Články  |  Doporučení  |  Diskuze
Cestování  |  Pohyb a zdraví
Psychologie
Relax a odpočinek
Saunování  |  Lázně
Styl a vzhled
Gurmán  |  Ostatní
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně  |  TV Freak

Lázně na předpis nebo na vlastní účet?

6.1.2006, Zuzana Kobíková, článek
Tradiční lázeňství prochází dynamickým rozvojem. Lázně vám může stále předepsat lékař a uhradit pojišťovna, ale stále více možností nabízejí lázeňské subjekty i lidem, kteří chtějí do svého zdraví investovat sami.

Kdo a za jakých podmínek může předepsat lázeňskou péči


Lázeňskou péči doporučuje buď ošetřující lékař nebo ošetřující lékař při hospitalizaci a návrh na lázeňskou péči podává na předtištěném formuláři registrující praktický lékař. Na lázeňském návrhu jsou doporučena až tři lázeňská místa, kde by se měl pacient léčit. Revizní lékař posuzuje, zda jsou splněny podmínky indikačního seznamu, uvedena všechna potřebná vyšetření a nebrání-li léčení nějaká kontraindikace. Schválený návrh na lázeňskou péči zasílá pojišťovna přímo do příslušného lázeňského zařízení.Termín nástupu léčení určuje lázeňské zařízení a vyzývá pacienta nejpozději pět dnů před nástupem léčení. Komplexní lázeňská péče musí být zahájena do tří měsíců od data vystavení návrhu. U příspěvkové lázeňské péče a lázeňské péče o děti a dorost je termín nástupu nejpozději do šesti měsíců od data vystavení návrhu. Rovněž samoplátcům na jejich přání může ZPŠ doporučit vhodné lázeňské zařízení a v některých případech i organizačně zajistit pobyt.


Typy lázeňské péče


Komplexní
 • pojišťovna plně hradí léčení, standardní ubytování (dvoulůžkové pokoje) a stravování - délka pobytu je 14, 21 nebo 28 dní dle zdravotní indikace
 • pojištěnec si hradí pouze dopravu, pokud ji nemá zdravotně indikovánu pro sanitu, či její náhradu osobním vozem
 • komplexní lázeňská péče se poskytuje většinou po úrazech, operacích, po srdečních infarktech, při některých chronických chorobách apod.
 • tento typ lázeňské péče je nutno schválit revizním lékařem příslušné pojišťovny

Příspěvková
 • pojišťovna hradí pouze léčení
 • pojištěnec si hradí ubytování a stravování
 • délka pobytu je 21, 28 dní dle zdravotní indikace
 • podléhá schválení revizního lékaře

Samoplátecká
 • pojištěnec si hradí vše (léčení, ubytování, stravování)
 • délka pobytu je individuální
 • není nutné schválení revizním lékařem
 • léčení u samoplátců je podmíněno krátkým výpisem z karty obvodního lékaře.

Pod tento typ péče spadají nejrůznější wellness pobyty, relaxační či ozdravné pobyty, jež jsou charakteristické kratší délkou pobytu - do lázní můžete jet na víkend nebo prodloužený víkend, týden či čtrnáct dní. Cílem je odpočinout si v klidném lázeňském prostředí, na několik dní se "odstřihnout" od svých povinností, načerpat nové síly, a přitom si užít lázeňských procedur pro regeneraci těla i mysli poznamenané každodenním vytížením.