Články  |  Doporučení  |  Diskuze
Cestování  |  Pohyb a zdraví
Psychologie
Relax a odpočinek
Saunování  |  Lázně
Styl a vzhled
Gurmán  |  Ostatní
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně  |  TV Freak

Jak vypadá vaše aura na fotografii?

31.7.2006, Jiří Hamerský, článek
Aura je stavem, jak umím věci duchovní, mentální a emoční prožívat a žít. Co všechno můžeme vyčíst z fotografie své aury? Na jakém principu tato metoda pracuje? Evžen Paulíček z Hradce Králové v našem rozhovoru hovoří o zdravotních, psychických i čistě duchovních souvislostech, které lze z velikosti a formy našeho energetického pole určit.
V čem spočívá podstata fotografování aury a jak je tato metoda stará?
Fotografování aury je metoda, kterou vynalezl Nicola Tesla již roku 1894, avšak tyto snímky byly realizovány černobíle. Teprve mnohem později ing. Coghan z USA dokázal svými pokusy, které vycházely z Teslova vynálezu, manifestovat ono neviditelné, které nazýváme pojmem aura. Tento stav je vázán na barevné zobrazení v rozhraní 390 – 790 nanometrů, tedy v barevném rozsahu od fialové po červenou. Můžeme říci, že aura je projevem koherentního záření, kdy fotony pracují v taktu jedné vlny a tento přístroj je schopen přenést tyto informace do našeho vlnového rozsahu, v již zmíněném spektrálním pásmu.


Evžen Paulíček s přístrojem umožňujícím fotografování aury. Foto: Jiří Hamerský

Jsou tyto poznatky přesvědčivé pro současnou vědu?
Jestli jsou přesvědčivé, na to nedokáži fundovaně odpovědět. Každopádně se jedná o vynález Nicoly Tesly a Tesla nebyl žádný laický manipulátor. Byl to člověk, který daleko přesáhl úroveň tehdejší a možná i dnešní technologie, se kterou věda, alespoň oficiálně, pracuje. Fotografie aury je navíc neovlivnitelná lidským faktorem při snímání. Když např. budu třeba já vnitřně rozladěný či jinak emočně naladěný, tak přístroj bude pracovat stále konstantně a mé osobní mentální či emoční programy ho nijak neovlivní. V USA se v současné době tento přístroj používá např. v psychoterapii či onkologii nebo v těch případech, kdy tento přístroj může detekovat disfunkce rozpoznatelné až na magnetické rezonanci.

Jaký je rozdíl mezi přístroji aurafoto a auravideo?
Zásadní rozdíl je v tom, že auravideo snímá momentální frekvenční rovinu do třetího mentálního těla, které je v neustálém pohybu, skrze éterické, emoční a mentální pole, což jsou prvé tři ze sedmi aurických zón, na jedné detekční ploše. Přístroj je velmi zajímavý na detekování nebo rozlišování informací o momentálním stavu věcí. Například, když budete brát nějaká antibiotika nebo homeopatika, tak je vhodné podívat se na auru, která manifestuje interakci mezi vámi a dotyčným preparátem před a po jeho použití. Snímání skrze aura foto je vázáno na dvě detekční ruční plochy skrze jinový a jangový aspekt, který také mimo jiné manifestuje stav mužského a ženského potenciálu a interakce mezi možnostmi a našimi schopnostmi je umět aplikovat našimi životními postoji. Navíc tento přístroj snímá informace ovlivňující naše emoční a mentální postoje z takzvané astrální zóny, které se projevují skrze interakci v naší auře jako prožitkový vjem.„Čím více barev v auře, tím větší rozháranost. Čím méně barev, tím stabilnější dispozice. Když se projeví v auře více barev, každá barva znázorňuje určité dispoziční předpoklady. Aura pod jedním barevným aspektem je principiálně lepší pokud tyto barvy jsou jasnější a zářivější .“ Foto: Jiří Hamerský

Má aura člověka celý život tu samou barvu?
Barvy aury se mění v závislosti na tom, jak se mění člověk sám a v auře se tvoří v přímé vazbě na prožívání osobních zkušeností ve vztahu s okolím. Barvy, které zobrazují naše emoce či mentální programy, se mění relativně rychle oproti těm barvám, které zobrazují naši základní charakteristiku, stupeň dosažené zralosti, podvědomí či jiné informace, poukazující na charakter člověka, který se nemění z okamžiku na okamžik. Někdo může prožívat celý život v programu červená, oranžová, červená a stačí mu k naplnění životních potřeb trocha alkoholu a k uspokojení trocha lechtivé zábavy a trocha sexu.

Čím více se mu těchto věcí dostává, tím více se cítí naplněn, aniž by tušil, že život je i o něčem docela jiném. Stav proměn barev v auře také neznamená, že v barevné úrovni, kterou prožívám, setrvám navždy, neboť jakákoliv forma prožitku, kdy se projevím jako sobec, domýšlivý neurvalec či jako egoista, se v určité oblasti v auře ihned ukáže. Aura je stavem, jak umím věci duchovní, mentální a emoční prožívat a žít. Jsou tam tedy dva faktory: jeden momentální (krátkodobý) a jeden dlouhodobý, vyjadřující stupeň dosažené zralosti.

Jak jste se k focení aury a tomuto přístroji vůbec dostal?
Předpokladem toho, abychom přístroj vůbec mohli koupit, bylo absolvování seminářů o interpretační činnosti aury v duchovní škole v Rakousku. Tam jsme se učili barvy projevené v auře nějakým způsobem interpretovat. Učitelé nám ukazovali souvislosti jak po stránce esoterické, tak po stránce exaktní.

Když k vám přijde člověk poprvé, tak co jste mu na základě fotografie jeho aury říct?
Informace se týkají tří základních poloh. Jakým způsobem má projevené čakry, jež ovlivňují žlázy z vnitřní sekrecí, které přes hormonální souvislosti ovlivňují zdravotní režim člověka. Dále lze spatřit vazby na jin a jang, tj. rovnováhu nebo nerovnováhu mužského a ženského aspektu. Posléze se ukazují také souvislosti v nadhlavníku, v astrální rovině, do které se prolínají i informace z duchovních sfér naznačující určité dispozice a jak s těmito dispozicemi již dotyčný umí vnitřně pracovat.„Zelená - pro tohoto člověka je rozum ústřední faktor v životě.“ Kvalitativní rozpor mezi jin-jang aspektem naznačuje nevyváženost mezi mužským a ženským potenciálem –(něco jiného říká a něco jiného si myslí). Foto: Jiří Hamerský

Na co se lidé nejvíce ptají, když za vámi přijdou?
Mnoho lidí přichází, že by chtěli znát svůj zdravotní stav. Dle našeho názoru však zdravotní indispozice či dysfunkce jsou pouze důsledkovým aspektem a každý důsledek má svoji příčinou fázi. A pro nás je tato příčinná fáze mnohem důležitější, neboť poukazuje na souvislosti oné příčiny, kterou nazýváme nemocí. Neosvojujeme si právo, abychom radili, co by člověk měl nebo neměl dělat, od toho jsou lékaři nebo léčitelé. My můžeme pouze nastínit souvislosti, co se s tím může dělat. Velká většina klientů však přichází s tím, že chce vědět o souvislostech právě těchto duchovních významů.

A prognóza, jak se budou věci v budoucnu vyvíjet, se dá z aury také diagnostikovat?
Já bych nechtěl být stavěn do role věštce, prognostika nebo dokonce vědoucího. Když klienta v životě něco bolí, zraňuje, má se rozvádět s partnerem nebo se neumí rozhodnout, tak to není o tom, abychom mu radili, jestli má udělat to či ono, ale spíš, aby si i uvědomil, že leckdy právě takto v životě nepříjemně nastavené souvislosti přichází jako karmické příležitosti k našemu prověření a následném rozhodnutí, čímž také i tímto presentujeme naši zralost ducha.

Dá se říci, jak často má smysl si auru fotit?
Určitá část klientely se po čase vrací pro nové zobrazení aury, ve kterých se ukazují souvislosti tendenčních změn v auře. Někomu stačí po půl roce a někomu po roce, jiný přichází i po několika letech aby viděl, jestli je nebo není progres. Otázkou je, co pod pojmem progres chápeme. Někdo to může chápat tak, že žije bezproblémově, jiný že se naopak dostává do programů bolestí a nepříjemností a umí je řešit, aniž by se dostal do emoční nevyváženosti. Záleží i na karmických a osobních dispozicích, jak je člověk schopen tyto souvislosti chápat a následně zpracovat. Mnoho klientů se opakovaným fotografováním chce i přesvědčit o tom, jak dalece se kryjí jejich vlastní představy o nastoupené cestě řešení, např. při harmonizování čaker či potvrzení si určitých pocitů, které si uvědomují, ale jimiž si nejsou zcela jisti.

A když člověk přijde na druhé fotografování až třeba po pěti letech, dá se tam zachytit to, co bylo mezi?
Mezistupně? Určitě ano. Jakýkoliv program v sobě nese určitá témata a to, jak je člověk zpracoval nebo nezpracoval, je onou příčinou, která vytváří důsledky. Když se budu například rozvádět a vinit svou ženu ze všeho možného, aniž bych připustil, že já jsem možná sám sobě tou největší chybou, tak mi unikne, že právě ona může být karmicky tím největším přínosem, skrze který mám možnost si něco douvědomit. Zase je to otázka zralosti ducha jak se rozhodnu. Nový snímek mimo jiné i vypovídá něco tom, jak dalece jsme pokročili oproti minulému stavu a jaké další souvislosti se opět aktivovaly jako nové příležitosti našeho prověřování, případně v jaké míře jsme se již zbavili určitých návyků či zlozvyků, které komplikovaly naši dosavadní duchovní cestu. A když tedy někdo přijde podruhé, tak spíše obě vyfocené aury porovnáváte nebo interpretujete jen tu novou?

Říkáme informace k té nové, ale dají se vidět vazby a analogie k auře předchozí, pokud si její foto klient s sebou přinese. Například v toku času mohou vyplavat na povrch ohniska duchovní toxicity a nyní jsou připravené k řešení. Můžeme vidět trend vývoje, nebo naopak trend sestupu.„Čím je žlutá víc jasnější, tím je projevena více intuice a inspirace skrze schopnost vnímání nikoliv rozumem, ale citem. Vztah jin-jang u tohoto člověka také ukazuje, že se také snaží dávat ze sebe víc než je optimální a vzdaluje od své dispoziční podstaty.“ Čím je žlutá sytější, tím více se poukazuje na logiku a racionálno. Foto: Jiří Hamerský

Jsou v auře vidět i věci jako úspěch nebo finanční prosperita?
Otázka financí či jiná existenční jistota nebo nejistota je otázka vázaná na více faktorů – například z hlediska karmy ji můžeme chápat jako to, jak si umím vytvořit svůj vztah k hmotě, jak jsem na ní závislý nebo od ní již oproštěný. Je opravdu těžké určovat, co je optimální variací na úrovni duchovního významu. Neboť ztráta finanční jistoty může leckdy znamenat z hlediska karmy nástup nového akčního období a tedy i krok k další aktivitě a z toho i plynoucí následné prosperitě. Takže to, co se nám zpočátku může jevit jako negativní, z hlediska karmického významu může být naopak velmi pozitivní záležitostí.

Jak se do aury promítají naše vztahy?
Vztahové záležitosti se ukazují v několika rovinách. Za prvé se projevují na úrovni hmotné v projekci druhé čakry, která ve svém duchovním režimu manifestuje emoční záležitosti na úrovni nedořešení v citové oblasti a tento aspekt se vztahuje především k ledvinám, močovému měchýři, pohlavním a urologickým orgánům. Dále v jinové a jangové pozici, manifestující tímto předpoklady sjednocení mužského a ženského potenciálu. V auře se například odráží i naše vztahy k rodičům, k matce, která nás vychovávala, k otci, který nás peskoval, byl disharmonický nebo přespříliš tolerantní.

Slyšel jsem, že když přijde partnerská dvojice, může si vyfotit i svou společnou auru. To, jakým způsobem mezi nimi proudí energie, může být zajímavé…

Až tak moc to nedoporučujeme. Měli jsme možnost fotografovat několik párů, kdy si třeba manžel sedl, vzal si manželku na klín a fotografovali se současně. Ukázalo se, že partner energeticky silnější ovlivňuje auru toho energeticky „slabšího“. Aury se prolínají a kvalita vitálně silnějšího partnera ovlivní aurické vyzáření toho „nižšího“, tudíž výsledná aura partnerů je posunutá směrem k auře toho dominantnějšího.

Jakou máte zkušenost s posilováním aury? Mohl byste čtenářům něco doporučit?
Každý nechť si zvolí to, co je mu bližší a sympatičtější. Život je barevný, neměli bychom nikdy věci zjednodušovat a říkat, co je nejvhodnější metodou k řešení toho či onoho problému. Neboť to, co je vhodné pro mě, ještě neznamená, že to musí být vhodné i pro druhé. Podle mého názoru je důležité to, aby se člověk v tom, co chce dělat i sám chtěl orientovat a pochopit onu širokospektrální barevnost možností i jejich působení. Život je barevně různorodý, někdo víc inklinuje k léčitelství, například homeopatikům, tak si vybere cestu, které věří, a i efekt tohoto působení bude lepší, než kdyby jen slepě následoval rady, ale nebyl přesvědčený o tom, že mu to může pomoci. Například skeptik, který nevěří, zvolí si cestu řešení skrze doktora a chemická látka léku pro něj bude prospěšnější než homeopatikum, které je dle jeho názoru cestou šarlatánskou. Když si chci např. harmonizovat čakry, měl bych také tomu, co chci dělat, i náležitě rozumět, nejen poslouchat slepě rady léčitele. Je vhodné vzít si nějakou knihu, něco si o tom přečíst a dostat se více do obrazu. Pak se také zvýší i fundovanost v tom, co dělám, a důvěra ve výsledný efekt bude lepší i větší, čímž se zvýší předpoklad takovéhoto působení.

Dá se alespoň poradit, co dělat, abychom byli více v harmonii a byli odolnější proti stresu?
Já sám nemám právo radit. Já sám nevím. Každý potřebuje něco jiného. Když řeknete třeba ortodoxnímu katolíkovi o karmě, je to jako byste mu dával červený hadr před oči. Nikdy bychom se neměli dostávat do situace, že jak věci chápu já, je důležitější, než jak to chápou ostatní. Někdo potřebuje relaxaci na úrovni psychické, jiný na úrovni tělesné a přitom obé se navzájem podmiňuje či doplňuje. Takže pokud bych měl radit, jako že mi toto právo nepřísluší, ať si každý zvolí tu cestu, kterou cítí že mu pomůže, která se mu jeví jako sympatická či více potřebná. Aby uměl vycítit informaci, co mu zprostředkovává jeho duše, což je možná tou cestou, jak opět navázat kontakt sám se sebou a využít lépe možnosti skrze své schopnosti.„Kobalt sjednocený v astrálu se projevuje s modrou barvou v mentálu – dochází ke sjednocení mezi citovým prožitkem a duchovním vnímáním a jeho akceptováním v mentálním programu skrze aplikační program.“ Foto: Jiří Hamerský

Co je podle vás „Pravda“?
Neodpovím vlastním poznáním, ale myšlenkou lektora, když jsme absolvovali semináře o interpretaci aury, který to vystihl krásnými slovy: „Myslíme si, že to, co dnes chápeme a čemu rozumíme, je pravda, ale to je pouze náš vlastní vztah k tomu, co my za pravdu považujeme, neboť to pravdou není a pravdou ani být nikdy nemůže. Je to jen naše osobní zkušenost a schopnost, jak věcem umíme rozumět.“ Když časem přijde větší rozsah zkušeností a poznání a přehoupneme se např. za pět let nebo pět životů o trochu dále na naší životní pouti, tak se zasmějeme, jak jsem byli tehdy naivní, když jsem to předešlé vydávali za pravdu. Ale ani to nově získané není pravdou. Je to jenom určitá výseč životní zkušenosti vázaná na naše současné předpoklady. Neboť pravda je mnohem dále, než jsme my sami ji schopni kdykoli pochopit.

Co je to duchovno a co je to pravda je vždy závislé od zralosti dotyčného člověka. Možná bolest, která zabolí a která je nám lidsky nepříjemná, je tou cestou, která nám může pomoci pochopit, že nemůžeme změnit negaci ve vnějším světě, ale pouze náš vlastní vztah k této negaci – aby nás věci nebolely, nerozlaďovaly a nedostávaly do psychického napětí.

Na závěr: vaše největší životní lekce…
Svého času jsem pracoval jako námořník na lodi. Měl jsem triviální pracovní úraz, kdy jsem si píchnul do nohy hřebík. Zdánlivá banalita, avšak v tropech se to zanítilo a nastalo po dlouhé a neefektivní léčbě nebezpečí gangrény. Jelikož na lodi nebyl lodní lékař a následný způsob léčby v tropických přístavech nebyl efektivní, čekali jsme na příjezd do evropského přístavu. Přijeli jsme do Belfastu, kde naši loď navštívil v rámci charitativního programu místního křesťanského sdružení přístavní misionář páter David V. Knox, který vystupoval svého času i v seriálu televize, takže toto setkání s ním mělo pro mě nádech výjimečnosti. Při setkání s ním jsme se mimo jiné i modlili za uzdravení a od té doby se něco se ve mně změnilo.

Začal jsem si uvědomovat, že věci nejsou tak jednoduché, jak se nám leckdy zdají na první pohled, a mé životní přesvědčení získávalo najednou jiné dimenze. Smysl života jsem začal vnímat v jiné prožitkové rovině, kdy princip být pozitivní a konat dobře, byl však ještě konfrontován s vlastním egozájmem. A možná od té doby se začal odvíjet i jiný přístup k životním souvislostem, k sobě a okolí, kdy být harmonický k vnějšímu je vázáno na to, být současně harmonický i vnitřně, abychom si udrželi rovnováhu ve vnitřním i vnějším světě. A tento stav se učíme možná všichni, někdo s větším někdo s menším úspěchem praktikovat.

Děkuji za rozhovor.