Články  |  Doporučení  |  Diskuze
Cestování  |  Pohyb a zdraví
Psychologie
Relax a odpočinek
Saunování  |  Lázně
Styl a vzhled
Gurmán  |  Ostatní
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně  |  TV Freak

Brontosauři organizují podzimní víkendové akce na pomoc přírodě

16.10.2006, Relaxuj -REL-, článek
Mladí lidé se mohou zapojit v rámci programu Akce příroda na více než patnácti místech po celé České republice, především v chráněných územích a na biofarmách.
V minulých letech například dobrovolníci vysadili několik tisíc mladých olší v přírodní rezervaci Niva Branné v Jeseníkách, které tak zalesnily okolí zdejší říčky. Vyvrcholením letošní nabídky akcí bude velké setkání účastníků a organizátorů Stopy v lese. To proběhne poslední víkend v listopadu při festivalu filmů s tematikou životního prostředí Týká se to také tebe v Uherském Hradišti.

Podrobná nabídka víkendových akcí a další informace jsou k dispozici na této internetové adrese.

Dobrovolnický program Akce příroda, který Hnutí Brontosaurus organizuje již šest let, je specifický kombinací práce na pomoc přírodě a záchraně životního prostředí se vzděláváním účastníků a doprovodným prožitkovým programem. Splňuje tak i výchovné a vzdělávací funkce, a to formami specifickými pro Hnutí Brontosaurus: prací, hrou, vlastním příkladem a pobytem v přírodě.

Aktivit programu Akce příroda se ročně zúčastní na šest set lidí, nejrůznější akce pořádá více než sto organizátorů. Pomáhá se na více než čtyřiceti pěti lokalitách. Kromě samotných akcí organizuje Hnutí Brontosaurus v rámci Akce příroda také vzdělávací kurzy či setkání účastníků.


Kontakt


Dalimil Toman
Orlí 5, Brno, 602 00
tel. 544 215 585, mobil: 605 763 112
e-mail: hnuti@brontosaurus.cz


Hnutí Brontosaurus


Hnutí Brontosaurus je jednou z nejstarších environmentálních organizací v České republice (založeno r. 1974. Jeho činnost se stále zaměřuje převážně na mladé lidi se zájmem o ochranu přírody a životního prostředí, péči o památky nebo prožitkové akce.

V současné době sdružuje asi třicet základních článků jejichž činnost je velmi pestrá. Začíná u akcí převážně pracovních, pokračuje přes akce prožitkové a vzdělávací, výstavy, soutěže, celoroční programy a projekty až po pravidelnou činnost dětských oddílů. Některé články působí jako profesionální Ekocentra nebo odborné poradenské centra.Hnutí Brontosaurus se v současné době zabývá několika základními programy. V prvé řadě jsou to Prázdniny s Brontosaurem a Víkendy s Brontosaurem, což jsou tradiční akce pro mladé lidi se středních a vysokých škol zaměřené na dobrovolnickou práci pro přírodu a památky či prožitkovou pedagogiku.
Dalším rozvíjejícím se programem je Akce příroda, která spojuje všechny dobré brontosauří akce na pomoc přírodě, biozemědělcům apod. Navazuje tak na starší Akci Brontosaurus, která se poprvé uskutečnila v roce 1974 a na kořeny hnutí v přímé práci pro přírodu spojené s kvalitním programem a vzděláváním na akcích.

Na ekoporadenství se zaměřuje Hnutí Brontosaurus jednak na Ekostanech – pojízdných ekoporadnách pořádaných na nejrůznějších folkových festivalech, i dalších akcích, kde bývají doprovodné dílny, např. k odpadům apod. Jednak pak Ekoporadnou v rámci sítě Jihomoravského kraje na kanceláři v Brně zaměřenou na téma dobrovolnictví.

Sekce Brontosauřích dětských oddílů pak zajišťuje práci s dětmi i celoroční projekty pro oddíly. Realizuje výtvarnou soutěž Máme rádi přírodu, Setkání přírodovědných oddílů, program Duhové střípky, informační servis dětským oddílům, udělování odznaku Duhový přírodovědec a další aktivity.

Brontosauří dětské oddíly se zaměřují na ekologickou výchovu dětí do patnácti let. Jejich aktivity jsou oddílové schůzky, výpravy, práce pro přírodu, exkurze, tábory, ekologické projekty, péče o naučné stezky apod.