Články  |  Doporučení  |  Diskuze
Cestování  |  Pohyb a zdraví
Psychologie
Relax a odpočinek
Saunování  |  Lázně
Styl a vzhled
Gurmán  |  Ostatní
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně  |  TV Freak

Co se ti dnes zdálo? - Sen jako zdroj sebepoznání

21.5.2007, Eliška Tlustá, článek
Sen je přirozeným projevem psychiky. Jaké poselství nám chtějí říct? Sny jsou darem psychiky, které nám mnohé říkají a mohou nám pomoci se vyznat sami v sobě. Zkusme se proto nyní detailněji zaměřit na své sny a odhalme jejich poselství.

Vědomí x Nevědomí


Vzbudím se. Je to jen sen nebo realita? Sen je realitou noci. V noci spí naše vědomí a probouzí se nevědomé procesy. S vymezením termínu nevědomí přišel na přelomu devatenáctého a dvacátého století dnes již velmi známý lékař a neurolog, zakladatel psychoanalýzy – Sigmund Freud (1856-1936). Stručně řečeno - jedná se o procesy, myšlenky a pocity, kterých si nejsme vědomi.

V každém okamžiku zaznamenáváme obrovské množství informací, jejichž pouhé částečky jsme si vědomi – uvědomujeme si je. Nevědomí, jak již samo slovo napovídá, je opakem vědomí – tak jako tma a světlo – protiklady, které existují závisle na sobě, doplňují se. Stejně tak nevědomá část bytosti doplňuje část vědomou (a naopak). Funkcí nevědomí je doplňovat činnost psychiky, a to tak, aby se stala celistvou a úplnou. Nevědomí, a tedy i sny, jsou našim pomocníkem k větší celistvosti a integritě jedince.

Sny souvisí s denní aktivitou jedince, často nám přináší doplňující informace k tomu, co jsme během dne zažili. Mohou nám pomoci poskytnout větší vhled a souvislost.


Sigmund Freud a jeho pohled na sny


Psycholog Sigmund Freud - slavný rodák z Příboru na Moravě, zakladatel moderní západní analýzy snů, zastával názor, že výklad snů je královskou cestou k poznání nevědomých aktivit mysli. Sigmund Freud sepsal „Výklad snů“ (první vydání rok 1899), stěžejní dílo o snech, jehož cílem bylo podat vysvětlení existence snu, a to jak z hlediska neurologického, tak i z hlediska smyslu.


Sny promlouvají pomocí symbolů


Události a zážitky, které zažijeme během dne, se ve snu zhušťují do jednoho či více symbolů. Pro tyto klasické symboly jako například dům, válka nebo lidé - najdeme všeobecně uznávané interpretace. Příkladem vysvětlení symbolu může být následující. Objeví – li se nám ve snu symbol „zahrady“ – tento symbol (v obecné rovině) zobrazuje vnitřní život člověka snícího, „zejména oblast růstu nebo životní změny; něco, co se snažíme kultivovat,“ (tak jako zahradu), jak uvádí Tony Crisp ve svém Moderním snáři. Abychom lépe porozuměli konkrétním symbolům, které nám sny předkládají, je vhodné použít snář, kde nalezneme seznam symbolů, se kterými pracuje naše nevědomí.


Jak začít pracovat se svými sny?


Pokud se rozhodnete zabývat se hlouběji sny a pokusíte se zjistit to, co sny říkají, je dobré začít tím, že si povedete podrobný záznam snu, který se vám zdál. Ve svém záznamu věnujte pozornost jednotlivým heslům, které si ve svém záznamu podtrhněte a poté vyhledejte ve snáři.

V další fázi se zaměřte na rozpoznání klíčových bodů – a to slovních spojení s první osobou. Máte například poznámky: „Já jdu… Já chci plakat… Já se otočím...“ Tato jsou ve vašem záznamu směrodatná pro pochopení našich pocitů, které v realitě prožíváme.


Práce se sny vede k většímu sebepoznání


Ve snu dostávají naše nejintimnější obavy a tužby svůj vlastní život: „Ve formě předmětů a míst, o kterých se nám zdá. Naše ambice a ctižádost může na sebe v našem snu vzít podobu obchodníka, naše neustále se měnící nálady a emoce podobu moře nebo řeky. Sen portrétuje části našeho já (například ctižádostivost) jako vnější. Tím, že nám sen naše potřeby nebo obavy ukáže jako osoby či místa mimo nás.“ uvádí T.Crisp ve svém Moderním snáři. Tato objektivizace vnitřních pocitů nám pomáhá spatřit části našeho já, „Které jsme nikdy verbálně nevyjádřili nebo si je plně neuvědomili.“


Podělte se se svými sny


Dobrým způsobem, jak se dobrat významu snů, je o nich hovořit, nejlépe s někým, kdo trochu zná vaše starosti. Může vám přinést zajímavé postřehy a nápady, které by vás samotné nenapadly. V současné době je také možnost pracovat na svém sebepoznání prostřednictvím práce se sny u některých psychoterapeutů.

Ačkoliv lze identifikovat význam symbolů v obecné rovině, nikdy nezapomínejte, že sen se zdá vám a tudíž jen vy mu můžete nejlépe porozumět.

Zdroj: sny.cz
Titulní foto: dreamstime.com