Články  |  Doporučení  |  Diskuze
Cestování  |  Pohyb a zdraví
Psychologie
Relax a odpočinek
Saunování  |  Lázně
Styl a vzhled
Gurmán  |  Ostatní
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně  |  TV Freak

Ekologické problémy Země

21.4.2006, Kateřina Samuelová, Zuzana Chromá, článek
Země má v současné době nelehký úkol: musí se poprat se všemi problémy životního prostředí, která způsobil člověk. Pomůžete jí i vy?

Jaké jsou hlavní ekologické problémy Země?


Vypsat všechny ekologické problémy je kvůli přílišné rozsáhlosti téměř nemožné. Zmíníme si zde aspoň ty nejaktuálnější, které doléhají na každého z nás.

Velmi často diskutovaným problémem je globální oteplování, které úzce souvisí se znečištěným ovzduším a skleníkovým efektem. Problémem nás všech je vymírání rostlinných a živočišných druhů způsobené kácením lesů a pralesů, kyselými dešti a celkovým znečištěním životního prostředí. Díky přelidnění planety vzniká problém s ukládáním odpadu.

Jak je vidět, vše souvisí se vším a jakákoliv změna prostředí ovlivňuje tisíce organismů. Pro lepší pochopení problematiky si zde podrobněji popíšeme několik hlavních problémů životního prostředí:


Znečištění ovzduší


Znečištění ovzduší je velice aktuální téma především ve městech s nadměrnou průmyslovou výrobou. Velká města jsou denně zahalena do oblaku smogu z výfukových plynů aut a emisí tepelných elektráren.

Tyto emise oxidu siřičitého a dusného se po smíchání s vodní párou přítomnou v atmosféře mění na nebezpečné jedovaté látky. Ovšem v atmosféře se tyto látky nehromadí. Jelikož funguje koloběh vody, rozpustí se do vody a ve formě kyselých dešťů padají na matičku Zemi. Kyselé deště jsou hrozbou především na organismy vázané na půdu, ale do jisté míry ovlivňují i nás.


Kácení lesů


Lesy a především zbytky původních pralesů jsou hlavním producentem životodárného kyslíku. Proto bychom měli zvážit naše chování ve vztahu k těmto stromům. Když je poptávka po drahém nábytku z cedrového či ebenového dřeva, musí se zákazník uspokojit. Taková je dnešní doba, ale nikoho už nezajímá, že kvůli jednomu cedru se vykácí desítky či stovky jiných stromů.

Pralesy jsou na pokraji vyhlazení a hlavním viníkem je právě člověk. Lidé používají dřevo na podpal, v papírenském a dřevozpracujícím průmyslu či na stavbu obydlí. Amazonský prales se denně zmenšuje o stovky čtverečních metrů díky vypalování stromů kvůli půdě pro zemědělské účely.

Stromy také zabraňují sesuvům půdy a zabraňují tak povodním a degradaci půdy. Bohužel když nejsou zničeny kyselými dešti, tak se na jejich vykácení podílí sám člověk.