Články  |  Doporučení  |  Diskuze
Cestování  |  Pohyb a zdraví
Psychologie
Relax a odpočinek
Saunování  |  Lázně
Styl a vzhled
Gurmán  |  Ostatní
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně  |  TV Freak

Doporučujeme knihu: Daňové zákony 2007

27.3.2007, PR článek , článek
Termín pro podání prohlášení o dani z příjmu se chýlí ke konci. Pro ty z vás, kteří ještě nepřišli na kobylku všem daňovým zákonům nebo vás zajímá, jak to vlastně u nás s těmi daněmi je, představujeme nejprodávanější daňovou publikaci v ČR.

Úplná znění platná k 1.1. 2007


Nejprodávanější daňová publikace v ČR. Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů v platném znění k 1. 1. 2007 – zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, zákon o dani z nemovitostí, zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, zákon o dani silniční, zákon o DPH, zákon o spotřebních daních a zákon o správě daní a poplatků. Předností tohoto souboru je vyznačení novelizovaného textu odlišným typem písma. Přehledně jsou zvýrazněny i rozdílné účinnosti zákonů. Významné novely uvozují odborné komentáře spolutvůrců zákonů.
O autorce


doc. JUDr. Hana Marková, CSc. (*1950)
Po absolvování PFUK nastoupila jako odborná asistentka na Univerzitu Karlovu, poté na PF UK a působí zde dosud. Od roku 1986 je kandidátkou ekonomických věd. V roce 1997 byla jmenována docentkou pro obor finančního práva. Od roku 1994 přednáší zároveň i na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Zastává i řadu významných funkcí – je proděkankou pro rozvoj fakulty, je místopředsedkyní Akademického senátu PFUK, tajemnicí katedry finančního práva a financí PF UK, členkou odborné rady VŠE pro obchodní právo. Doc. H. Marková je také spoluřešitelkou výzkumného záměru – Reforma českého právního řádu se zřetelem k právu EU – Ústavnost, lidská práva a reforma veřejné moci.

Od roku 1990 je rovněž komerční právničkou, po sloučení komor v roce 1996 advokátkou.
Z publikační činnosti lze uvést např. Finance obcí, měst a krajů, Rozpočtové právo, Finanční právo.

Autor: Hana Marková
ISBN: 978-80-247-2087-6
Počet stran: 192
Formát: 21 x 30 cm
Cena: 75 Kč