Články  |  Doporučení  |  Diskuze
Cestování  |  Pohyb a zdraví
Psychologie
Relax a odpočinek
Saunování  |  Lázně
Styl a vzhled
Gurmán  |  Ostatní
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně  |  TV Freak

Floating - hloubková relaxace v minimálním čase

18.7.2006, Zuzana Kobíková, článek
Floating, to je příjemná a účinná relaxační metoda, která má celou řadu příznivých vlivů na naše psychické i fyzické zdraví. Zcela uvolní svaly, zbavuje stresu a učí člověka relaxovat. Na možnosti využití floatingu jsme se ptali MUDr. Jana Černého, který má s touto metodou několikaleté zkušenosti.
Floating je metodou relaxace, která člověku dovoluje uvolnit se a zrelaxovat velice rychle a účinně, fyzicky i psychicky. Jaký je princip floatingu a proč je při relaxování tolik efektní?
Základním principem je skutečnost, že tělo nemusí tolik bojovat s gravitační silou. A tím pádem se může daleko snadněji uvolnit. Celý život nás zemská tíže táhne k zemi - ovšem když ležíte ve floatační vaně, nadnášeni měkkou a poddajnou vodou, bez zatnutých svalů, aniž byste se potopili pod hladinu, tak na vás gravitační síla Země platí jen minimálně. Je to zcela jedinečný stav. Protože je tělo jakoby lehčí a rychle se uvolní, pomáhá rychleji uvolnit oblast psychickou, a psychické uvolnění ještě zpětně a snadněji uvolňuje tělo.

Na jaké zážitky se člověk může připravit? Když si reálně představím, že budu hodinu ležet ve tmě, není to zcela lákavá představa...
Vím z vlastní zkušenosti, že si člověk lehne a nejdřív si nedovede si představit, co tam tu hodinu bude dělat. Ve floatačním tanku je také vířivka, perličky a hudba a ovládání světla. To vše si člověk může kdykoli v průběhu floatingu zapnout a vypnout. Tyto prvky jsou zde spíše proto, aby se člověk s novým prostředím seznámil - a tak vyzkouší všecka tlačítka, zjistí, že jsou tam madla, kterých se může držet, že si může zapnout hudbu. Pro hlubší zážitek a hlubší relaxaci tedy doporučujeme tyto věci vypnout a jen se vznášet v tichu a tmě, protože pak člověk lépe vnímá uvolnění.

Co se při tomto uvolnění děje?
Je to fyzikálně chemický proces, kdy se od sebe oddálí svalová vlákna, zruší se určité chemické vazby, a nastává uvolnění, hlubší než jaké známe z každodenního života. Po 10 - 15 minutách nastává hlubší uvolnění svalové. Je dobré občas zkontrolovat svoje tělo, zda není někde zatnutý sval - protože když jej povolíte, relaxace se opět prohloubí. Člověka přeci jen podvědomě drží obava, že se potopí, ale není třeba se bát - i když z plic vypustíte všechen vzduch a povolíte i svaly krční páteře, budete potopeni jen asi do dvou třetin těla a hlava bude potopená těsně nad úroveň uší.

Myslíte, že se člověk při floatingu, který se blíží stavu beztíže může i leknout?
Tak bych to nebral. To nenastane. Samozřejmě obtížnější je to u lidí, kteří mají klaustrofobii a bojí se třeba jezdit výtahem. Ale i to lze řešit - zkusit si to - trénovat tuto svou nedostatečnost v upravených podmínkách - třeba nechat si floatační vanu otevřenou, mít u sebe blízkého člověka a zkusit tento problém překonat, pokud je to mým cílem.

Jak tento stav relaxuje tělo po fyzické stránce? Jak působí na pleť, svaly, klouby?
Protože teplota vody je stejná jako teplota povrchu těla - tedy asi 37 stupňů - rozhraní vody a vzduchu neruší vaše vnímání. Jakoby ani nevnímáte, kde končí voda a začíná vzduch a stav relaxace se tak prohlubuje rychleji. Díky takto nastavené teplotě se prokrví i periferie těla a teplota se udržuje stabilní. Prokrvení má dobrý efekt na výživu svalů i kůže a působením solí v dochází k rychlejšímu olupování svrchních vrstev pokožky, a tím pádem zase zpětně k prokrvení a rychlejší regeneraci kůže.
Je floating prospěšný i při léčbě kožních problémů?
Ano, ať už je to otázka některých exémů, zejména atopického exému nebo některých typů lupénky - především jejích neaktivních stavů. Kůže se při něm rychleji regeneruje. Navíc, u obou těchto zdravotních problémů je blízko k psychickým potížím, většinou úzkostným či depresivním stavům. Buď člověk prožije stres a ten se projevuje kožním onemocněním. Nebo je to opačně - člověk si k onemocnění vytvoří psychický problém - není spokojen se svým vzhledem atd. Floating zlepšuje jeho psychickou sféru, a přitom může zlepšovat i stav kůže, protože odbourává akutní stres.

Co za výsledek tedy může člověk od floatingu očekávat?
Vždycky dojde k uvolnění fyzickému. Ať už umíte nebo neumíte relaxovat. Otázka je, jak hluboké uvolnění bude a jak ta hluboká relaxace dokáže uvolnit oblast psychickou. Každý, kdo vyjde z floatingu, vypadá odpočatě, uvolněně v obličeji, vypadá mladší. Nemá obličej stažený v důsledku jakýchkoli stresů. A tím je i krásnější.

Zajímavé je, jak floating působí na psychiku. V odborných publikacích se uvádí, že způsobuje změněný stav vědomí. Co se při tomto stavu v mozku odehrává? V čem se vědomí změní?
Změněné stavy vědomí mají různou hloubku - i spánek je změněným stavem vědomí. Mozkové vlny se při těchto stavech začnou měnit a po určitou dobu mají jinou vlnovou délku, která je zajímavá z hlediska meditací - stavů, kdy se začínám koncentrovat na jednu oblast, a tím pádem polarizuji svoje myšlení. Doslova to lze přirovnat k situaci, kdy magnetizuji šupinky kovu - z původního chaosu se podle siločar polarizují od jednoho pólu k druhému v pravidelných liniích. Podobně by tato představa mohla vypadat v naší centrální nervové soustavě, kde se při meditaci vzruchy od kůry ke kmeni mozkovému také takto polarizují. Dochází tak ke stejné práci více struktur centrální nervové soustavy a člověk začne vnímat trochu jinak. Svoje tělo, okolí i to, co si nashromáždil jako prožitky. Ovšem dosáhnout tohoto stavu prostřednictvím meditace vyžaduje vnitřní práci, a tomu se člověk musí učit.

K těmto účelům slouží tisíce let stará fyzická, dechová nebo energetizační cvičení, cvičení mysli, koncentrace, meditace... Člověk trénuje a rozvíjí tyto schopnosti, které má v sobě každý, ale ne každý je využívá a rozvíjí. Zkrátka člověk na sobě musí usilovně pracovat. Některých změněných stavů lze snadněji dosáhnout změnou vnějších podmínek. A to je právě případ floatingu.


Foto: Flavia Bottazzini

Floatační stav napomůže dostat se snadněji do meditačních stavů. Ať už s nimi člověk umí nebo neumí pracovat, nějaký změněný stav vědomí při floatingu prožije a je v tom stavu schopen setrvat déle něž normálně. Protože když si sednu do nějaké meditační polohy, začne mě tuhle bolet v zádech a objeví se další rušivé aspekty, které floating odbourává. Člověk se lépe uvolní, a tak „ochutná“ zážitky, které by jinak nebyl schopen dosáhnout bez výcviku meditace, koncentrace a dalších technik, jež vyžadují velkou sebekontrolu a vysoké soustředění.

Násobí se účinky floatingu? Tedy čím častěji chodím, tím lépe se cítím?
Násobí se dovednost relaxovat. Při každé další relaxaci se mohu dostat dál - ať už fyzickém nebo psychickém uvolnění i v cestě do nitra psychiky.

Se kterými problémy tedy může floating člověku pomoci?
Co se fyzických problémů týče floating prospívá i  hojení jizev po operaci, skvěle uvolňuje namožené svaly, pomáhá při vertebrogenních potížích a svalových blokádách. Třeba při poúrazových stavech je výborným prostředkem. Člověk, který začal s výrobou floatačních van u nás, tvrdí, že když byl po autonehodě a měl řadu úrazů, chodil do floatační vany spát, protože na lůžku měl bolesti. Má to řadu terapeutických využití - nelze jej doporučit snad jen na akutní revmatické stavy, zejména kde teplo nedělá člověku dobře.

Floating také výborně odbourává stres - fyzický, psychický, přepracovanost všeho druhu - i takovou, kterou sice nevnímáme, ale začínáme být nervózní, po příchodu z práce nadáváme, věci nás vyvádějí z míry - to vše jsou indikace, se kterými člověku jen prospěje jednou za měsíc na floating zajít.

Dá se tedy říci, že floating učí člověka relaxovat? Dokáže se pak člověk lépe uvolňovat a relaxovat i mimo floating?
Samozřejmě. Protože se naučím relaxovat snadněji, vím, jak ten stav vypadá, k čemu směřuji, naučím se jej i přivodit. Samozřejmě, není každý den stejný - i když budu cvičit meditaci nebo relaxaci, ne vždy to jde snadno. Abych tento stav převzal za svůj vlastní a dovedl ho dosahovat pravidelně, chce to nějaké úsilí a nějaký čas. A floating je pomůckou na cestě relaxace.

Titulní foto: Flavia Bottazzini