Články  |  Doporučení  |  Diskuze
Cestování  |  Pohyb a zdraví
Psychologie
Relax a odpočinek
Saunování  |  Lázně
Styl a vzhled
Gurmán  |  Ostatní
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně  |  TV Freak

Má dnes manželství ještě smysl?

28.10.2008, Petr Týfa, článek
V současné době mnozí lidé řeší otázku, zda-li se oženit či zůstat se svým partnerem nesezdaní. Oproti minulým dobám, kdy žití „na hromádce“ bylo považováno za něco nezvyklého, někdy i nemorálního, v současné době spěje společnost k mnohem liberálnějšímu přístupu. Mnoho párů volí společnou domácnost, aniž by se vrhali do komplikovaného manželského vztahu. Mají proto svatby ještě budoucnost?

Manželství se stále těší oblibě lidí


Podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR z listopadu 2003 plánuje v budoucnu vstup do manželství 70% svobodných žen a 69% svobodných mužů. Toto číslo je z pochopitelných důvodů značně nižší u rozvedených žen (9%) a mužů (rovněž 9%). Rozvedení lidé v průzkumu často argumentovali špatnou zkušeností z předešlého vztahu. Poměrně vysoké číslo u svobodných mužů i žen však hovoří ve prospěch manželství. Stále ještě většina lidí považuje tuto instituci za užitečnou.


Některým lidem vyhovuje žít „na hromádce“


Část lidí se „nehrne“ do manželství z důvodu, že jim vyhovuje současný stav a nechtějí se více vázat. Institut manželství jim přijde komplikovaný a nutí je k právním závazkům. Pokud do manželství nevstoupí, mohou v případě rozchodu jednoduše vypořádat své majetkové záležitosti. Nemusí běhat po soudech a pracně vysvětlovat, proč s tím druhým žít nechtějí.


Sociální dávky mimo manželství se již nevyplatí


Pro některé lidi může být výhodou úspora financí. Svatba i rozvod stojí značné finanční náklady. Současně až donedávna platilo, že lidé, kteří spolu sice sdíleli společnou domácnost a někdy přivedli na svět i potomka, mohly pobírat sociální dávky, pokud na úřadě prohlásili, že „žijí každý za své“. Stát však v letošním roce přitvrdil podmínky pro výplatu některých sociálních dávek a v případě dítěte platí mateřskou osaměle žijícím matkám i matkám vdaným stejně dlouho – dvacet osm týdnů. Pokud tedy matka uvede, že nemá partnera, který by přispíval na výživu dítěte, dostane od státu pouze o tři sta korun více než vdaná matka. Tato skutečnost se navíc týká jen maminek s nejnižšími příjmy. Pro porovnání, v minulých letech byly sociální dávky pro matku bez partnera o dva tisíce výhodnější.


Někteří lidé odmítají svatbu z principu


Další lidé odmítají svatbu přímo z principu. Nezdá se jim, že by potřebovali nějaký papír na to, že jsou svoji. Prostě se milují a domnívají se, že nepotřebují „požehnání“ úřadů. Láska je pro ně soukromou záležitostí.


Žijeme v liberální společnosti


Všechny výše uvedené názory odrážejí realitu doby, která je stále liberálnější a odvrhuje konzervativní hodnoty našich dědečků a babiček jako něco starého, zkostnatělého a dávno překonaného. Avšak tím, že ve starém systému vidíme jen jednu stranu mince (tu špatnou), připravujeme se o to, vytěžit z minulosti to dobré a funkční. Připravujeme se o bohatství a tradici našich předků. Navíc se dostáváme do opačného extrému. Proti konzervatizmu stavíme liberální řád. Nic mezi, opět systém jedné mince. Dovedu si představit, jak za dvacet, třicet, možná padesát let budou lidé vidět naši dobu jako příliš liberální a navrátí se k dřívějšímu konzervativnímu řádu. A je opět otázkou, zda-li jako my odvrhnou vše dobré z dnešní doby, nebo dokáží prohlédnout mnohovrstevnou realitu, která není jen bílá nebo černá.


Hlavní argument pro manželství jsou děti


Nicméně ne každý je skutečný liberál. Podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR většina lidí souhlasila s tím, že lidé, kteří plánují narození dětí, by měli nejprve uzavřít sňatek, a že manželství je důležité pro výchovu dětí. S tímto výrokem rozhodně souhlasilo téměř 16% respondentů, spíše souhlasilo 30% respondentů, spíše nesouhlasilo přes 15% respondentů a rozhodně nesouhlasilo jen necelých 5% respondentů. Ostatní neměli jasný názor.


Stoupá počet svobodných matek


Je tedy většinovým názorem, že pro výchovu dětí je nejvýhodnější institucí rodina. Pokud tedy lidé čekají dítě, z velké části se shodnou, že by měli založit rodinu. I když, podle novějších výzkumů Sociologického ústavu stoupá počet svobodných matek. Děje se tak zejména z důvodů odporu k formalitám, odmítání sňatku ze strany partnera či nejistotou matky ohledně svého budoucího manžela. Ženy si nejsou jisté pevností svého vztahu, kvalitní partner, který by byl vhodný pro trvalý vztah, je prostě na trhu „nedostatkové zboží“.


Právní ochrana manželství je zajištěna


K odmítání manželství však podle mého názoru přispívá i samotná povaha manželství uzavíraná na úřadech. Svatba zajišťuje manželům jistá privilegia oproti nesezdaným párům, například společné jmění, dědictví, v případě úmrtí vdovský důchod a jiné. Po právní stránce jsou tak manželé chráněni. Právo na manželství nahlíží také jako na společenství muže a ženy, které se uzavírá za účelem vzniku rodiny, která by měla plnit několik funkcí. Jsou jimi:
  • Biologicko-reprodukční funkce – Znamená rození dětí
  • Socalizačně-výchovná funkce – Znamená výchovu dětí
  • Ekonomická funkce – Manželé se starají finančně o svoji rodinu, zabezpečují ji po ekonomické stránce
  • Emocionální funkce – Rodina poskytuje svým členům citové zázemí


Duchovní podstata manželství


Opomíjenou skutečností, proč někteří lidé nechtějí uzavírat manželství, může být jistá duchovní prázdnota manželství uzavřeného na úřadě. Tak může svatba znamenat jen určité materiální zabezpečení členů rodiny, avšak nepřináší jim něco vyššího, nějaký ideál, ke kterému by mohli vzhlížet. Tato kritika ztrácí opodstatněnost při svatbě z pohledu křesťanství. Pokřtění snoubenci, kteří se rozhodnou pro svatbu v kostele, uzavírají sňatek na celý život. Tento sňatek se považuje za trvalé spojení muže a ženy a je božím dílem. Manželství tím může získat svoji duchovní hodnotu, avšak riziko uzavření takového manželství je zřejmé. V případě rozvodu tito lidé stále zůstávají před Bohem stále manželé.


Závěr


Ve své podstatě záleží na každém člověku, jaký způsob života s partnerem si vybere. Může žít s přítelem (přítelkyní) v jedné domácnosti bez uzavření sňatku, může rovněž vstoupit do manželství na úřadě nebo v kostele. Zřejmá je však skutečnost, že institut manželství je v dnešní době stále platný a pro většinu lidí plní svoji funkci, zejména při výchově dětí.

Zdroje: Kalenská, K.: Manželství z pohledu práva, Zvěřinová, A.: Třetina dětí je nemanželských, Sociologický ústav AV ČR: Svatba, ano či ne?, http://cs.wikipedia.org/, http://www.yfca.bloguje.cz/

Titulní foto: Andres Rodriguez