Články  |  Doporučení  |  Diskuze
Cestování  |  Pohyb a zdraví
Psychologie
Relax a odpočinek
Saunování  |  Lázně
Styl a vzhled
Gurmán  |  Ostatní
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně  |  TV Freak

Asertivita - cesta ke spokojenému partnerství

23.7.2007, M Chylková, článek
Rovnocenný vztah, bezproblémová komunikace a šťastné soužití s partnerem. Sen každé z nás. Zkuste na to jít asertivně a naučte se s partnerem správně komunikovat. Pokud řešíte komunikační potíže, čekají Vás lepší zítřky.

Tolerance nutná v každém vztahu


Podle některých tezí všeobecně známá „výmluva“. Muži jsou odlišní (ne-li z jiné planety), nikdy nemohou ženě dostatečně porozumět a potřebu „povídat si“ musí ženy hledat výhradně u stejného pohlaví.

Dovolím si nesouhlasit. Každý člověk je originál, muž i žena. Házet muže do jednoho pytle a ženy do druhého jako zcela odlišnou skupinu, je spíše jednoduchou cestou „jak z toho ven“ – jak si vysvětlit důvody, proč zrovna mne partner nechápe, proč si se mnou nepovídá a ve vztahu zásadně převládá jen partner, který vztah „řídí“. A ten druhý (ve většině případů žena) se jak jinak než trápí a marně přemýšlí, proč musí být muži tak odlišní.

Možná i Vy byste chtěla mužům porozumět, ale jak? Těžko se s tímto uvědoměním bojuje, ale je třeba začít u sebe a připustit si své chyby, které ve vztahu bohužel děláme. Je třeba si uvědomit, že partnera nijak výrazně nezměníme. Jak jsme ho poznali, takový ve většině podstatných věcí i zůstane (týká se úkonů, zvyků, reakcí…). Člověk prochází v každém věku určitým vývojem, ujasňuje si své představy o životě a cíle, ale zásadní věci zůstávají, bohužel i zlozvyky.


Věci, které stejně nezměníme


Vezměme si třeba lékařské prohlídky. Až čtyřicet procent mužů jde k lékaři až v okamžiku, kdy už je opravdu zle. Preventivní prohlídky, navíc v pravidelných intervalech, jakoby šly mimo mužský zájem. Ale když už se objeví nějaké to nachlazení, rýma či nějaké lehké bolesti, jsou muži rádi v něžné péči své partnerky. Není důvod, proč jim péči nedopřát.


Dalším typickým znakem je řidičská pýcha. Auto je miláčkem mužů, a pokud vás už chtíc nechtíc pustí partner za volant svého vozu, určitě uslyšíte pár poznámek k vašemu stylu. Nic si z toho nedělejte, buďte ráda za cenné rady a nemístné poznámky úplně vypouštějte. Muži mají vychytralost prostě v krvi a opravdová možnost, jak je přesvědčit o vašem řidičském umění, prostě neexistuje. I když budete lepší než on, nepřizná to.

Setkat se můžete s dalšími nešvary, jako jsou věčné přesčasy, potřeba většího počtu kamarádů, nepořádnosti. Ale co ženám vadí nejvíc? Možná se poznáte v následující situaci. Přijdete z práce, živě popisujete zážitky a situace z celého dne a najednou zjistíte, že vás partner vůbec neposlouchá. Uvědomte si jednu věc. Muži nejsou schopni dělat více věcí najednou. Sledují televizi, pracují, čtou noviny, ale vždy postupně. Začnete-li na muže při jakékoliv jiné činnosti mluvit, možná budou přikyvovat, ale poslouchat vás rozhodně nebudou.


Ale vše má své výhody


Ženy zvládnou mnohem víc. Proto si i při vaření čaje, pokládání obkladů na čelo a řízení vozu, můžeme krásně popovídat. A o to jde. Nebýt vedle sebe, ale spolu. Sdílet to krásné a umět se vzájemně podpořit i v těžkých chvílích. Respekt a tolerance je základem každého dlouhodobého vztahu. Možná právě vy budete pro ostatní tím vzorem, od kterých se ostatní budou moci učit. Možná začnete slýchat otázky: „Poraď mi, jak docílit pevného partnerství?“.


Foto: Mark Stout

Naučíme se tedy s partnerem správně komunikovat. Nastává otázka, jak se udržet na uzdě ve vypjatých situacích a nejednat afektovaně? Jak ve vztahu dosáhnout svého a odstranit negativa dominance pouze jednoho z partnerů? Jednoduše. Naučte se jednat asertivně.


Asertivita nejen v pracovních vztazích


O vlastním zdravém sebevědomí a dobrých komunikačních schopnostech se mluví zejména v pracovním prostředí. Ale totéž platí i doma, za dveřmi bytu a v prostředí, kde to dobře známe. I ve vztahu je nutné sebeprosazení.

Úkolem učení asertivity (komunikačního stylu) je odbourat a hlavně rozpoznat ve vztazích manipulativní chování. Naučit se ovládat své emoce a stát si za svým názorem. Asertivitu člověk musí pochopit, až poté ji může začít při svém jednání aplikovat.

Osoba, která umí komunikovat asertivním způsobem umí vyjádřit své názory, může o své myšlence partnera přesvědčovat, ale musí respektovat jeho stanoviska. Agresivní útoky nepřichází asertivnímu jedinci vůbec na mysl, nebo je umí dostatečně ovládnout.


Asertivní práva a zásady ve vztahu k partnerovi


V běžném životě se ocitáme v řadě problémových situací. Od situací, nad kterými jen mávneme rukou, až po několikahodinové hádky. V řadě situací se člověk chová nepřirozeně a tlumí pocity, které by měly vyplavat na povrch. Naučíte-li se alespoň základům asertivity, zvládnete přijmout pochvalu, kompliment, naučíte se sdělovat emoce, odvážíte se cíleně adresovat i přijímat kritiku. A to nejdůležitější – naučíte se říkat NE, když nás partner o něco žádá, a být i na druhé straně břehu – říci si asertivně o pomoc, když něco od partnera potřebujeme.


Asertivně prosaďte svůj názor


Začněte tou nejoblíbenější metodou všech asertivních jedinců. Buďte doslova jako pokažená gramofonová deska a nenechte se při svém prosazování ničím rozrušit. Technika funguje na základě opakování požadavku pokaždé, když se setkáme s neodůvodněným odporem. Postupujeme doslova jako „zaseklá gramofonová deska“, která si pořád dál a dál opakuje to své.

Další metodou je umění přijmout kompromis. Ale pouze takový kompromis, kdy není v sázce naše sebeúcta a nalezneme takzvanou omezenou pravdu, kdy se stanoviskem souhlasíme pouze z části a z vlastního přesvědčení.

Při komunikaci s partnerem využijeme i techniku, kdy přiznáme kritikovi (partnerovi) část pravdy, přijmeme část oprávněné kritiky, ale zároveň zůstaneme konečným soudcem vlastního jednání.

Důležitou a jednou z těžších technik je sebeotevření. Při komunikaci s partnerem odhalujeme náš vztah k řešenému tématu. Reagujeme vyjádřením vlastních pocitů, prožívání a myšlenek. Tato komunikace je vždy oboustranná.


Asertivita není jen pojem


Komunikace s partnerem vyžaduje nejen základní komunikační styl. Musíme se naučit empatické asertivitě - naučit se člověka vnímat, prohloubit vztah, pochopit a respektovat odlišné názory. Při prosazování svého názoru se můžeme setkat s odporem a ignorací, v tomto případě se již jedná o stupňovanou asertivitu. Zde pozor, jednání nesmí sklouznout k agresivitě!

Při řešení problémů a rozporem mezi slovy a skutky, s čímž se v partnerství setkáváme velmi často, přejdeme na asertivitu konfrontativní. Nejednáme agresivně, avšak konfrontujeme na partnera – žádáme doplňující informace, řádné vysvětlení a vyřešení problému. Neútočíme na partnera negativně kladenými otázkami, musíme ovládat své emoce a respektovat jeho práva. V každém vztahu jde o rovnocennost. Mít partnera, se kterým budeme moci jednat narovinu.

Zvládnete-li asertivní jednání, budete mít doma kromě partnera i skvělého přítele. Stačí se spolu „naučit“ mluvit. Skvělou možností může být dovolená. Kde na sebe máte více času než na vysněném pobytu, který trávíte pouze ve dvou? Možná právě tam vyzkoušíte některou z asertivních technik a uvědomíte si, že zdravě sebevědomé jednání má své plusy. Třeba přijedete z „romantických prázdnin“ mnohem spokojenější, nejen díky krásným zážitkům. S pocitem, že jste pro udržení a zlepšení vztahu udělala maximum.

Titulní foto: Iryna Kurhan