vyjadřuje se jednoznačně v přesných termínech a s nadšením zvedá telefon technické podpory.

Dobrá zpráva nakonec - takoví lidé zkrátka nejsou, takže - zaměstnání dříve nebo později najdete…