Články  |  Doporučení  |  Diskuze
Cestování  |  Pohyb a zdraví
Psychologie
Relax a odpočinek
Saunování  |  Lázně
Styl a vzhled
Gurmán  |  Ostatní
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně  |  TV Freak

Bodový systém – silný nástroj v rukou policie

16.6.2006, Jakub Schneider, David Slabák, článek
Řidičům bodový systém, policistům větší pravomoce. To přinese schválená novela „silničního zákona“, která pomůže zlepšit situaci na našich silnicích v případě, že se k ní vedle řidičů postaví zodpovědně i policie.
Odradit bezohledné řidiče od nezodpovědného chování a chránit tím řidiče slušné.“ Takto pojmenovává ministr dopravy Milan Šimonovský hlavní cíl schválené novely zákona O provozu na pozemních komunikacích. Představuje tento zákon skutečnou revoluci na silnicích, jak nám ministr a zákonodárci slibovali, nebo je hrozbou pro slušné řidiče, zatímco piráti silnic nás budou nadále ohrožovat?

Předně je nutno říci, že se nejedná o nový zákon, ale pouze o soubor dílčích změn, které mění nejen zákon o provozu na pozemních komunikacích, ale zasahují i do trestního a přestupkového zákona. I když ta nejzákladnější pravidla silničního provozu se od 1.července 2006 nezmění, budeme jezdit vpravo, budeme dávat přednost zprava, v obci jezdit méně než 50 km/h atd., některé povinnosti nám přibudou.


Svítit, svítit, svítit...


První z nových povinností je celodenní svícení i v letním období. Přestože ještě před deseti lety by byl řidič, svítící za slunného dne, považován za podivína, od července bude nesvícení ve dne považováno za nebezpečný hazard a úměrně tomu trestáno. Na druhou stranu je nutné přiznat, že svícení ve dne podstatně zvyšuje bezpečnost na silnicích. Nejnebezpečnější jsou totiž situace, kdy v řadě svítících vozidel je jedno neosvětlené a na přímém slunci je snadné jej přehlédnout.


Foto: Jean Schweitzer


Pokud vezete dítě, neobejdete se bez sedačky


Druhou významnou změnou je povinnost převážet děti v sedačkách. To by pro zodpovědného řidiče mělo být samozřejmostí už nyní, přestože zákon dosud vyžadoval autosedačky jen na dálnicích a rychlostních silnicích. Je potřeba si uvědomit, že sedadla a bezpečnostní systémy i těch nejmodernějších vozů jsou konstruovány s ohledem na bezpečnost dospělých a dítě je v nich velmi zranitelné. Pro ilustraci několik čísel: V České republice zemře každý rok při dopravních nehodách deset dětí, které by přežily, kdyby byly upoutané v sedačce. Nepřipoutané děti umírají při autonehodě až sedmkrát častěji. Když už jsme u bezpečnosti našich dětí, zákon nově nařizuje povinnost pro osoby mladší osmnácti let použít při jízdě na kole na pozemních komunikacích přilbu. Přestože to zákon nenařizuje, nelze než doporučit jízdu na kole s přilbou všude a v jakémkoliv věku.


Jak v koloně?


Zákon také nově upravuje situaci, kdy na dálnici (nebo na jiné silnici o dvou a více pruzích v jednom směru) vznikne souvislá kolona vozidel. Řidiči jsou povinni vytvořit mezi řadou aut mezeru o šířce nejméně tři metry tak, aby mohla projet vozidla s právem přednostní jízdy (sanitka, policie, politici spěchající na mítink…).


Obávaný bodový systém


Tyto změny ale rozhodně nejsou tak zásadní jako změny v trestání přestupků. Že od 1. července začne platit „bodový systém“ už zaznamenal každý. Tento princip není v Evropě nijak ojedinělý, platí mimo jiné v Německu, Velké Británii, Rakousku nebo Itálii. Přesto tyto systémy jsou odlišné a dá se říci, že ten český bude patřit k nejtvrdším v Evropě. Každý přestupek, s výjimkou parkování v zákazu stání, bude kromě peněžitého trestu dále „odměněn“ 1-7 body. Bude-li řidič následně jezdit rok bez přestupků, z jeho konta se čtyři trestné body umažou. Po dosažení dvanácti bodů přijde hříšník na rok o řidičský průkaz, a navíc bude muset před jeho vrácením znovu absolvovat zkoušky v autoškole. Seznam přestupků a počet bodů najdete v tabulce:


Přestupek
počet bodů
pokuta na místě
pokuta ve správním řízení (nelze-li vyřešit na místě)
odebrání řidičského průkazu na:
jízda pod vlivem alkoholu (nad 0,3) nebo drog
7
nelze
25 000 – 50 000
+ odnětí svobody až na 3 roky
1-2 roky
jízda pod vlivem alkoholu (pod 0,3)
3
nelze
10 000 – 20 000
0,5 – 1 rok
nepovolené předjíždění
6
nelze
5 000 – 10 000
0,5 – 1 rok
nezastavení vozidla na červenou
5
2 500
2 500 – 5 000
1 – 6 měsíců*
neumožnění chodci bezpečně přejít na přechodu
4
2 500
2 500 – 5 000
1 – 6 měsíců*
překročení rychlosti o více než 40km/h v obci nebo o více než 50km/h mimo obec
5
nelze
5 000 – 10 000
0,5 – 1 rok
překročení rychlosti o 20-40km/h v obci nebo o 30-50km/h mimo obec
3
2 500
2 500 – 5 000
1 – 6 měsíců*
překročení rychlosti o méně než 20km/h v obci nebo o méně než 30km/h mimo obec
2
1 000
1 500 – 2 500
-
telefonování za volantem bez hands-free
3
1 000
1 500 – 2 500
-
nepřipoutání, přeprava dětí bez autosedaček, jízda na motocyklu bez přilby
2
2 000
1 500 – 2 500
-
jízda bez rozsvícených světel
1
2 000
1 500 – 2 500
-

Orientační tabulka postihů – kompletní přehled viz www.novapravidla.cz


Hříchy největšího kalibru vs. policie s většími pravomocmi


Nejzávažnějším přestupkem zůstává jízda pod vlivem alkoholu, za kterou řidič dostane sedm trestných bodů. Přestože získání sedmi bodů by samo o sobě nestačilo k odebrání řidičského průkazu, opilý řidič si dál nezajezdí.

Málo se totiž mluví o tom, že policisté znovu získají pravomoc odebírat na místě řidičské průkazy. Spáchání některého ze závažnějších přestupků (trestaných 4 - 7 body – může to být třeba porušení zákazu předjíždění!) znamená kromě peněžitého trestu také odebrání řidičského průkazu na šest měsíců i dva roky, podle závažnosti přestupku.


Foto: Costin Cojocaru

Nikdo jistě nepochybuje o tom, že silně opilý řidič si zaslouží přijít o řidičský průkaz, aby dále neohrožoval ostatní. Ale představme si řidiče, který netrpělivě předjede traktor „přes plnou čáru“. Samozřejmě, jedná se o závažný přestupek, takže lze jistě souhlasit s tím, že nestačí peněžitý trest. Když ale současně přijde řidič o řidičský průkaz na šest měsíců až jeden rok, jaký má význam, když po odpykání tohoto trestu dostane ještě šest bodů za stejný přestupek?


Poklesne nehodovost a počet úmrtí na našich silnicích?


Mnoho lidí jistě namítne, že je to tak správné a že proti silničním pirátům by mělo být postupováno s největší razancí. Ministr argumentuje situací v Itálii, kde přineslo zavedení bodového hodnocení řidičů snížení počtu usmrcených a těžce zraněných o 18% za období šesti měsíců.

Nový silniční zákon ale pomůže zlepšit situaci na našich silnicích jen v případě, že se k němu policie postaví zodpovědně a bude se zaměřovat a skutečně nebezpečné řidiče. Bylo by velmi nešťastné, kdyby policie s tak silným nástrojem jako je bodový systém, dál pokračovala ve své časté praxi měření rychlosti na přehledných úsecích, přebírání lékárniček a zdržování slušných řidičů při „monstrakcích“ typu Kryštof. Bohužel, něčeho takového se lze obávat - policie si pořizuje mnoho nových radarů a „zbrojí“ na začátek července. Doufám ale, že se mýlím a že se nakonec skutečně dočkáme policie, která na silnicích bude chránit slušné řidiče před bezohlednými a dosud to nedělala jen proto, že jí k tomu chyběl zákon…Připraveno ve spolupráci s magazínem KlaXon - Magazín o autech a motorkách Rádia Student 107fm. KlaXon si můžete naladit každé úterý od 17 hodin.