Články  |  Doporučení  |  Diskuze
Cestování  |  Pohyb a zdraví
Psychologie
Relax a odpočinek
Saunování  |  Lázně
Styl a vzhled
Gurmán  |  Ostatní
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně  |  TV Freak

Ekologické problémy Země II.

21.4.2006, Kateřina Samuelová, Zuzana Chromá, článek
Jaké jsou hlavní problémy klimatu Země? Globální oteplování, skleníkový efekt a ozonová díra.

Globální oteplování


Stromy jsou pro nás velice důležité také kvůli tomu, že absorbují velké množství oxidu dusnatého, který je denně uvolňován z tepelných elektráren. Problémem však je, že lesů s každým novým dnem ubývá a smogutvorných měst přibývá. Tento nepoměr má za následek zvyšující se množství emisí v ovzduší.

Oxid dusnatý se podílí na zvyšování teploty vzduchu. To má za následek roztávání ledovců na Severním a Jižním pólu. A jak jsme již dříve uvedli, vše souvisí se vším, proto roztáváním ledovců se zvyšuje hladina světového oceánu a vážně ohrožuje nízko položené přímořské oblasti - například Nizozemí.


Skleníkový efekt


Skleníkový efekt může taktéž zapříčinit změnu klimatu. Je přirozenou součástí Země, díky němu se vlastně původně zmrzlá Země oteplila a mohl zde vzniknout život.

Sluneční paprsky procházející naší atmosférou oteplují povrch Země a následně se odráží zpět do atmosféry. Ovšem díky přítomnosti smogového obalu v atmosféře se množství paprsků opět vrátí na Zemi a znovu ji ohřívá. Tímto je způsoben efekt využívající se ve sklenících pro docílení vyšší teploty. Tento jev má za následek globální oteplování Země i se všemi jeho dopady.


Ozónová díra


Ozónová vrstva je vrstva atmosféry ve výškách 7 - 50 km, ve které je vyšší koncentrace ozónu. Pohlcuje část ultrafialového záření a odráží tvrdé kosmické záření. Umožňuje tak život na Zemi. Znečišťování atmosféry některými látkami (především chlórem a freony) dochází k blokaci ozónu, což vede ke vzniku ozonové díry.

Freony jsou sloučeniny, které obsahují především chlór a flór. Dříve měly široké využití, používaly se jako hnací plyny do sprejů a jako součást chladících zařízení. Avšak po šokujícím zjištění, že freony způsobují rozpad ozónu v atmosféře, se ihned stáhly z oběhu. Bohužel, freony se ve vzduchu rozkládají velice pomalu. Jejich rozklad potrvá až několik desetiletí, proto je třeba mít se na pozoru před škodlivým UV zářením.

Škodlivé UV paprsky způsobují vznik zhoubných nádorů, především v kůži. Největší ozonová díra se nachází nad Austrálií a Antarktidou. U protinožců existují tzv. hodiny smrti, kdy je doporučeno nevycházet, protože působení Slunce je zdraví nebezpečné.