Články  |  Doporučení  |  Diskuze
Cestování  |  Pohyb a zdraví
Psychologie
Relax a odpočinek
Saunování  |  Lázně
Styl a vzhled
Gurmán  |  Ostatní
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně  |  TV Freak

Kdo vynalezl sprchu? Aneb lázeňství a antika

30.1.2006, Jaroslava Vítámvásová, článek
Víte, co jsou to balnearia? A jak vypadaly pravé římské lázně? Dozvíte se, že sauna není vynálezem seveřanů a že ve starém Řecku více než medicíny užívali k léčbě magie a sugesce, zatímco v Římě měli v oblibě kosmetické salony.

Antika a kultura těla


Na rozdíl od středověku prolezlého nemocemi z nedostatku hygieny, znali staří Řekové sprchování, používali speciální umyvadla na mytí vlasů či chodidel a vůbec na tom byli s kulturou těla na vysoké úrovni. Teplou vodu však považovali za zbytečné plýtvání a například Platón by povoloval teplé sprchování pouze nemocným a starým. V době vrcholu řecké civilizace (4. – 3. století př. n. l.) se však již setkáváme s teplými koupelemi, vanami i bazénky ve většině domů. A kdybyste byli hostem v bohatších rodinách, připravili by pro vás na uvítanou ne chleba a sůl jako v našich končinách, ale koupel a vonnou olejovou masáž...


Co jsou to balnearia?


Římané - jakožto dědicové tradic starých Řeků - převzali i jejich civilizační úroveň a dále ji rozvíjeli. V době římské republiky (2. století př. n. let. - 0) již bylo zvykem mít v obydlí jednu specializovanou místnost na hygienu a ohřev vody. Zámožnější rodiny si ve svých vilách zřizovaly opravdové koupelny, takzvaná balnea či balnearia, jak dokládají například rozsáhlé vykopávky v Pompejích. Od termínu „balneo“ je už jen krůček k balneologii, která je založena na léčbě pomocí lázeňských metod, mezi nimiž stojí právě koupele na prvním místě.
Chtěli byste mít své vlastní lázně?


Největší rozvoj lázeňství nastal v době římského císařství (0 – 5. století našeho letopočtu). Existovaly nejen soukromé domácí koupelny, ale patriciové si často pronajímali luxusní soukromé lázně. Mimoto existovaly i veřejné, takzvané Balneae publicae nebo thermae, jejichž výstavbu podporoval stát či samotní císařové, kteří si tak kupovali přízeň lidu. Lázně byly nedílnou součástí nejen každodenní hygieny, ale představovaly i místo společenského setkávání, odpočinku, relaxace či politických diskuzí.


Římské lázně a starověký peeling


Součástí lázní byla čekárna a svlékárna (apodyterium) a odpočívací místnost s chladnou vodou (frigidarium). Hlavní místnost, s vlažnou vodou a teplým vzduchem (tepidarium), sloužila především jako diskusní fórum a poslední povinnou součástí každých thermae byl předchůdce dnešní sauny (caldarium).

Návštěvníci lázní museli mít také náležitou lázeňskou výbavu - neobešli se bez bronzové nádobky na masážní olej, leštěného kovového zrcátka a škrabátka. Oškrábávání naolejované kůže, něco jako starověký peeling, bylo hlavní součástí starověké hygieny a přisuzovaly se mu léčebné účinky na rozličné vnitřní nemoci. Římané měli v oblibě i kosmetické salony, kde se běžně prováděla depilace, nanášení pleťových a tělových masek i masáže.Jak vidíte, lázně tvořily důležitou součást společenského života starých Římanů, a proto se jim věnovala náležitá pozornost. Lázně, na které dohlíželi státní úředníci, měly mnoho specializovaných zaměstnanců - maséry, sprchovače, topiče či lékaře.

Z vykopávek je zřejmé, že důležitost těchto staveb se odrazila i ve výzdobě, která zůstává zdrojem inspirace i pro dnešní moderní balneo a spa centra – v překrásných mozaikách, sochách, reliéfech i freskách na motivy vodní mytologie. O luxus bylo postaráno též systémem horkovzdušného vytápění, k němuž se později vrátilo i moderní lázeňství. Horký vzduch byl rozváděn ve stěnách i v podlaze děrovanými cihlami, podobnými dnešním hurdiskám. Jelikož se někdy podlaha rozpálila až nesnesitelně, dalo se po ní chodit jen ve speciálních sandálech.


Řecké lázeňství - léčba sugescí?


Když se zahledíme do evropské historie, Řecku se zkrátka nevyhneme ani co se tradice léčebných koupelí týká. Vulkanické území Řecka je dodnes bohaté na minerální vřídla - jmenujme například oblast Thermopyly či Euboia. S léčebnými koupelemi a lázněmi úzce souvisel i kult bohů léčení – Asklépia, Amphiareia, Trofonia a dalších.

Právě jim byly zasvěceny chrámy - asklépiae, kam přicházeli lidé se zdravotními potížemi, aby se svěřili do péče kněžích a kněžek. Ovšem více než medicíny se zde užívalo mystiky, magie a hypnózy, ale lávka mezi těmito metodami a podvodem bývala vratká, jak o tom svědčí i dobové písemnosti - například slavný dramatik Aristofanes popsal nekalé praktiky kněží v několika svých komediích.

Abychom však byli objektivní - kromě sugesce uměli staří Řekové zacházet s horkými či studenými obklady, bylinkami, cvičením i dietami. V okolí asklépií vznikaly celé komplexy s jediným cílem - zabavit „lázeňské hosty“ mimo léčení. Například v Epidauru je vedle lázní postavem amfiteátr pro dvacet tisíc diváků, z čehož si můžeme udělat obrázek o masové oblibě lázní (i dramatu) v období antiky.


Římské lázně a racionalita


Oproti tomu římské lázeňství stálo pevně na racionálních základech. Římané dovedli ocenit - a to na základě praktických zkušeností - termální či radioaktivní vlastnosti vody, aniž by znali jejich podstatu. Běžně používali bahenní zábaly, masáže, potní lázně či pitnou kúru minerálními vodami.

Se zánikem římské říše a stěhováním národů byla kultura lázní a koupelí téměř zničena. V Evropě nastal temný středověk, ale antické lázeňské tradice se uchovaly na východě, v Byzantské říši, kde je převzali Arabové, a s jejich expanzí se opět postupně vracely do Evropy.

Použitá literatura: Vladimír Křížek Obrazy z dějin lázeňství (2002).
Zdroj obrázků: www.charleshotel.hu, www.carto.net/, www.agents.patenhotels.co.uk/