Články  |  Doporučení  |  Diskuze
Cestování  |  Pohyb a zdraví
Psychologie
Relax a odpočinek
Saunování  |  Lázně
Styl a vzhled
Gurmán  |  Ostatní
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně  |  TV Freak

Není vše sauna, co se tímto názvem honosí

20.10.2006, Antonín Mikolášek, článek
Slovo "sauna" nezní cize ani neobvykle. Co opravdu znamená? Vyplatí se dát si pozor: bývá zneužito v názvu horkovzdušných procedur nebo ohřevných aparátů a zařízení - jako například "infra-sauna", "sauna-belt" a nebo dokonce "kontaktní sauna", která se saunováním opravdu nemá nic společného.
Je to finský výraz, který původně znamenal "díru či jámu v zemi" nebo "díru ve sněhu" ("sakna" u Sámů). Později však již označuje typickou dřevěnou stavbu, již lze označit z hlediska povrchu země jako "zemnici či polozemnici" anebo jako na zemi volně stojící "sroubek".

V dosavadní odborné i obecné literatuře se však dosud setkáváme s libovolným a nepřesným užíváním tohoto slova. Mnozí hovoří jedním dechem o sauně jako o stavbě, ale zároveň i o jejím fyzikálním prostředí či dokonce o způsobu jeho využívání. Je jistě na čase odstranit toto zjednodušení, už také proto, že bylo poplatné prvním překladům z jiných jazyků a že je nelogickou záměnou pojmů.

Po konzultacích s Ústavem pro jazyk český proto navrhuji, aby základní pojem "sauna" byl rozlišován nejméně ve třech významových pojmech, ostatně již používané v obecné češtině díky ohebnosti našeho mateřského jazyka.

Za "saunu" má být v českém jazyce považován jedině stavebně-technický substrát,schopný vytvořit a udržet specifické fyzikální prostředí (tzv. "saunovou lázeň"). Cílevědomé jednání člověka za pobytu v tomto prostředí se nazývá "saunování". Také v jiných jazycích se toto rozlišení používá.
Saunové tvarosloví


Slovo "sauna" se stalo v češtině velmi tvárné: sauna - saunička - saunový - saunovací - saunování - saunovati - saunovati se - saunující - saunař - saunařství - saunista - saunismus - saunolog - saunologický - saunolog - saunofikace (zasaunění – míněno rozšíření sauny v regionu) - saunofil - saunér - saunění aj. Dnes nám již připadají neobvykle dříve užívané a dosud ještě zpozdile doporučované výrazy jako: "brát saunu, užívat saunu" (ve smyslu "saunování"), což bylo důsledkem výrazů, převzatých z němčiny v prvních letech propagace sauny u nás. Určitě však můžeme "jít do sauny, uklízet, udržovat, stavět, vyrábět, prodávat, chválit saunu" apod.


Zneužitá sauna


Přeneseně se tohoto slova používá samostatně (a vlastně zneužívá) k vyjádření nějaké nepříjemné skutečnosti tehdy, je-li nám např. horko v nějakém prostoru (např.jezdci F1 jezdili „v sauně“ – míněno v horkém klimatu), anebo prohrají-li naši hokejisté s finskými pak podle médií jim houževnatí seveřané připravili "horkou saunu"(protože se zapotili). Jindy zase výrobce nabízí prádlo, které má "pocením některých vybraných tělesných partií "působit zeštíhlení " (!) a které nese reklamní název "sauna-prádlo".

Také se bohužel daří zneužít pojmu "sauna" např. v názvu některých horkovzdušných procedur nebo ohřevných aparátů a zařízení (např. ruská "sauna v kufru", německá "Heim-Sauna", nově z USA přišlá "infra-sauna", v poslední době neblahý "sauna-belt".

Totéž platí pro využívání již dobře známého slova sauna ve výrazech "bio-sauna", "sauna-sanarium" aj., i když tato zařízení s principy skutečného saunování vůbec nesouvisí. Vidíme také, že mnozí podnikatelsky čilí provozovatelé zařízení, poskytující sexuální služby, s oblibou nazývají svůj podnik "kontaktní sauna". Zařízení sauny zde působí jako zástěrka hlavního důvodu existence, totiž nabídka "zboží" sexuálních služeb. „Saunování“ zde zřejmě není realizováno v duchu opravdového saunování. Zkrátka - "sauna, chudák malá" - zatím se ještě málokde doznala právní ochrany přesně znějících pojmů „sauna a saunování“.


Nejen horkem živa je sauna


Jestliže se na jedné straně ukrývá pod pojem sauna mnohé, co s jejími principy nesouvisí, pak na druhé straně vidíme, že se tento pojem používá zúženě pro pojmenování jen jedné složky sauny, totiž jejího horkovzdušného prostoru (prohřívárny, saunové kabiny). I když to odpovídá do jisté míry finské tradici, považuji to u nás za chybné, protože sauna musí vždy zajistit dvojí - a to tepelně kontrastní – prostředí a stavebně i provozně je jediným funkčním celkem. Pojem „potírna“ považuji za nepřesný, protože do prostoru teplovzdušné lázně přichází saunující se nejprve se prohřát, protože teprve pak se může potit. Prohřátí vyvolává nejen ochlazující pocení, ale i celkové prokrvení, takže organizmus reaguje na tepelné podněty neurohormonální reakcí. A ty jsou významnější než jen pocení. Kvůli těmto fyziologickým změnám je logické používat slova „prohřívárna sauny, kabina sauny“.

Na závěr ještě dodejme, že "saunař" je profese: obsluhovatel sauny, zatímco pokud jste nadšení návštěvníci sauny, vítejte mezi "saunisty" nebo "saunofily:-)".

Antonín Mikolášek
Nestor saunování v Česku

Titulní foto: Rudolf Kotulán